Danmarks Breve

Holbergs Breve

Brevudgiver:
Karl Verner Hornemann Dahlerup, 1859-1938
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Frederik 4; FRA: Holberg, Ludvig; (1714-12-31~)
ANSØGNING OM PROFESSOREMBEDE OMTRENT NYTÅR 1714 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv. Tidligere trykt bl. a. af M. N. C. Kall Rasmussen i (dansk) Historisk Tidsskrift 3. række I (1858) s. 96 ff. (med litogr. faksimile og mange oplysninger). Holb

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Holberg, Ludvig; (1714-05-21)
BREV TIL HANS GRAM DATERET AMSTERDAM 21. MAJ 1714 Egenhændigt; i Københavns universitetsbibliotek (Additamenta nr. 8, 8vo); tidligere trykt fx. i Dania IV (1897) s. 5, jf. Viljam Olsvig, Om L. Holbergs saakaldte Selvbiografi (190

BREV TIL: Sehested, Christian; FRA: Holberg, Ludvig; (1715-12-29)
BREV TIL CHR. SEHESTEDT DATERET ROM 29. DECEMBER 1715 Egenhændigt; i Ravnholts godsarkiv. Først udgivet af G. L. Wad i Fra Arkiv og Museum II (1904) s. 233—42; her trykt efter fotografi i det kgl. bibliotek. I

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1720?-12-13)
BREV TIL HAGEN DATERET 13. DECEMBER (1720) Egenhændigt; i Vidensk. selskabs bibliotek i Trondhjem (Thorv. Boecks manuskripter). Første gang trykt i Dania IV (1897). Holbergs breve til Hagen var ukendte for almen

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1721-08-02)
BREV TIL HAGEN DATERET 2. AUGUST 1721 Egenhændigt; i Vidensk. selskabs bibliotek i Trondhjem (Thorv. Boecks manuskripter). Trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg. 1858) og i Dania IV.

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1722-03-10)
BREV TIL HAGEN DATERET 10. MARTS 1722 Egenhændigt; i Universitetsbiblioteket i Oslo. Tidligere trykt bl. a. af P. Botten Hansen (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg) og i Dania. IV. I dette brev takker Holberg

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1722-12-02)
BREV TIL HAGEN DATERET 5. DECEMBER 1722 Egenhændigt; har tilhørt fhv. generalkonsul Valdemar Glückstadt. Første gang udgivet af Carl S. Petersen i Tilskueren. 1913.I. s. 7; her trykt efter fotografi i Det kgl. bibliotek i København

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1723-03-06)
BREV TIL HAGEN DATERET 6. MARTS 1723 Egenhændigt; i universitetsbiblioteket i Oslo. Første gang udgivet af L. Daae i (norsk) Historisk Tidsskrift III (1875) s. 95. Holberg begynder at blive ængstelig, fordi Hage

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1723-10-21)
BREV TIL HAGEN DATERET 21. OKTOBER 1723 Egenhændigt; tilhører formanden for Holberg-klubben i Bergen, bankfuldmægtig O. J. Larsen (har tidligere tilhørt præstefruen Sara Faye, Haug præstegård på Østlandet, og de norske samlere og f

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1724-03-11)
BREV TIL HAGEN DATERET 11. MARTS 1724 Efter P. Botten Hansens udgave i »Nogle utrykte Breve af L. Holberg« (1858); Holbergs egenhændige brev fandtes 1858 i det norske rigsarkiv, men haves nu ikke mere. Ved dette brev bør

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1724-05-24)
BREV TIL HAGEN DATERET 24. MAJ 1724 Egenhændigt; i det norske rigsarkiv (se Maal og minne 1913 s. 108); har tidligere tilhørt rigsarkivar Chr. Lange og provst J. F. Lampe. Tidligere udgivet bl. a. af P. Botten Hansen (Nog

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1729-09-02)
BREV TIL HAGEN DATERET 2. SEPTEMBER 1729 Egenhændigt; har tilhørt frøken Anna Lassen i Christiania, tidligere ejer: bureauchef E. Lassen ( ᾠ1884), som fik det fra sin broder pastor Nic. Chr. Lassen (ᾠ1885) i Daviken. Nuværende ejer

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1729-09-10)
BREV TIL HAGEN DATERET 10. SEPTEMBER 1729 Efter en afskrift af P. Botten Hansen (i det norske rigsarkiv); originalen skal (1867) have tilhørt litteraturhistorikeren Hartvig Lassen ( ᾠ1897) i Christiania; men hvor den nu er, vides i

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1730-01-21)
BREV TIL HAGEN DATERET 21. JANUAR 1730 Efter Botten Hansens udgave (Nogle utrykte Breve af Ludvig Holberg); originalen skal have tilhørt boghandler J. F. Dahl (ᾠ1877) i Christiania; men hvor den nu er, vides ikke. Holberg

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1730-09-30)
BREV TIL HAGEN DATERET 30. SEPTEMBER 1730 Egenhændigt; tilhører videnskabernes selskab i Trondhjem (har tilhørt den norske bogsamler, kgl. fuldmægtig Thorvald Boeck ( ᾠ1900) i Christiania; tidligere ejedes det af bureauchef E. Lass

BREV TIL: Hagen, Aage Rasmussen; FRA: Holberg, Ludvig; (1731?-01-27)
BREV TIL HAGEN DATERET 27. JANUAR (1731) Egenhændigt; tilhører videnskabernes selskab i Trondhjem (har ligesom det foregående brev tilhørt kgl. fuldmægtig Boeck (ᾠ1900), bureauchef E. Lassen og pastor Lassen i Daviken). T

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Holberg, Ludvig; (1733-01-20)
BREV TIL GRAM DATERET 20. JANUAR 1733 Egenhændigt; i Københavns universitetsbibliotek (Additamenta nr. 8, 8vo). Tidligere trykt bl. a. i Dania IVjf. Chr. Bruun, Om Holbergs trende Epistler til en højfornem Mand (1895) s.

BREV TIL: Kammerkollegiet, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-07-19)
SKRIVELSE TIL KAMMERKOLLEGIET DATERET 19. JULI 1740 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Bilag 385 til Sjæll. renteskriverkontors kopibog for 1740). Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Danske Studier. 1917, s. 40.

BREV TIL: Hersleb, Peder; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-08-02)
SKRIVELSE TIL SJÆLLANDS BISKOP DATERET 2. AUGUST 1740 Egenhændigt; i Sjællands landsarkiv (Sjællands stiftsøvrigheds arkiv, kommunesager. Slagelse). Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Holberg Aarbog 1924 s. 9; her efter

BREV TIL: Kammerkollegiet, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-07)
KLAGE TIL KAMMERKOLLEGIET DATERET 7. DECEMBER 1740 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Rentekammerets sjæll. Stiftskontor 1740; bilag til journal nr. 308). Tidligere udgivet af Jul. Bidstrup i Museum 1891 II, s. 181.

BREV TIL: Bentzon, Johan Severin; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-20)
SKRIVELSE TIL KANCELLISEKRETÆR J. S. BENTZON DATERET 20. DECEMBER 1740 Verificeret afskrift i Landsarkivet for Sjælland m. m. (pakken nr. 448 I. »Sorø Akademis forvalter. Nordre distrikt. Skøder og adkomstdokumenter m. v. 1675—1804

BREV TIL: Æreboe, Rasmus; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-21)
SKRIVELSE TIL NOTARIUS PUBLICUS DATERET 21. DECEMBER 1740 Underskriften og ordene »skyldige tiener« med Holbergs, resten med en skrivers hånd; i landsarkivet for Sjælland m. m. (i samme pakke som det foregående brev). Tid

BREV TIL: Æreboe, Rasmus; FRA: Holberg, Ludvig; (1740-12-22)
SKRIVELSE TIL NOTARIUS PUBLICUS DATERET 22. DECEMBFR 1740 Kun underskriften er egenhændig, resten med en skriverhånd; i landsarkivet f. Sjælland m. m. (i samme pakke som nr. XXI og XXII). Tidligere trykt af C. H. Lorenzen

BREV TIL: ukendt FRA: Holberg, Ludvig; Steensdatter, Elsebeth; (1745-05-18)
KØBEKONTRAKT PÅ STILLINGE KIRKE OG KIRKETIENDE DATERET 18. MAJ 1745 Egenhændigt; i Abrahams’s autografsamling (kgl. bibliotek i København). Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler II (1868) s. 345.

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1747-02-03)
BREV TIL STATSMINISTER, GREVE JOH. LUDV. HOLSTEIN DATERET 3. FEBRUAR 1747 Egenhændigt; i lenskontrollens arkiv, Baroniet Holberg. Tidligere trykt i Hoffmanns Fundatser I. s. 240. Dette brev fører os ind i

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1747-07-03)
BREV TIL STATSMINISTER, GREVE J. L. HOLSTEIN DATERET 3. JULI 1747 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (dokumenter til sjæll. åbne breve 7. juli 1747 nr. 287). Første gang trykt af Julius Bidstrup i Museum 1893. II s. 35.

BREV TIL: ukendt FRA: Holberg, Ludvig; (1748-01-20)
HOLBERGS SIDSTE VILJE DATERET 20. JANUAR 1748 MED UDATEREDE TILFØJELSER Egenhændigt; i lenskontrollens arkiv, Baroniet Holberg. Tidligere trykt bl. a. i Wille Høybergs Kiøbenhavnske Samlinger I (1755), s. 447, faksimile i Alfr. Glahn, Sorø Akademi og

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-09-04)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 4. SEPTEMBER 1748 Trykt efter Jens Kragh Høsts aftryk i Politik og Historie II (1820), s. 255. Originalen tabt. Af Holbergs breve til ridefogden Bierre kender vi sex;

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-10-04)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 4. OKTOBER 1748 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 17, 28. aug. 1814. Originalen tabt. Af dette brev ser man, hvad der for resten også vides andensteds fra

BREV TIL: Staggemeier, Peter; Rohweder, Adam Otto; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-10-05)
OPGØRELSE AF HOLBERGS TILGODEHAVEND I MAJOR F. L. BÜLOWS DØDSBO DATERET 5. OKTOBER 1748 Skrevet med en skriverhånd; underskriften egenhændig; i det danske rigsarkiv. (Generalauditørens skifter. Fred. Lor. Bülow). Trykt efter Holger Hans

BREV TIL: Rohweder, Adam Otto; FRA: Holberg, Ludvig; (1748-11-19)
BREV TIL OBERSTLØJTNANT A. O. ROHWEDER DATERET 19. NOVEMBER 1748 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv. Tidligere trykt af Holger Hansen (Hjelholt) i Danske Studier 1912, s. 12. Her efter fotografi i Det kgl. bibliotek.

BREV TIL: Winderslef, Lars; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-04-05)
UDTOG AF ET BREV TIL RIDEFOGDEN LARS WINDERSLEF DATERET 5. APRIL 1749 Efter afskrift ved Lars Winderslef; i det danske rigsarkiv. Her trykt efter Holeer Hansens (Hjelholts) aftryk i Danske Studier 1912, s. 14.

BREV TIL: Hersleb, Peder; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-06-28)
BREV TIL BISKOP HERSLEB OM HAVREBJERG KONGETIENDE DATERET 28. JUNI 1749 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv. Tidligere trykt af Holger Hjelholt i Holberg Aarbog 1924, s. 11; her efter fotografi i Det kgl. bibliotek. Holberg ha

BREV TIL: Heinrich VI Reuss, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-08-18)
BREV TIL OVERHOFMESTER, GREV HENRIK VI AF REUSS DATERET 18. AUGUST 1749 Første gang trykt af Alfr. Glahn i Holberg Aarbog 1923, s. 31 efter en kopibog, som tilhører statsskovrider Poul Lorenzen, Mosskov ved Skørpi

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-10-01)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 1. OKTOBER 1749 Egenhændigt; i det kgl. bibliotek i København (Bøllingske brevsaml.); har tidligere tilhørt overbibliotekar Chr. Bruun. Tidligere trykt bl. a. i Dania IV, s. 14.

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1749-11-11)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 11. NOVEMBER 1749 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora 27. juli 1814 nr. 15; Høsts andet aftryk af det samme brev i »Politik og Historie« II (1820), s. 319 er på en del steder ret af

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1750-01-23)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 23. JANUAR 1750 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 17, 28. august 1814. Originalen tabt. I Holbergs breve finder vi mange udtryk for hans mistro til de menn

BREV TIL: Heinrich VI Reuss, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1750-04-17)
BREV TIL GREV HENRIK VI AF REUSS DATERET 17. APRIL 1750 Udgivet af Alfr. Glahn i Holberg Aarbog 1923, s. 27 efter en kopibog, som tilhører statsskovrider Poul Lorenzen (se nr. XXXIV). Originalen tabt. Her aftrykt efter Glahns u

BREV TIL: Heinrich VI Reuss, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1750-04-26)
BREV TIL GREV HENRIK VI AF REUSS DATERET 26. APRIL 1750 Udgivet af Alfr. Glahn i Holberg Aarbog 1923, s. 28 efter den kopibog, som omtales ved nr. XXXIVog XXXVIII. Originalen tabt. Her aftrykt efter Glahns udgave. Grev Reuss »t

BREV TIL: ukendt FRA: Holberg, Ludvig; (1751-03~)
UDTALELSE OM KVÆSTOREMBEDET UDATERET (MARTS 1751) Egenhændigt; i Consistorii Circularia 1750—1758 (Københavns universitetsbibliotek). Tidligere trykt i Chr. Bruuns udgave af Holbergs Epistler. V (1875), s. 298. I året 1737 forlod

BREV TIL: Holm, Peder; Konsistorium, Københavns Universitet, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1751-04~)
BREV TIL KONSISTORIUM UDATERET (APRIL 1751) Egenhændigt; pakken »Academica ¼ 1748—1768« i universitetets arkiv (Københavns universitetsbibliotek); har forhen været i Kalls samling på det kongelige bibliotek i København. T

BREV TIL: Bjerre, Frederik; FRA: Holberg, Ludvig; (1751-10-14)
BREV TIL RIDEFOGDEN FREDERIK BIERRE DATERET 14. OKTOBER 1751 Trykt efter J. Kr. Høsts aftryk i Dannora nr. 15, 27. juli 1814. Originalen tabt. Alle Holbergs andre breve til ridefogden handler om en mængde forskellige ting

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1751-11-22)
BREV TIL STATSMINISTER, GREV J. L. HOLSTEIN DATERET 22. NOVEMBER 1751 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Dokumenter til sjæll. åbne breve af 18. dec. 1751 nr. 517). Tidligere trykt af Julius Bidstrup i Museum 1893. II.

BREV TIL: Holstein, Johan Ludvig; FRA: Holberg, Ludvig; (1752-06-15)
BREV TIL STATSMINISTER, GREV J. L. HOLSTEIN DATERET 15. JUNI 1752 Egenhændigt; i det danske rigsarkiv (Dokumenter til sjæll. missiver af 23. juni 1752, nr. 298). Tidligere trykt af Jul. Bidstrup i Museum 1893. II. s. 46.

BREV TIL: Frederik 5.; FRA: Holberg, Ludvig; (1753-02-23)
ERKLÆRING TIL KONGEN OM PRÆSTEN GYNTHERS KLAGEMÅL DATERET 26. FEBRUAR 1753 Underskriften egenhændig; resten skreven med en skriverhånd. I det danske rigsarkiv (Dokumenter til kancelliets oversekretærs skrivelse af 12/3 1

BREV TIL: Den Danske Skueplads, ; FRA: Holberg, Ludvig; (1753-05-17)
BREV TIL DEN DANSKE SKUEPLADS’S SKUESPILLERE DATERET 17. MAJ 1753 Efter en afskrift fra d. 18. århundrede i det kgl. bibliotek i København (Ny kgl. samling 4to nr. 2020n). Originalen tabt ved Kristiansborgs brand 1794. Tidligere trykt af T

Tekst efter brevene