Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-08-28)

Fra Heiberg til Hertz.
28. August 1854

Jeg troer, Høistærede, at De skulde blive ved den første Bestemmelse og lade Høedt blive Cola, da denne meget massive Figur trænger til en Fremstilling, der lader den plumpe Natur gaae op i Kunst, thi ellers kan Personen let blive modbydelig. Mantzius som Titone vil vist blive ret god, thi han er jo godt skaaren for Tungebaandet, og har netop Sands for den dialectiske Færdighed. Om Jomfru Price, der paa Grund af sin Kjærestes Død er meldt fra Tjeneste indtil videre, kan der neppe endnu være Spørgsmaal. Jeg skal imidlertid erkyndige mig om hendes Villie i denne Henseende, og mener, at dersom hun ønsker sig fritagen, kan Mad. Schiemann faae Rollen, hvilket maaskee ialfald var bedst.

Deres hengivne
J. L. Heiberg.