Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1822-10-22)

Kbhvn.22. Oct. 1822.

— — — Vi miste nu den Østerrigske Belæssede, som er almindelig yndet her. Han bliver ansat i samme Egenskab i Hannover. Vi faae en Langenan fra Cassel i hans Sted. Kammerjunker Bille roser sig meget af den Modtagelse, De har forundt ham. I Dresden og i Moskau har det staaet ham allerbedst an paa denne Reise. Fra Madrid erholder jeg Intet. Yznardy har vel modtaget at blive belæsset, men han agter at tilbringe Vinteren i Berlin i Haab om en Forandring til det bedre. Dermed synes mig, at det dog seer meget uvist ud. — — Jeg skal nu trækkes med en Syndicus fra Lybeck, hvor man vil bringe Kanalen til Fuldkommenhed, hvilket kun kan skade Kiel og Kieler Kanal og mindske Indtægten af Øresunds Tolden. —