Danmarks Breve

BREV TIL: Arni Magnússon FRA: Thormod Torfæus (1689-07-29)

TORFÆUS TIL ARNE MAGNUSSON. [Stangeland] 29. marts 1689. AM. 282, fol., bl. 231 — 32. Ásg. Jónssons hånd.

T. beklager, at to breve er ubesvarede, beder (til ekspedition af et dokument) A. M. udlægge 30 rdr., som Brochenhus har forsömt at betale, og omtaler vanskeligheden ved at få en veksel afsendt.

Thil Arna Magnussonar, af samme dato [ 29/31689].

Præstantissime Domine!

Tvisvar sinnum hefe jeg ydur thilschrifad, sidan schyldum, fyrst þann 12. 9br. forlidit aar med postinum, sem jeg aff capitains Michels shriffvi fornem, att feinget haffvit, þat seirna 23. febr. innan i capitains Michels convert sendt med et schibrum fra Bergen; echert svar uppa nochurt þeirra framkomit. þat heffvi jeg mercht aff capitains Michels breffvi, att þeir 30 rixdaler, sem Brochenhus atte att levera, mundi hafa sleigid feil; var illa giort och oforschuldat, helst effter þvi hann vissi, hvar til þeir attu att brukast, og bad hann segia mer til vissu, eff hann tviladi uppa att kunna borga þa, þvi þa vildi jeg heldur deputera þa i Copenhafn; enn a honum var einginn bilbaugr. Resten s. 6 hefr capitain Michel, sem thil breffsins þarff. Oc sem jeg eingin rad heffvi her att fa vexsel giort nidur, þvi her kann eingen giora þad, þa verd eg att bidia ydur att leggia peningana ut firir mig, schulu þeir her utan dvalar til reidu verda, eff hingat komid, enn eff eche komid, schal eg þa sia þau raad jeg kann, att þer faid peningana, og þar um schrifa jeg nu til Her landcommiss. Hiort, att hann vilie giora mer vexsel, enn þat tefst þo leinge, fyrr enn jeg nu fæ svar fra honum, och, ef hann lofar Þat at giora, innan þeir komast thil hans. Jeg schrifadi Jone Eggertss. til her um d. 12. martii med postinum i renterie schriffvers Hans Soffrenss. Bendtzöns convert og bad hann halda an hia ydur þessa begiering. Eff þer leverit breff med schipum, mætte leverast til capitain Michel, og jeg mætti vita hvors um þa expedition er att vænta, og hvad um ydar ankomst er att vænta, samt hvad annat kann falla; qvartadi og i fyrra brefi um, att jeg eigi kunne att anleggia mina prætension i sal. Marchus B[iarna] s[onar] bu, þvi documentinn eru hia ydur, bad ydur um goda radforing. Nu eche mehr utan befala ydur þeim hæsta, och forbliff Hans Hederligheds thienstberedvilligste alltid. Jon Eggerss., Arngrim, Mons. Ditlev Fosch maatte saluteris. Adieu