Danmarks Breve

BREV TIL: Julie Weber Sødring FRA: Henrik Hertz (1868-11-05)

Fra Hertz til Fru Sødring.
Kbhvn. d. 5te Nov. 1868.

Iblandt de Mange, der idag føle sig opfordrede til at bevidne Dem, høistærede Fru Sødring, deres Erkjendtlighed, er der vist Ingen, der med større Føie end jeg kan henvende sig til Dem. Fra Deres første Optræden paa vor National-Scene og lige til den sidste Tid har De bidraget Uendeligt til at skaffe mine Skuespil Indgang hos Publicum, og ved Deres uforlignelige Talent forherliget de Skikkelser, hvis Fremstilling jeg var glad ved at betroe Dem. Det er mit som Alles Ønske, at der endnu længe maatte forundes Dem Lyst og Evne til at virke for den Scene, der skylder Dem saa Meget.

s. 240 Med uskrømtet Høiagtelse og med det Haab, at De fremdeles vil bevare Deres Godhed for mig, er jeg

Deres hengivne
Henr. Hertz.