Danmarks Breve

BREV TIL: Wilhelm Frimann Koren Christie FRA: Edvard Eilersen Hagerup (1828-05-08)

Christianiad. 8de Mai 1828.

Her er et Hurlumhei i Anledning af 17de Mai, som Du neppe kan forestille Dig. I dette Øieblik stak Statsraad Holst Næsen ind af Døren hos mig for at lade mig vide, at der om en Time gaaer en Coureer til Bergen, og at jeg kan faa et Brev sendt med den, hvis jeg har noget at meddele. Jeg havde Meget i Anledning af samme usalige 17de Mai, men Tiden tillader mig kun at bede Dig om at være forsigtig og at gjøre, hvad Du kan for at bidrage til, at den ikke bliver celebreret i Bergen. Dette synes Dig nu vel underligt, men jeg kan for Øieblikket ikke forklare mig nærmere. Meer med næste Post. Nu skal jeg hen i en qvasi Storthingsforsamling, for endeligen at deeltage i en Afgjørelse om, at Storthinget, som jeg vist formoder, ikke anstiller nogen Høitidelighed i Anledning af Dagen. I dette Øieblik har jeg faaet og læst Dit Brev af 2den d. M. tilligemed et Brev af samme Datum fra min s. 363 Kone. Hils hende og min øvrige Familie fra mig. Det er en vanskelig og ubehagelig Tid at leve i. — Vale,

Din Ven
Hagerup.