Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: ukendt (dato ukendt)

Breve fra Amtmand (senere Stiftamtmand) Hagerup til Christie.
Bergen d. 14de August 1823.
(Adresse til Berlin).

— — — — Af Avisen idag seer jeg, at Magistraten søier Anstalt til Valgforsamling for at faa Repræsentanter valgte til næste Storthing. Der soer et Slags Gysen igjennem mine Aarer, da jeg læste det. Næsten troer jeg, at man vil være saa billig imod Dig, at lade Dig gaa fri, men hvad man vil gjøre med mig, maa Gud vide. Jeg frygter det Værste; ja virkelig det Værste! Thi ganske enkelte Ulykker nær, kan Intet værre hende mig, end at blive commanderet til det usalige Storthing. Der gaaer Herr S., tag ham isteden og lad ham faa lidt Sorg blandt Glæden. Hvormange S.er gives der ikke, som gaaer med Fornøielse? Neumann taler om, at han alligevel vil til Christiania, naar Kongen kommer der, for at faa ham i Tale. Hvi kunde han da ikke med det samme sidde paa Thinget?