Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Hans Christian Andersen (1834-10-23)

Fra H. C. Andersen til Hertz. *)
Kbhvn. d. 23de October 1834.

Kjære Hertz! Det glæder mig meget, at vi nu have Dem igjen! Jeg sender herved min lille Datter Agnete for at sige: God Dag! — Om nogle Maaneder skal De see en lille Søn fra Italien, og haaber (jeg), at De skal finde lidt sydlandsk Ild i hans Øine; endnu er han ikke klædt paa, men Kjolen skal nok blive pæn, gid Drengen selv (maae) vinde Deres Hjærte. — Jeg længes ordentligt efter Dem, men nu er der jo saa Mange, De først skal sige god Dag; snart haaber jeg vi sees. Lev vel!

I Hast

Deres meget hengivne
H. C. Andersen.