Danmarks Breve

BREV TIL: Mathias Friis von Irgens-Bergh FRA: Andreas Christian Gierlew (1826-04-15)

Kjøbenhavnd. 15de April 1826.

— — De taler om Jøde-Improvisatoren; her gjøre Jøderne Opsigt paa en anden Maade; den her bekjendte „Herholdtske“ Jodepige med alle sine Synaale, Kramper etc. etc. er endelig, efterat hun i en Række as Aar har bedraget de fleste Læger her, opdaget som en Bedragerske; Prinds Pignatelli, den neapolitanske Chargé d'aff. her, gifter Jøden Gersons Enke, en Datter af Nathan David, som bliver catholsk og Prindsesse, og den 89aarige Oberberghanptmand Brünnich har villet gifte Lægen, Prof. Jacobsens Søster, ogsaa en Jøde Dame, le voilà assez des Juives pour votre Juif.

St. Simons pludselige Afreise til Altona gav Anledning til at troe, at han var kaldt tilbage paa Hoffets Klage over hans mangehaande Uforskammenheder her. Jeg har aldrig villet troe sligt, dertil er man meget for faarefrom, og det er ventelig kun en af hans sædvanlige Luner: han opholder sig i Altona og lader den meget unge Colloredo her Pladsen hos Madame og spotter over den unge Mands Smag for gamle Kjellinger, skjønt Damen virkelig er vakker, skjønt et ung. Grev Santi gaaer til Berlin som Ambassade Secretair, som gjør mig ondt. Nicolai gaaer i Sommer til Paris til sine 3 Pigebørn. Fra Merbitz skal jeg hilse, han ældes. De veed, Adm. Lovenørn er s. 143 død. De vil ei sinde Juell i Paris, han er rolig paa sit Gods og kommer her til Confirmationen, ei Hans egen, men Prinds Fritz's, hvis Reise til Geneve med Grev Rantzau Breitenb, og Prindsen af Holsteen Beck De vel alt længe veed; om Meningen meb Wilhelmine erklæres forinden, er man uenig om. Grev Blücher ventes med sin Frue hertil i Foraaret, overhoved ville Mange fra Provindserne strømme hertil til Prindsens Confirmation, som skal skee i Slotskirken Søndag efter Pindse; den indvies Pindsedag.