Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Niels Rosenkrantz (1823-11-29)

Kbhvn.29. Novbr. 1823.

— — I Aftes var jeg tilstede i Galla ved Prinds Wilhelms Datters Daab. Dronningen holdt Barnet over Daaben og K. Prindsessen holdt Huen. Baron Bille Brahes Bryllup med Frøken Bülow fandt Sted sidste Onsdag. Ingen andre end Slægtninge og Scholten og Frue fra St. Thomas samt Prinds Philipsthal som Baronens Chef vare indbudne. Prægtige Cadeaux vankede især fra Scholten. Vinduerne fra Palæet bag Slottet, hvor Vielsen gik for sig, langs med Gl. Strand til henved Lobels Hotel var stærkt besatte med Lys, saaledes at General Bülow har troet at burde takke i offentlige Blade, thi Huse andensteds skulle ogsaa have været illuminerede. — —