Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-02-08)

Kbhvn.8. Febr. 1823.

— — Det er mig særdeles kjært, at Greve Blome er bleven vel optaget og at han har fulgt Deres gode Raad. Hans Broder, som er en fornuftig sindig Mand, er bleven liggende her formedelst Jisgangen i Beltet, hans Brud formodentlig til stor Græmmelse. Han er ikke stærk af Helbred. Dronningen har været upasselig af stærk Forkjølelse, hun fik ved Appartementet d. 28. f. M. ei stort Middags Taffel hos Prinds Christian er derefter bleven udsat. Hans Høihed med Gemalinde, Broder, Systre og Svogere vare i Aftes paa Bal hos Hr. Foster, som bliver her, Fruen til liden Glæde, da hun ønsker Forandring, som jeg ikke fortænker hende i. Kammerfrøken v. d. Maafe kan ikke faa Ende paa hendes smertefulde Liv. Dette Veir afholder ikke fra Kanefarter, som i denne Vinter synes mig at være hyppigere end nogensinde. Jeg slaaer mig paa Helbredets Vegne temmelig vel igjennem og spiste i Forgaars paa Skydebanen med henved 200 Brødre i Anledning af Kongens Fødselsdag, hvorved henved 5 Timer gik med. —