Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Henrik Hertz (1854-08-23)

Fra Hertz til Heiberg.
Hvidøre d. 23de August 1854

Naar Instructeur Nielsen, som De skriver, under de nuværende Forhold ikke kan modtage nye Roller, saa er vistnok Phister den bedste til Canneloro. Men til Titone vilde jeg da hellere foreslaae Høedt, der dog vil spille med lidt mere Smag end Mantzius, og med et Slags dialectisk Færdighed, som Rollen er tjent med. Mantzius kunde da godt udføre Colas Partie. Hultmann og Kyhl havde jeg foreslaaet til de to unge Mennesker, fordi de skulle være noget yngre end Tadeo (Wiehe). Men jeg troer, man kan godt vælge Holst og Hultmann. Til Renzolla maa altsaa nu Mad. Sødring tages, og hun vil jo være uovertræffelig i mange Repliker, men maaskee ikke sydlandsk, »derb« og kraftig nok. Mad. Phister vilde bestemt slet ikke gjøre godt i denne Rolle.

s. 166 Til Deres Beqvemmelighed lader jeg nu en, efter det Ovenstaaende indrettet, ny Rollebesætning medfølge.

Deres hengivne
Henrik Hertz.