Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-11-14)

Fra Heiberg til Hertz.
14. Novemb. 1854

– — – Jeg har idag talt med en meget bekjendt Mand, der snarere maa regnes til det liberale Partie end til det modsatte. Han havde igaar fundet stort Behag i Deres Stykke, og ønskede Intet forandret deri. Ligeledes indestod s. 178 han for, at Stykket skulde blive fordeelagtigt omtalt (eller rettere sagt, ikke skulde, men vildej i de saakaldte liberale Blade. Vi faae nu see, om hans Caution betyder Noget.

Deres J. L. Heiberg.