Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-08-20)

Fra Heiberg til Hertz.
20. August 1854

Høistærede Ven! Med Fornøielse har jeg læst de foretagne Rettelser i »Den Yngste«, og Stykket er nu allerede for nogle Dage siden sendt til Udskrivning, saa at der vil kunne holdes Oplæsning paa det i de første Dage af Saisonen, hvorefter det da maa antages at kunne komme paa Scenen i Oktober.

Hvad Deres Forslag til Rollebesætning angaaer, maa jeg gjøre Dem opmærksom paa, at der hverken kan disponeres over Nielsen eller hans Kone. Han kan under de nuværende Forhold ingen nye Roller faae, og hun er syg, og kan i lang Tid ikke gjøre Tjeneste. Men hvad vil De ogsaa med Mad. Nielsen i en comisk Rolle, hvori Mad. Sødring vil gjøre stor Virkning? Ogsaa Mad. Phister kan her anvendes, men Mad. Sødring har jo mere Genie og Lune. Til Canneloro synes mig, at Phister kan anvendes; Mantzius kan da blive Titone, eller Mantzius Canneloro. Til Parmiero er det bedst s. 165 at have Holst (eller Gundersen), til Cienzo Hultmann. Man kan ogsaa anvende Schneider til Titone og Mantzius eller Gundersen til Fra Simone. Herom venter jeg Deres nærmere Betænkning.

Deres hengivne
J. L. Heiberg.