Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Adolph Gottlob Stage (1831-02-22)

Fra Stage til Hertz.
d. 22. Februar 1831

Til Forf. af Lystspillet Emma!

Deres Skrivelse, som ieg modtog i Gaar, sendte ieg strax til Hr. Dr. Ryge som den af de Rollehavende i Lystspillet Emma, dette maatte meest interessere, og har ieg allerede modtaget indesluttede Svar, som ieg herved tager mig den Frihed at tilstille Dem i største Hast.

Ærbødigst
G. Stage.