Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-10-07)

Fra Heiberg til Hertz.
7. Oktober 1854

Da Hr. Høedt har afgivet Colas Rolle i »Den Yngste«, maa jeg, inden jeg tager nogen Bestemmelse, bede Dem om Deres Forslag i den Henseende. – – – – – Under disse Omstændigheder veed jeg ingen Bedre at raade Dem til end Hr. Schram.

Deres J. L. Heiberg.