Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Niels Wilhelm Gade (1865-09-18)

Fra N. W. Gade til Hertz.
Kbhvn. Mandag d. 18de Sept. 1865.

Høistærede Hr. Professor! Det Anckerske Testament indeholder ingen Bestemmelser om Legatets Anvendelse til danske eller til udenlandske Kunstnere. Men Ancker var jo født i Danmark, og gav sine Penge for at gavne sit Fødeland, det maae derfor sikkert have været hans Mening, at kun danske Kunstnere kunne nyde godt af hans Gave.

Jeg er først i Formiddags flyttet til Byen, s. 211 derfor faaer De først nu (saa seent) Svar. Med største Høiagtelse

Ærbødigst
Niels W. Gade.