Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Holsten FRA: Mathias Friis von Irgens-Bergh (1821-07-10)

Dresden10 Julii 1821.

— — — — Jeg havde i Gaar Brev fra Adler fra Ge-nève *) ; det lader til, at Herskabet gaaer til Frankrig og agter der at tilbringe Vinteren. Jalousie ovenfra 'er Bevæggrunden. Prindsen har været for fri i sine Ytringer til den sentimentale Friderike Brun, som har sladret af Skole i sine Breve til Datteren, hvis Mand har fortalt Metternich om Prindsens liberale Grundsætninger.

— — Med Sverrig har man ved en Capitain Hansen, som er attacheret til det udenlandske Departement, afsluttet s. 169 en Convention, som bestemmer Terminer af 7 Aar for Betalingen af 40,000 Specier, som skyldes os for de svenske Troppers Fortæring i Holsteen, efterat Freden var sluttet. Det norske Storthing endte da med at anerkjende den danske Gjeld, men tillige med at bede Kongen om at skaffe længere Betalings-Terminer. Kongen var i en gyselig Angst, for at Storthinget skulde negte at betale Gjelden, ligesom det mod Kongens Villie havde afskaffet Adelen. Der blev derfor gjort Anstalter til mellem Moss og Christiania (at opstille?) et Troppecorps; der truedes med at lade marschere mod denne sidste Stad, med at opløse Storthinget, indføre Souverainiteten osv. Nu har Kongen forlangt af Storthinget Ret til at skabe nye Adel, og har derved forespurgt sig hos de allierede Magter, hvad han skal gjøre med de Norske, ifald de afflaa ham saadant? Grev Wedel har givet sin Demission som Finants-Minister.