Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Benedict Christian von Merbitz (1825-04-02)

Kjøbenhavn, den 2den April 1825.

— — — Norge har afsluttet ei Laan paa 900,000 Spec. med Hambro til 92 for 100 og 4 pCt. Renter. Man vil deraf betale Gjelden til Benecke i Berlin, som bærer 5 pCt.

5*

s. 68 og som har en ubehagelig Control i Følge med sig. Hambro praler af, at han ikke vil sælge noget under pari. da han haaber at finde alle Pengene her, paastaaende, at her er Overflødighed deras i de lavere Classer, og at Tilliden til den Norske Regsering er stor, især i Danmark, formedelst dens strenge Oeconomie, gode Foranstaltninger og offentlige Regnskab, hvorefter man ifjor har havt ei Overskud af 200,000 Norske Species-Sedler, der pludselig have saaledes forbedret sig, at de nu næsten ere lige med Pari. — —

Naar den berømte Don Miguel kommer til Dresden, saa venter jeg af min Ven en Deel herlige Anecdoter. Dette vakkre Menneske skal dog have lært Fransk, efter Baron Langenaus Sigende, der synes at protegere ham. Med den sidstes store Indflydelse her vil det nu til Cfteraaret have en Ende, da Grev Colloredo, en aimabel ung Mand, er udnævnt til Minister. Man troer, at den første kommer til at vicariere i Flørens, da Bombelles har søgt om en Congé.