Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1820-02-22)

Kbhvn.22 Febr. 1820.

— — — Hs. Exe. Kaas har lagt for Døden og svæver endnu imellem Himmel og Jord. Hæmorrhoidalske Kramper har kastet sig paa Blæren og forvoldet Strangurie og anden Fortræd. Finanzerne have ogsaa faaet nye Krampetrækninger, som kaldes Banklaan. Vel kommer Coursen derved for Øieblikket ned, men hvad vil Følgen blive i Fremtiden? Den hele Operation minder mig om Fabelen med Hønen, der hver Dag laae ei Guld-Æg, og som Herren skar Maven op paa i Haab om at finde en heel Mine, hvorved Dyret krepeerte.

I Norge hører Betnquerotter til Dagens Orden. Alt hvad der er anseeligt i Drammen, skal have falleret, item Isacksen og flere andre i Christiansand, item en heel Deel i Christiania, hvoriblandt endog nævnes Aall og Rosenkranz, dog er dette endnu kun Rygter, som jeg ønsker og haaber, især i Henseende til den sidste, at maatte være salske. — —