Danmarks Breve

Arne Magnussons private brevveksling

Brevudgiver:
Peter Erasmus Kristian Kålund, 1844-1919
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Abbestée, Johan Ludvig; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-03-03)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL ABBESTE JUNIOR . København 3. marts 1729 . Efter koncept (delvis egenhændig) i AM. 452, folio. Modtageren er vinhandler Johan Ludvig Abbesteé, om hvem se Personalhistorisk Tidsskrift 4 R. II, 53. På foden har A. M. noteret »A Monsieur Mon

BREV TIL: Ahlefeld, Joachim ˜vonœ; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-09-25)
ARNE MAGNUSSON TIL GEHEJMERÅD [J.] AHLEFELDT . Kirkebæ-kloster 25. sept. 1704 . Overskrift »Copie af mit Bref til Geheime Raad Ahlefeld af dato Kirkebaj-Closter d. 25. Septembri 1704«. Skriverhånd med A. M.s egenhændige rettelser. Trykt efter Rigsarkivets Grøn

BREV TIL: Ahlefeld, Joachim ˜vonœ; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-23)
[ ARNE MAGNUSSON TIL GEHEJMERÅD J. AHLEFELDT .] Skalholt 23. sept. 1709 . Trykt efter egenhændig koncept i AM. 439, folio. Hoch- und Wohlgebohrner Hr. Ober Hoffmeister gnädiger patron, Für die gnade und güte so Ihr Excellencen mir öffters,

BREV TIL: Álfsson, Árni; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-05-26)
ARNE MAGNUSSON TIL [ ÁRNI ÁLFSSON ?]. Kaupen hafn d. 26. May Anno 1706 . Efter egh. underskreven orig, i AM. 1058 V, 4to, hvortil brevet er kommet 1904 fra Islands landsarkiv, som 1901 havde modtaget det fra Heydala kirke. Beskadiget ved slid og fugtighed, beg.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Álfsson, Árni; (1728-09-23)
PRÆSTEN ÁRNI ÁLFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eidölum (Heydölum) 23. sept. 1728 . Trykt i uddrag efter original i AM. 450, folio. Takker for modtaget brev og for A. M.s anbefaling af sønnen þórður til biskoppen. Har efter opfordring anmodet sysselmand Hallgrίmur J

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1705-09-28)
KLOSTERHOLDER PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . 28. 29. 30. sept. 1705 . Andrager i forening med klosterholder þórður Thorleifsson om afslag på afgiftsrestancen af Kirkebæ kloster og henviser til et tidligere andragende om læmpelse i forpagtningsvilkårene på grund af fæstern

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1705-09-29)
KLOSTERHOLDER PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . 28. 29. 30. sept. 1705 . (ligeledes med påtegning af þ. Thorleifsson). Klager over, at købmanden R. Munch på Eyrarbakki ikke har efter løfte villet modtage 30 til handelsstedet drevne beder samt 3 okser og protesterer mod at væ

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1705-09-30)
KLOSTERHOLDER PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . 28. 29. 30. sept. 1705 . Følgeskrivelse, hvormed skrivelserne 6. og 7. oversendes. De islandske originaler findes i AM. 450, folio, 6. dateret Kirkjubæjar klaustri, 7.-8. Hörgslandi.

BREV TIL: Ámundason, Páll; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-06-03)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL PROVST PÁLL ÁMUNDASON . [ København ] 3. juni 1709 . Trykt efter uunderskreven kopi med skriverhånd i AM. 446, folio. A. M. har gennemgået kopien og egenhændig tilføjet »Til Sr. Pals Amundasonar 3. Junii 1709«. Redegør for behandlingen af P. A.s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1705-06-13)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 13/6 1705. Brevfragment (midterpartiet bortklippet). Hermed sendes »veitingar bref fyrer Papeyar jordum« (»annammet« tilføjet af A. M. i marginen). »P. S. Þeßare brefpellu a ad filgia skrif l

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1706-09-27)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 27/9 1706 (forsiden overstreget, og noget bortklippet for neden). Takker A. M. for brev og udvist bistand. »Mstum Þorsteins M. S., sem mier um hendur failed hafde, fann eg (»Mstum — eg« tilsa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1707-06-16)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 16/6 1707. Takker for modtagelsen af et vel behandlet »dómaqver«, to »qver« er endnu tilbage. Oversender A. M. nogle dokumenter. Skriff sal. Þorsteins Magnußonar umm gietzsaker a eirnenn þeßu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1707-12-06)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 6/12 1707. Har ikke før kunnet besvare A. M.s brev fra altinget »og enn sem komed er æfentyrlegt, hvort þeße breffærare kann alla leid tilhugada sudur komast, vegna bólusottar sem a leidenne

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1707-12-06)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 6/12 1707. Páll Ámundasons fuldmagt for Arne Magnusson til — da han på grund af langvarig svagelighed (som idelig nævnes i brevene) ikke kan møde for retten, og da han »er ei so i Dönsku forf

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1708-06-09)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 9/6 1708. Meddeler sin hustrus død (þórun Guðmundsdóttir † 12/3 08). Ieg sende med þeßu brefe sudur a leid fyrer alþingiß menn documenta mijnu mále vidvijkiande, þo næsta hættumiked sie, suma

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ámundason, Páll; (1708-10-03)
PROVST PÁLL ÁMUNDASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kolfreyjustað 1705—1708 . 3/10 1708 (kun underskriften egenhændig) … Sonur minn Sr. Gudmundur sagdest ydar gofugheit sidra funded hafa under utsigling Eyrarbacha skips, en ieg peinkte sunnann skip effter veniu afsigld

BREV TIL: Aradatter (Ældre), Halldóra; Aradatter (Yngre), Halldóra; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-05-29)
ARNE MAGNUSSON TIL HALLDÓRA ARADATTER, ÆLDRE OG YNGRE . København 29. maj 1729 . Fra den AM.ske sml.s Accessoria nr. 1, hvor brevet foreligger i 3 ekspll., alle med skriverhånd, hvoraf det ene, her aftrykte, med A. M.s egenhændige underskrift. Adresseret »ad

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Aradatter (Yngre), Halldóra; Aradatter (Ældre), Halldóra; (1729-08-23)
HALLDÓRA ARADATTER ÆLDRE OG YNGRE TIL ARNE MAGNUSSON . Haga 23. avgust 1729 . Trykt efter original i Access. 1. Arne Magnusson har påtegnet brevet »Annammet fra Bildedals skib med Monsr. Peter Fæddesen«. I udskriften kaldes A. M. »ockar stor æru virdande elsku

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Jón; (1715-09-20)
STUDENT JÓN ARASON — ARNE MAGNUSSON . a. 20. sept. 1715 andrager J. A. (på islandsk) om et lån på 9 m& »efter sem ieg denne daug trenger saa saare« (dette sål. på dansk). Hertil A. M.s påtegning »laante de 9 &, nock 6 &«. (AM. 1057 II, 4to.) b. Kbh. , febr. 1716. A

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Magnús; (1704-03-01/1704-03-31)
MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON . M. A. (død som ingeniørkaptajn 1728) meddeler A. M. i marts 1704 »Víst er þad, ad alla Sturlunga Sögu seigest Arne Gudmundz son ödlast hafa i blodum i Reykiar firde. Eru ur henne sidan blödin dreifd, og meina eg ei sie hia Arna eitt ark samf

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Magnús; (1710-04-18)
MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON . København 18. april 1710 . Efter original i AM. 1057 VI, 4to. Er svar på A. M.s brev forrige høst. Om de mange indtrufne forandringer tør han kun skrive med forbehold. Beretter om kongens hjemrejse sidst i juli fra Sachsen og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Magnús; (1710-06-12)
MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON . København , 12. juni 1710 . Efter original i AM. 1057 VI, 4to. Beder undskyldt manglerne ved det sidste påske afsendte brev »olle þvi mest þann tíd brefberarans oforvarandis uppákomenn svake og adkall, hinsvegar flestra kaupmanna desespoir a

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Magnús; (1711-06-13)
MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON . København , 13. juni 1711 . Efter original i AM. 1057 VI, 4to. Har i foråret ladet en sendelse gå til Island med en i Bergen overvintrende købmand. »Eg Vil óska hann hafe ei komest i klær Svija, þvi þær skulu vera hættusamar i nordursioonum,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Magnús; (1712-04-05)
MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON . København 5. april 1712 . Trykt efter original i AM. 451, folio. Brevet omhandler til dels den ødelæggende pest. »Jeg þikiunst ei kunna þesßu tækefære, sem gefst med Islandsförum hier fra til Luckustadar reisendum, so sleppa,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arason, Magnús; (1715-06-01/1715-06-30)
MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON . København , juni 1715 . Trykt efter AM. 454, folio, uunderskreven koncept med Arne Magnussons hånd. Ingeniør-løjtnant Magnus Aresen bemyndiger assessor Arnas Magnussen til ved Islandsskibenes ankomst til København at modtage de til ham ankom

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Gísli; (1707-06-17)
GÍSLI ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Ási í Kelduhverfi 17. juni 1707 . Trykt efter original i AM. 450, folio. Klager over forurettelse af biskop Björn þorleifsson m. fl. Edla og háeruverdugum Herra, Herra Arna MagnuByne minum ættingia oska eg undirskri

BREV TIL: Árnason, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-08-04)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL DEN SENERE BISKOP JÓN ÁRNASON . 4. avgust 1706 . Trykt efter AM. 732 a X, 4to, brevuddrag med skriverhånd. Betvivler, at den islandske årsberegning kan bringes i overensstemmelse med den ny kalender, da den gamle computus er indrettet efter det julianske

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1703-06-25)
JÓN ÁRNASON (BISKOP 1722) TIL ARNE MAGNUSSON Reinestad 25. juni 1703 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Har efter A. M.s ønske samlet pergament-omslag fra skoledisciplenes bøger, adskilligt lod han dog blive, særlig fra lovbøger, Klager til

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1706-11-02)
JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . 1706-1708 . Efter origg. i AM. 732 a X, 4to. 1 ( Hoolum 2/11 1706). Imødegår A. M.s indvendinger af 4. avg. mod den islandske kalender-reform. »Annus Julianus er af nya styls jatendum i bruke hart nær ad ollu leite eins og adur, jafnvel þo Gre

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1722-07-18)
BISKOP JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . þingvöllum 18. juli 1722 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Takker for udvist høflighed i København. Har haft en besværlig hjemrejse. Er betænkelig ved at have taget þórður (d. v. s. þ. þórðarson, en af A. M.s skrivere) ti

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1722-09-05)
BP. JÓN ÁBNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 5. sept. 1722 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Har haft besvær med bispestolens overtagelse, da besætning, huse og inventar afleveredes i dårlig tilstand af enken fru Sigríður, Har besørget A. M.s breve og nedsen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1722-09-18)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 18. sept. 1722 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Endelig har kaptajn Areson indbetalt 38 rdl. specie, som er bestemte for rektor mag. Gam. Har lidt megen uret ved bispestolens aflevering. Henviser så vel i dette b

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1723-08-11)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 11. august 1723 . Efter orig. i Ísl. Bókmf. 249, 4to. Har dette år modtaget 2 breve fra A. M. Glæder sig over »ad gud hefur hingad til vardveitt ydar lif, heilbrygde og æru; eg og miner lifum og so med bærelegum

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1724-08-08)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 8. aug. 1724 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Har sendt et kort brev fra altinget 18/8. »Skommu þar efftir - - - fieck eg bref Hr. Assessoris fra Eyrarbacka, fullt af vinsemd og þægelegleika efftir vanda (29/5) -

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1724-08-11)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollti 11. aug. 1724 . þórður þórðarsons hånd. Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Den tidligere bispefoged Arngrímur Bjarnason er omkommet ved et ulykkestilfælde »hrapad klettur ur Krisevikur biarge, þar hann var at taka sö

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1724-09-07)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyrarbacka 7. sept. 1724 . þórður þórðarsons hånd. Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Har sendt sin søn Arne til København; ønsker næste år underretning om hans opførsel og flid »þvi vilie hann ecke dryia dád med sæmelegu framm

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1724-09-22)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Setberge i Eirarsveit 22. sept. 1724 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Frygter for at amtmanden vil søge at få omgjort henlæggelsen af þorkötlustaðir til bispestolen. »Amptmadur hefur firir stafne mier til mótvilia hvad hann

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1725-07-24)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skálhollte 24. juli 1725 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. »Ydar elskulegt sendebref, skrifad af einlægu og hreinu giede effter vanda, de dato 1. juny þeß næstlidna, hefe eg medteked á alþinge«. Takker for A. M.s tilsyn med

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1725-08-06)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ABNE MAGNUSSON . Skalhollte 6. aug. 1725 . þórður þórðarsons hånd. Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. … »Jeg hefe og svo skrifad til obersecreterer Mönnichen epter rádum fogetans og synt nockurt þienustu merke eins og hans formanne, enn þó ecke

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1725-09-30)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skálhollte 30. sept. 1725 . Efter orig. i AM. 1057 V, 4to. Har forgæves under sin visitation af Vestfjordene søgt et eksemplar af den islandske bibels 1ste udgave til A. M., sender nu et mindre godt fra þingvellir, som præs

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1726-08-03)
BP. JÓN ÁBNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 3. aug. 1726 . Efter orig. i AM. 439, folio. þórður þórðarsons hånd. a (egh. underskrevet). Glæder sig over af modtaget brev at se A. M.s velbefindende og omsorg for sønnen Arne, hvis opførsel desværre ikke er so

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1726-08-31)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skálhollte 31. aug. 1726 . Efter orig. i AM. 439, folio med þ. þórðarsons hånd. a. Udtaler sin ubehagelige overraskelse ved at være sat til meddommer i sagen ang. Apollonia Schwartzkopfs død. Giver en fremstilling

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1726-09-02)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 2. sept. 1726 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. a. Gentager ønsket om snarlig trykning af Joh. Arndts værk og takker for, at A. M. vil lære hans søn korrektur-læsning. Schwartzkopf-sagen har forhin

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1726-09-17)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 17. sept. 1726 . Efter orig. i AM. 439, folio med skriverhånd og egenhændigt tillæg. Gentager tidligere påmindelse om trykningen af Joh. Arndts værk og anvisning for bogtrykker o. a.; ønsker ligeledes sine Qvæsti

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1727-09-24)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skálhollte 24. sept. 1727 . Efter original i AM. 439, folio. Henviser til et nylig afsendt brev, sendt med et skib, med hvilket amtmand Fuhrmann afsejlede. Et jøkelløb i Skaftafells syssel har gjort stor skade: »skrif hef e

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1728-04-02)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skaalhollte 2. aprilis 1728 . Efter egh orig. i AM. 450, folio. Skrev sidste høst med skibet fra Búðir, men da dette har overvintret på Island og nu skal sejle, sendes disse linjer. Skibet fra Höfði skal være forlist ved Ho

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1728-08-24)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Schalhollte 24. aug. 1728 . Efter original i AM. 450, folio med þ. þórðarsons hånd. »Medteked hefe ydar ærusamlegt sendebref dat. þann 3. juny þeß næstlidna, item annad fáórdt, de dato 4. ejusdem, item þad þridia, skrifad 8

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Jón; (1729-09-15)
BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 15. sept. 1729 . Efter orig. i AM. Access, 1. … Sydann eg skrifade ydur til sydast med Budaskipe ifirra þann 20. september, hefe eg eckert bref fra ydur feinged, enn fretter hormulegar fra Kaupenhafn vidvykiande

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Ólafur; (1707-10-03)
SYSSELMAND ÓLAFUR ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Dölum 3. october 1707 . Efter egh. original i AM. 448, folio; afsenderen er sysselmanden i Vestmanna eyjar. Efter kommissærernes anvisning er lagmand Gottrups »útsiglingar-tollur« bleven indkrævet på Ves

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Þorleifur; (1703-10-17)
PROVST ÞORLEIFUR (THORL.) ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kálfafell (på Síða) 1703—11 . (17/10 1703). Orig. i AM. 453, folio. Gentager en i sidst forløbne sommer givet fremstilling af præstekaldets ringe indtægter og beder A. M. hjælpe til, at kaldet får et tillæg af 4 eller 5

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Þorleifur; (1711-10-12)
PROVST ÞORLEIFUR (THORL.) ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Kálfafell (på Síða) 1703—11 . (12/10 1711 »med stirdre hende«). Efter orig. i 450, folio. Har med A. M.s tjæner þórður þórðarson afsendt 2 islandske pergamentblade i 4to og nogle gamle papirsblade; et fragment af Karlama

BREV TIL: Árnason, Vigfús; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-04-26)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFÚS ÁRNASON . Skalholt 1708—11 . (26/4 08). Efter egenhændig koncept i AM. 448, folio. Den ifjor anordnede indsamling af de beløb, som skal dække lagmand Gottrups »siglingarkostnaður«, har ikke kunnet foregå i Snæfellsnes sysse

BREV TIL: Árnason, Vigfús; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-08-11)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFÚS ÁRNASON . Skalholt 1708—11 . (11/8 11). Efter kopi med skriverhånd i AM. 449, folio. Udbeder sig de endnu manglende oplysninger ang. den Gottrupske rejse-kontribution for en del af Snæfellsnes syssel, hvor det indsamlede ul

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Árnason, Vigfús; (1711-08-20)
SYSSELMAND VIGFÚS ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Hallbjarnareyri 20. aug. 1711 . Efter original i AM. 449, folio. Til svar på A. M.s skrivelse af 11/8 meddeles, at den »útsiglingar contribution«, som samledes på 3 tingsteder i Snæfellsnes syssel, blev givet nogl

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Arvidsson, Þorlákur; (1703-07-03)
ÞORLÁKUR ARVIÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stóru Vogum 3. juli 1703 . Efter egh. underskrevet original i AM. 449, folio. Andrager A. M. om bistand. Har bot på Stóru Vogum på Vatnsleysu strönd 28 år, men må nu næsten helt fratræde gården, efter stævning af den til

BREV TIL: Ásmundsson, Erlendur; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-02-16)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL ERLENDUR ÁSMUNDSSON . Skalhollte 16. februarii 1704 . Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 449, folio. Giver E. A. som Vigfús Gíslasons fuldmægtig en alvorlig advarsel om ikke at forurette bønderne på Reykir og deromkring ved opsige

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ásmundsson, Erlendur; (1705-09-21)
ERLENDUR ÁSMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hófi (Hóffe) 21. sept. 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Lader A. M. vide, at Vigfus Gislason er rejst østpå til Myrdal for at tilsé sine jorder og ordne forskelligt ang. deres bebyggelse, hvilket nærmere angives. »D

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ásmundsson, Pétur; (1708-06-07)
PÉTUR ÁSMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1708—11 . (7/6 08). AM. apographa dipl. isl. nr. 3037, brevuddrag med skriverhånd. Giver efter A M.s anmodning navnene på klosterholderne på Skriða fra og med hans farfader Jón Einarsson, af hvilke de fleste tillige har været sysselmænd i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ásmundsson, Pétur; (1711-09-14)
PÉTUR ÁSMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1708—11 . (Útnyrðingsstöðum 14/9 1711). Efter orig. i AM. 451, folio. Om eftersøgning af et gammelt brev m. v. … Tilskrifed medtekid þacka eg ydur allvinsamlega, eirnenn medfilgiande briefed hid gammla, hvad mig lited ummvardade.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bartholin, Caspar Thomesen; (1710-06-07)
ETATSRÅD CASPAR BARTHOLIN TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenh . d. 7. Junii 1710 . Trykt efter orig. i AM. 439, folio. Adr. til assessor og professor Arnas Magnusen a Schalholt. Velædle her Assessor høytærede kiere Collega, Ved dette ville Jeg, efter min skyldigh

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bartholin, Thomas; (1710-06-03)
THOMAS BARTHOLIN (SENERE JUSTITIARIUS) TIL ARNE MAGNUSSON . [ København ] 3. junii 1710 . Trykt efter original i AM. 439, folio. Velædle Hr. Professor, Jeg tacker skyldigst for Deriß meget angenemme skrivelse fra Iisland, hvilcken jeg tillige med Arngrimi C

BREV TIL: Bassewitz, Sverrig Adolf Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1719-02-08)
ARNE MAGNUSSON TIL [A. F] BASSEWITZ . København 1719 . (8/2 1719). Efter en tak for B.s besøg og besigtigelse af hans samlinger genoptager A. M. en mellem dem ført samtale om sproget i de 4 evangelier i Codex argenteus i Upsala, som er bleven udgivne i Dordrec

BREV TIL: Bassewitz, Sverrig Adolf Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1719-03-19)
ARNE MAGNUSSON TIL [A. F] BASSEWITZ . København 1719 . (19/3 1719). Giver oplysning om et samlings-bind islandsk litteratur, trykt i Skaihoit 1688: a. »Sagan Landnama« (ͻ: Landnámabók), karakteriserer indholdet, nævner forfatterne, særlig Haukr Erlendsson, og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Becker, Hans; (1720-02-06)
KØBMAND HANS BECKER TIL ARNE MAGNUSSON . Carlshamn 6. febr. 1720 . Trykt efter egenh. orig. i AM. 231 e, 8vo. Tilskrift og afslutning udeladt. Adr. »Arnes Magnussen, Assessor« etc. Min lyckelig ankomst her til Carlshamn tviler ieg ei paa at min Herre

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bergh, Christian; (1728-05-10)
AMTMAND CHRISTIAN BERGH TIL ARNE MAGNUSSON . Porsgrund 10. maj 1728 . Trykt efter egenh. orig. i AM. 222, 8vo. Udeladt som ved nr. 64. Den Amitie Han mig altiid haver temoigneret giver mig det haab Hr. Assessor disse faa linier ikke tager fortrydelig

BREV TIL: Bergsson, Markús; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-03-29)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND MARKÚS BERGSSON . Skalhollte 29. martii 1712 . Trykt efter egh. underskreven original med skriverhånd i AM. 410, folio. Takker for nogle tilsendte gamle breve og beder om hans hjælp til at fremskaffe andre lignende, som efter endt

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bergsson, Markús; (1711-12-03)
SYSSELMAND MARKÚS BERGSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Vigur vid Isafiord 3. dec. 1711 . Efter original i AM. 451, folio. Efterliggere er i alle købstæder; forespørger, om dette er tilladeligt, og ligeledes, om købmændene kan unddrage sig sysselmandens domsmyndighed.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bergsson, Markús; (1712-07-12)
SYSSELMAND MARKÚS BERGSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Auxaraa 12. julii 1712 . Efter original i AM. 451, folio. Takker for A. M.s brev af 29/3 og de tilsendte oktrojer, af hvilke han vænter sig stor hjælp mod de vrangvillige købmænd; de måler vadmelet med dansk alen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bergsson, Markús; (1729-08-30)
SYSSELMAND MARKÚS BERGSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Augre 30. aug. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. … Af ydar góda missive fæ eg ad spiria þaug hormulegu tydende umm þann oluckulega elldsbruna, sem yferduned hefur Kaupenhafn næstlided ár, hvad hriggelegt og sor

BREV TIL: Bering, Vitus; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-16)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL KØBMAND VITUS BERING . Skalholt 16. sept. 1709 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 452, folio. Anmoder V. B. om at foranledige, at hans moder som rederinde til havnen på Húsavík i købmandsbøgerne lader efterse, om et af hendes købmand

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-11-12)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL [ LANDFOGED P. BEYER ]. [ Skalholt ] 12. nov. 1704 . Trykt efter uunderskreven koncept med skriverhånd og A. M.s rettelser i AM. 449, folio. Besvarer en forespørgsel (af 9/11), om dødsstraf kan anvendes mod en kvinde, som er medskyldig i drabet på sin mand

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-12-03)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGED P. BEYER . [ Skalholt ] 3. dec. 1707 . Efter ekstrakt med skriverhånd i AM. 449, folio. Indeh. vejledning ang. de nødvendige foranstaltninger m. h. t. Arnarstapens ombud, efter sysselmand Magnus Bjørnssons død, i hvis forretninger nogen uorden b

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-04-21)
ARNE MAGNUSSON TIL LANDFOGED P. BEYER . Skalholt 21. april 1708 . Efter egenhændig koncept i AM. 449, folio. Besvarer en forespørgsel (af 10/4) angående ødegårde i Guldbringe syssel og Mosfells sveit: 1. Selv om kun gårdens halve jord kan bortfestes, bør man

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-07-07)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGED P. BEYER . Thingvelle d. 7. julii kl. 8, 1708 . Efter uunderskreven kopi med skriverhånd i AM. 451, folio. Fraråder at følge det kgl. reskript af 24. marts 1705 om lagrettemændenes udnævnelse efter Norske lov. Til Mons

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-12-11)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGDED [P. BEYER] . Skalholt 12. (berigtiget til 11.) dec. 1710 . Efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Besvarer et brev af 12/8. »Nu som jeg skicker en liden læst til Garde paa Alptenæs efter noget tøi, som de

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-01-29)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGED [P. BEYER] . Skalholt 29. jan. 1711 . Efter egenhændig koncept i AM, 443, folio. Med tak for brev af 5/1 tiltræder A. M. den foreslåede ordning, at han foruden de tidligere modtagne 100 rdl. får, som ønsket, udbetalt et lån på 2

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-04-09)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGED [P. BEYER] , Skalholt 9. april 1711 . Efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Minder om sin skrivelse af 29/1 og om de 12/12 1710 forlangte dokumenter i afskrift, som med overbringeren af dette brev ønskes

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-04-21)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGED [P. BEYER] , Skalholt 21. april 1711 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. Hertil A. M.s påtegning »Dette bref bortskickede ieg d. 21. Aprilis med Søfren Landfogdens tiener«. Beklager den unødvendige vidtløftighed af de

BREV TIL: Beyer, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-07-01)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LANDFOGED [P. BEYER] . Skalholt 1. sept. 1711 . Trykt efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Vedlagt er koncept til en »A. Magnussen« underskreven obligation på 300 rdl. kroner at udbetale i København efter Islandss

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1707-10-29)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARKIV-SEK.R. OG PROF. [ARNE MAGNUSSON] . Bessested 29. okt. 1707 . Efter orig. i AM. 449, folio. Veledle Hr. Archiv Secreterer og Professor, Min Herris angenemme af dato 24. octbr. (kendes ikke) er mig d. 27. dito vel

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1707-12-20)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 20. dec. 1707 . Efter orig. i AM. 449, folio. Har ved en rejse i Guldbringe syssel fundet forholdene meget slette. »For det første blifer lidet eller ingen skibsudgiørsel til forestaaende vertid, for det andet

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1708-04-10)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 10. april 1708 . Efter egh. underskreven orig. i AM. 449, folio. Sender — med angivelse af lejekvilder og landskyld — fortegnelse over 39 gårde i Guldbringe syssel og Mosfellssveit, som enten ligger øde, eller

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1710-04-05)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 5. april 1710 . Efter orig. i AM. 443, folio. Har været undergiven adskillige svagheder. »Om min Herre hafde en liden dehl af enebær og anniß olier, bad jeg tienstl. hand vilde med-dehle mig lidet deraf«. Udbed

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1710-08-12)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 12. aug. 1710 . Efter orig. i AM. 443, folio. Adresseret til »Paa et stæd udi Issefiords syssel og Issland«. Beder undskyldt, at A. M.s på altinget ved mr. O. Dadason modtagne skrivelse ikke tidligere er bleven

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1710-12-16)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 16. dec. 1710 . Efter orig. i AM. 443, folio. Besvarer A. M.s brev af 12. dec. De resterende 200 rdl. af det ønskede lån står til rådighed. »Angaaende dend closter-breve bog ønskede jeg gierne, at min Herre mig

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1711-01-05)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 5. jan. 1711 . Efter orig. i AM. 443, folio. Besvarer et med mr. Wigfus Johansen modtaget brev og forklarer ang. de 200 rdl., at han personlig vil låne A. M. dette beløb mod sædvanlig »Iacie«.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1711-04-14)
LANDFOGED P. BEYEB TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 14. april 1711 . Efter orig. i AM. 443, folio. Beder den af A. M. fremsendte obligationskoncept forandret, så at den ikke lyder på indbetaling i zahlkamret, men til P. Beyer eller arvinger. Kan kun med vanskeli

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1711-09-04)
LANDFOGED B. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 4. sept. 1711 . Trykt efter orig. i AM. 443, folio. Veledle Hr. Assessor, Høyfornemme gode ven, Hr. Assessors meget angenemme beærede af dato 1de septbr. er mig ved Deriß tiener d. 3. huius

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1711-10-23)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 23. oktb. 1711 . Efter kopi med AM.sk skriverhånd i AM. 443, folio. Så som »handt (ͻ: A. M.?) har fremvist kgl. Majts. højesteretsstævning i mordsagen ang. Jón Hreggviðsson, som P. B. har læst og påtegnet, og d

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1702-08-15)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 15. aug. 1702 . Efter orig. i AM. 447, folio. Oplyser efter forespørgsel, at de risheste, som står opførte som restans af den kgl. indtægt fra Guldbringe og Kjos sysler 1700, svarer til 5 fiske pr. hest, med hv

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1703-09-10)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Kieblevig 10. sept. 1703 . Efter orig. i AM. 447, folio. Sender specifikation over restancerne 1701—2 (ikke vedlagt), da han ikke har truffet A. M. på Kieblevig.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Beyer, Povl; (1704-11-09)
LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested 9. nov. 1704 . Efter orig. i AM. 449, folio. Da lagmand Sig. Bjørnsson har berammet ting på Kopevåg i sagen mod Sigurd Arason, som efter tilskyndelse af den dræbtes kone har ombragt Sæmund Thorarinsson, og da P

BREV TIL: Bircherod, Jens; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-04-06)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP JENS BIRCHEROD . Kiøbenh . d. 6. April 1709 . Trykt efter egh. orig. i Norske Riksarkiv, jfr. kopi med skriverhånd i AM. 1057 IX, 4to. Udskriften er »Velædle og Højærverdig Mag. Jens Birckerod, Biskop over Christiansands Stift, tienstærbødigst a Chri

BREV TIL: Bircherod, Jens; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-09-27)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP JENS BIRCHEROD . Skalholt udi Island den 27. septembris anno 1711 . Trykt efter egenhændig underskreven original i Norske Riksarkiv, jfr. kopi i AM. 1057 IX 4to. Udskrift væsl. som foreg. — Stavangerbrevene har på grund af krigsurolig

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1706-10-13)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansands Bispegaard d. 13. Octobr. A0 1706 . Trykt efter egh. original i AM. 1057 IX 4to. Udskrift til ».. Arnas Magnussen, Philos. et Antiqvit. Professor .. Kiøbenhafn«, med påtegning af A. M. »annammet 6. Nove

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1707-01-20)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansand d. 20. Januarii A0 1707 . Trykt efter egh. original i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift væsl. som foreg., med påtegning af A. M. »annammet 6. Novembris 1708«. — Stavangerbrevene tilbagefordres, med henvisning t

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1708-06-01)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansand d. 1. Junii An. 1708 . Trykt efter egenh. original i AM. 1057 IX, 4to. Med udskrift ».. Arnas Magnusen Kongl. Mayts. Archivario og Professor ..« og påtegning »Ved een Fornemme ven Monsr Christopher Vinde

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1709-03-08)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansand d. 8 Martii A0 1709 . Trykt efter egh. underskr. original i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift ».. Arnas Magnusen Philosophiae Professor .. saaog Kongl. Archiv-Secreterer .. à Kiøbenhafn«. Stavangerbre

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1709-05-10)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christans. Bispegaard d. 10. May 1709 . Trykt efter egh. underskr. original i AM. 1057 IX, 4to. Jfr. kopi i biskoppens kopibog. Udskrift ».. Arnas Magnussen Philosophiae Professor .. og Kongl. Archiv Secreterer .. à K

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1712-04-29)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansands Bispegaard d. 29, April 1712 . Trykt efter egh. underskr. original i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift ».. Arnas Magnussen Professor Philosophise .. og Kongl. Archivarius .. à Schalholt .. ved en Ven, som Gud

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Jens; (1718-10-07)
BISKOP JENS BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansand d. 7. Oct. 1718 . Trykt efter biskoppens kopibog i Stiftsarkiverne i Kristiania. Overskrift »Til Assessor Arnas Magnusen«. Eftersom det nu saalænge haver henstaaet med de MSta og gamle breve og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Thomas Broder; (1697-11-19)
PROFESSOR T B. BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Odense 19. Nov. 1697 . Efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift ».. Monsr. Arnas Magnæus Professeur del’ Academie Royale de Copenhagen ..« Dend fromhed, som hand for min ringe og uværdige Tractat de Nummis Danorum an

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Thomas Broder; (1698-03-30)
PROFESSOR T. B. BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Odense 30. marts 1698 . Efter orig. i AM. 439, folio. Jeg kand iche nochsom fuldtache hannem for sin umage med mine smaa sager at befordre, forobligerer mig i alle maader til redebond tienniste efter min ringe efn

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Thomas Broder; (1699-12-16)
PROFESSOR T. B. BIRCHEROD TIL ARNE MAGNUSSON . Odense 16. dec. 1699 . Efter AM. 453, folio. Gør undskyldning for så længe at have beholdt A. M.s Gothicum Evangelium. »Mens saasom min svoger Mule beretter at min bog De Nummis Danorum skulle være kommen tilbage

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bircherod, Thomas Broder; (1701-02-12)
PROFESSOR T B. BIRCHEROD TIL ABNE MAGNUSSON . Odense 12. febr. 1701 . Efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift »Arnas Magnæus. Professeur« etc… »Garman var skielmsactig mod mig, og fich ieg alldrig en eniste skilling for mine plader: Erythropilus har væred en ha

BREV TIL: Birck, Niels; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-16)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL KØBMAND NIELS BIR[C]K . Skalholt 16. sept. 1709 . Efter skriver-kopi i AM. 448, folio. Beder N. B. af sine handelsbøger uddrage hvad der i Isefjords syssel er bleven indbetalt af kontributionen til dækning af lagmand Got[t]rups Københav

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Birck, Niels; (1702-08-21)
KØBMAND NIELS BIRCK TIL ARNE MAGNUSSON . Isafjords krambod 21. avg. 1702 . Efter orig. i AM. 454, folio. Har efter begæring hos stedets præst efterladt 1 tønde skonrog og skibsbrød, ½ t. 4 rd. øl, ½ anker brændevin og 11½ pund rulletobak. Hertil A. M.s påtegni

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Birck, Niels; (1710-06-07)
KØBMAND NIELS BIRCK TIL ARNE MAGNUSSON . Hafniæ 7. Juny 1710 . Efter egh. orig. i AM. 1057 II. 4to. Adr. »a Isefiord«. Veledle Hr. Professor Arne Magnusen, tiennistl. salutem, Hans mig beærede missiue af datto Schalholt d. 16de Septembr. er mig ved S

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Birck, Poul; (1704-09-21)
KØBMAND POUL BIRCK TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Ørrebache kramboed 21. sept. 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Til A. M. og P. V. som kgl. kommissærer. VelEdle Hr. Secreterer oc Edle Hr. Wiecelougman, tilforladendis goede venner!

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bjarnason, Einar; (1711-12-10)
PROVST EINAR BJARNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Bacha (Bakka) à Siidu vid Geirlanndz a 10. dec. 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker A. M. »firer Sitt lytelætis ged Og herral. affectionem vid mig ad samfunndum, bæde nu sydast og firr-um«. En mand i sognet e

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bjarnason, Eiríkur; (1704-10-13)
EIRIKUR BJARNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Búlande 13. oct. 1704 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adresseret til A. M. »vona[n]de a Flogu«. Oversender A. M. nogle bladstumper og stiller i udsigt et glossar m. v. .. Med óskum farsælldarrykustu blessunar ty

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bjarnason, Gísli; (1724-08-15)
SOGNEPRÆST GÍSLI BJARNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Krosse i Eystre Land-Eyum Þann 15. Augusti Anno 1724 . Trykt i Diplomatarium Islandicum XI, s. 399 efter orig. i AM. Isl. dipl. afskrifter nr. 14. Med tak for tilbagesendelsen af nogle udlånte breve oversendes ko

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsdóttir, Katrín; (1728-09-25)
KATRÍN BJÖRNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Stadarfelle 25. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 450, fol. Takker for udvist velvilje mod sig og sine. Forespørger sig om muligheden af at fá den til Skogarstrandjorderne hørende kongsjord Kiðey købt og beder i så fald A.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsdóttir, Katrín; (1729-09-26)
KATRÍN BJÖRNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Stadarfelle 26. sept. 1729 . Efter orie. i AM. Access. 1. Adr. »Arnas Magnussen, Assessor« etc. Beklager A. M.s tab i Københavns ildebrand: »Af ydar herradoms ágiæta tilskrife fornam eg af hiarta óglöd þann stóra skada

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsdóttir, Málfrídur; (1705-06-05)
MÁLFRÍÐUR BJÖRNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Eidum 5. junii 1705 . Efter orig, i AM. 450, folio. Beder A. M. »vegna einstædingsskapar myns og tilfallinna báginda« at hjælpe sig. Fik »i tilgiof á kaupdeige« en jord Rangá, 12 c. i skyldsætning, som hun testamente

BREV TIL: Björnsson, Eyjólfur; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-05-28)
ARNE MAGNÚSSON TIL EYJÓLFUR BJÖRNSSON . 28. maj 1712 . Efter AM. 454, folio, Brevuddrag med skriverhånd. Anvisning ang. sagaafskrivning og lign. samt betaling herfor. Afskriften af den nævnte Maríu saga foreligger i AM. 634—35, 4to. Ang. originalens defekter har A. M. på et lø

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Björnsson, Guðbrandur; (1704-05-12)
GUÐBRANDUR BJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Vestmannaeyjum 12. mai 1704 . Efter orig. i AM. 449, folio. Beder kommissærerne om hjælp til at fá ret overfor sysselmand Páll Torfason, som har tiltaget sig jorden Tunga i Skutulsfjord, hvoraf halvdele

BREV TIL: Björnsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-18)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND MAGNÚS BJÖRNSSON . Skálholt 18. april 1707 . Etter egh. underskreven kopi med skriverhånd i AM. 447, folio, Islandsk. Efter at rederne pa Grundarfjord og Kumbaravåg havne i rentekamret havde andraget om, at disses distrikt mod Sty

BREV TIL: Björnsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-05-13)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND MAGNÚS BJÖRNSSON . Skalholt þann 13. Maii 1707 . Trykt efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 441 folio Anbefaler M. B. at antage sig enken Ragneiður Jónsdatters sag mod hendes afdøde mands overmægtige arvinger.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsson, Magnús; (1702-08-08)
SYSSELMAND MAGNÚS BJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Arnarstapa 8. augusti 1702 . Efter orig, i AM. 447, folio. Oversender en erklæring dat. »vid Öxar á« 17. 7. med undskyldning for, at den ikke efter aftale på altinget ved hjemrejsen er bleven sendt syd på til Ak

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsson, Magnús; (1704-07-08)
SYSSELMAND MAGNÚS BJÖRNSSON TIL ARNE MAG NUSSON . Arnarstapa 8. july 1704 . Efter orig. i AM. 448, folio. Takker for udvist velvilje på sidste alting. Minder om sin supplik fra ifjor om afslag på den gamle restans i Arnarstape ombuds afgift. hvorpå ingen resol

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsson, Magnús; (1706-10-08)
SYSSELMAND MAGNUS BJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Arnarstapa 8. Oct. 1706 . Efter orig. i AM. 447, folio. Oversender efter opfordring afskrift af de 7 spørgsmål ang. distriktsfordelingen mellem Stykkesholms og Kumb(a)ravågs han delssteder, som købmand Jens Lass

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Björnsson, Sigurdur; (1708-01-30)
FHV. LAGMAND SIGURÐUR BJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Saurbæ 30. January A0 1708 . Trykt efter orig, i AM. 451, folio. Takker for behageligt samvær og udvist velvilje. Gør rede for gensidigt bogudlån og beklager ikke at kunne finde nogle af A. M. ønskede, ældre

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Brinck, Iver; (1699-08-05)
[PASTOR] I[VER] BRIN[C]K TIL ARNE MAGNUSSON . Windsor d. 5. augusti 1699 . Trykt efter orig, i AM. 453, folio. Den halvtrykte bog, som B. tilsender A.M., er utvivlsomt den af C. Worm i England forberedte udgave af Íslendingabók, sml. Werlauff, Biogr. Efterretn

BREV TIL: Brøgger, Johannes; FRA: Magnússon, Arní ; (1722-09-19)
ARNE MAGNUSSON TIL J. BRØGGER . Kiøbenh . den 19. Sept. 1722 . Trykt efter orig. indhæftet i en Bergens museum tilhørende papircodex af Magnus lagabøters Gulatingslov (kat. nr. 81). Udskrift »A Monsieur Monsr. Jean Brogger, amy tres-honoré tres humblement a Bergen«. Tidligere

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Brøgger, Johannes; (1695-04-30)
J. BRØGGER TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen d. 30. April 1695 . Efter orig. i AM. 913, 4to. Adr. »Mr. Arnas Magnussen, presentement a Leipzig«. A. M. har på bagsiden skrevet nogle bognotitser samt verset Gaspar fert Myrrham, Melchior thus, Balthasar aurum

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Brøgger, Johannes; (1722-04-15)
J. BRØGGER TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen d. 15. Aprilis A0 1722 . Trykt efter orig. i AM. 1057 X, 4to. Adr. til »Arnas Magnæus, Prof.« etc. med vedtegning »Herhos følger et forseglet pakke. Med een ven dend Gud leedsage« og A. M.s påtegning »annamet 2. Maii 1722

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Bucher, Michael; (1728-11-30)
M. BUCHER TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen d. 30. Novembris 1728 . Trykt efter orig. i AM. 449, folio. Adr. ».. Arnas Magnæus Professor ved drt Kongl. Academie udi Kiöbenhavfnt. Velædle og Høylærde! Herr Professor Arnas Magnæus! Jeg har hvor vel

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Burmeister, N.; (1704-01-15)
N. BURMEISTER TIL ARNE MAGNUSSON . Havnefjords krambod 15. jan. 1704 . Efter orig. i AM. 445. folio (blandt aktstykker i Holmfast Gudmundssons sag). Fremsender, med henvisning til sit brev af 29. 12., afskrift af to vidnesbyrd at år 1681 om Vatnsleysuströnd, s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bussæus, Andreas; (1707-05-25)
[A.] BUSSÆUS TIL [ ARNE MAGNUSSON ], København 25. maj 1707 . Trykt efter orig, i AM. 453, folio. Dat. »Hafn. raptim« etc. Vel-ædle Hr. Professor, Jeg er infmiment obligeret for dend helsen hand i Professor Reitzers brev til mig hâr aflagt.

BREV TIL: Bærtelsen, L.; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-09-18)
[ ARNE MAGNUSSON TIL KØBMAND L. BÆRTELSEN ], Utskaale præstegaard, nær ved Kieblevig d. 18. 7bris 1703 . Trykt efter egenhændig, uunderskreven koncept i AM. 447, folio. Monsieur Høitærede gode ven, At ieg icke før end nu haver svaret hannem

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bærtelsen, L.; (1702-07-04)
L. BÆRTELSEM TIL ARNE MAGNUSSON . Revets (»Rebetz«) krambod d. 4de July 1702 . Efter orig i AM. 447, folio. Adr. »Aurne Magnuson .. a Althinget«. Oversender et tingsvidne fra Ingjaldshol 10/8 1701 ang. havnens og indbyggernes tilstand og henviser særlig til 6.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Bærtelsen, L.; (1702-08-24)
L. BÆRTELSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Revets(»Rebetz«) krambod , d. 24. Aug. A0 1702 . Efter orig. i AM 447, folio. Adr. ».. Aur[n]e Magnuson — — a Westfiord«. Med A. M.s påtegning »Annammet d. 20. 7bris«. Minder om sit ubesvarede brev af 4/7. Anbefaler distriktets bønders besvær

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Bærtelsen, L.; (1703-07-04)
L. BÆRTELSEN TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Revets (»Rebetz«) krambod 4. July Anno 1703 . Efter orig. i AM. 447, folio. Memorial på principalinden Mette sal. Matz Christensens og Jacob Søfrensen Graahes vegne, stilet til professor »Aaurne Magnuson« og vi

BREV TIL: Daðason, Ormur; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-06-12)
ARNE MAGNUSSON TIL [ ORMUR DAÐASON ]. Kaupenhafn 12. junii 1709 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 439, folio. Anvisning om at fremtage af vedkommende kister Magnus Benediktssons til kommissærerne indsendte fortegnelse over sit jordegods og sende det udta

BREV TIL: Daðason, Ormur; FRA: Magnússon, Arní ; (1728-05-28)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND O. DAÐASON . København 28. maj 1728 . I. Bøger, som A. M. har udlånt til afd. lagmand P. Vidalin, II. Bøger, som A. M. ønsker at købe i P. V.s dødsbo — trykt efter kopi med skriverhånd i AM. Access. 1 (indlæg til O. D.s brev til H

BREV TIL: Daðason, Ormur; FRA: Magnússon, Arní ; (1728)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND O. DAÐASON .] [ København , 1728 .] Indlæg i et brev fra A. M. til O. D. af år 1728 har utvivlsomt et udateret og uunderskrevet blad været (med AMsk skriverhånd), nu i AM, 231 e, 8vo, nr. 1980), hvori udbedes oplysning fra sysselmand Einar Magnu

BREV TIL: Daðason, Ormur; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-06-02)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND O. DAÐASON .] Kaupenhafn d. 2. Junii 1729 . Trykt efter skriverkopi i AM. Access. 1. Beretter om den A. M. ved Københavns brand 1728 overgåede skade (denne del af brevet er, med enkelte udeladelser, trykt i det islandske månedss

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1727-08-13)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Saurbæ á Raudasande 13. aug. 1727 . O. D. oversender A. M. Grágás-håndskriftet AM. 339, folio ved følgende i håndskriftet foran indklæbede skrivelse, aftrykt efter orig. sammesteds. þessa Grágás in folio, sk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1728-07-28)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . þingvöllum 28. juli 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for tre modtagne breve. Meddeler, at han har vundet sin sag mod Snæbjørn [Pálsson], hvem også en overretsdom er gået imod. »Valla giet eg skrifad, hvorn

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1728-09-18)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Hvalgröfura 18. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 439, folio. Skolemester Bjarne Halldorsson, som nu er konstitueret sysselmand i Hunavatns syssel, har ikke efter løfte truffet aftale »um þá stóru skulld, sem minn Herra

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1728-09-20)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Hvalgröfum 20. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Sender genpart af sit svar mod Odd Sigurdssons indstævning af ham for højesteret, som han beder A. M. antage sig, og lådfører sig med A. M. om visse pengekrav,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1728-09-25)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Stickishólme 25. sept. 1728 . Efter orig, i AM. 450, folio. Beg. defekt ang. indløsning af gården Ásgeirsá, hvor A. M. kan gøre krav gældende for sin slægtning Ástríður. Takker A. M. for pengeudlæg sidste vinter i Køb

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1729-07-16)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Innra Fagradal 16. juli 1729. Med påtegning af A. M. Efter orig. i AM. Access. I. Takker for modtagelsen af A. M.s brev og beklager hans tab ved Københavns brand »sed ferenda sunt, qvæ mutari non possunt

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1729-08-27)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Fagradal Innra 27. aug. 1729 . Efter orig. i Kgl. bibliotek (Gl. kgl. sml. 1101). Nedsender kopi af nogle Videdalstunge-dokumenter. De pågældende, særlig sysselmand Bjarne (Halldorsson) og mag. Steinn (Jonsson) gør

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1729-09-16)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Fagradal 16. sept. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Besvarer to fra A. M. modtagne breve. Under Snæbjørns (Pálssons) vidtløftige processer — hvorom underretning gives — er noget jordegods tildømt O. D., som delvis

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1729-09-20)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Fagradal 20. sept. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Har mod forvæntning måttet overtage den hele gård Innri Fagridalur, istedenfor, som forudsat, at bo på den halve jord, da den tidligere bruger fraflytter den. Øns

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Daðason, Ormur; (1729-09-28)
SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON . Hamraendum 28. sept. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Takker for A. M.s brev af 23/6. »Mier þike Monsr. Brinjulfur hafa sunged hlutar versed med syna fullmagt Proficiat ei«. Beder om A. M.s bistand til købet af øde

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Dal, Nicolaus; (1728-09-21)
MISSIONÆR N. DAL TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Trankenbar den 21. Sept. 1728 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Jeg true ad sie Heilög Christeleg Kirkia, Samneyte Heilagra. Hochedler uud Hochgelahrter, insonders Hochgeehrtester Herr Professor,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Deichmann, E.; (1718-02-28)
SCHOUTBYNACHT E. DEICHMANN TIL ARNE MAGNUSSON . København (Kiøbh.) 28. Febr. 1718 . Trykt efter orig. i AM. 452, folio. Udskrift til prof. »Arnas Magnus«. Til nærmere oplysning foreligger 1. Et brev fra D. til mad. Magnusen, dat. orlogsskibet Prins Friderich d

BREV TIL: Dose, Ernst Ulrik; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-08-22)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OVERSEKRETÆR [DOSE] . Garde paa Alftenæs d. 22. Aug. 1705 . Efter egh. uunderskr. koncept i AM. 438, folio. Takker for højstærende missive af 19. maj og et dermed følgende anker rødvin. Forklarer, hvorfor han, efter samtidig modtagen kgl.

BREV TIL: Dose, Ernst Ulrik; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-09-17)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OVERSEKRETÆR DOSE . [ Skalholt ?] d. 17. septembris 1706 . Trykt efter uunderskr. kopi med skriverhånd i AM. 440, folio. De annotationer til amtmand Müllers memorial af 12/12 1705, hvortil henvises, er trykte i Arne Magnussons Embedsskrivelser nr. 70. Med

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Egilsson, Ólafur; (1707-06-30)
SOGNEPRÆST ÓLAFUR EGILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Brúarlande d. 30. Junii 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Beder A. M. på altinget at støtte hans søn Magnus, som sidste vinter er bleven forbigået m. h. t. præstekaldet Stad ved Hrutafjord. Beklager sig fremde

BREV TIL: Einarsdatter, Gudrídur; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-06-02)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL GUÐRÍÐUR EINARSDATTER . 2. junii 1709 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio. Af G. E.s afd. mands regnskaber fremgår, at han af lagmand Gottrups rejsegodtgørelse har oppebåret 2 h. 53½ f. Dette beløb må enken tilsvare, men skal fá en rimelig

BREV TIL: Einarsson, Benedikt; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-02-20/1705-08-12)
ARNE MAGNUSSON TIL BENEDIKT EINARSSON . Skalholt 1705, 20. febr. og 12. aug . Efter kopi i AM. 444, folio i dansk oversættelse. To fuldmagter, fra Arnas Magnussen til Benedix Einersen, til at indkræve hos Magnus Sigurdsson i Brødretunge de pengebeløb, som han

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Bjarni; (1728-09-14)
SOGNEPRÆST BJARNI EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Aasstad i Fellumm 14. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Er stadig bunden ved sængen og må derfor holde kapellan. Ikke desmindre har biskoppen frataget ham jorden Fagradal, som biskop Vidalin på A. M.s a

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Einar; (1711-01-07)
EINAR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Miðhúsum 7. jan. 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Modtog først næste middag A. M.s brev, dat. Garpsdal 15/7 1710, med opfordring til at møde ham samme nat. ved Torskafjord og mente da, at han allerede var vest på Torska

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Grímur; (1701)
GRÍMUR EINARSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ], 1701 . Efter brevfragment i AM. 676 a, 4to, hvor A. M. egh. har tilføjet som overskrift »Grimur Einarsson 1701«. Takker for modtaget brev af 26. maj og vdet medhjælp i hans anliggender. Giver A. M. anvisning på en ældgammel skindbog (Elu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Halldór; (1705-09-12)
SYSSELMAND HALLDÓR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Einarsst[öðum] 12. sept. 1705 . Efter orig i AM. 451, folio. Ønsker A. M. al lykke og vil efter ævne befordre den, »læt mier duga, ad þier huxed, þad hugur filge maale«. Giver nogle nyheder, da han ikke véd, om

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Halldór; (1705-09-17)
SYSSELMAND HALLDÓR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Flugumyre 17. sept. 1705 . Efter orig. i AM. 451, folio. Henviser til sit tidligere brev. Stadarbakke præstekald er nu tilfaldet broderen Grim, henstiller, om G. ikke kan få expektans på kongsjorderne der i byg

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Halldór; (1706-07-29)
SYSSELMAND HALLDÓR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum i Hialtadal d. 29. July 1706 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for udvist høflighed mod ham og hans tjænere. Er nu kommen så langt på hjemrejsen fra altinget. Skriver dette for at berigtige hvad han

BREV TIL: Einarsson, Ísleifur; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-08-11)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON . 11. aug. 1708 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio. I. E.s regnskaber over lagmand Gottrups rejsekontribution har A. M. gennemset og har intet at indvende; den endelige opgørelse mellem dem kan vænte til sene

BREV TIL: Einarsson, Ísleifur; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-11-17)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON . Skalhollte þann 17. novembris 1709 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Opgørelse af hvad der tilkommer I. E. for det for A. M. udførte jordebogsarbejde og for A. M.s skrivers — Þórður þórðarso

BREV TIL: Einarsson, Ísleifur; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-04-15)
ARNE MAGNUSSON TIL [ SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON ]. Skálhollte þann 15. aprilis anno 1710 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Med tak for oprigtigt venskab afslår A. M. at modtage det af I. E. udførte arbejde vederlagsfrit. »Monsieur, Mik

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ísleifur; (1705-09-22)
SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle i Hornafirde d. 22. Septembriz A0 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for behagelig samtale på sidste alting og forudgående velvilje. I anledning af den nødvendige forordning om husbonder og bønd

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ísleifur; (1706-06-17)
SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle i Hornafirde d. 17. Junii Anno 1706 . Efter orig. i AM. 450, folio. Forespørger sig i anledning af de bygselsbreve, som ifg. den nye forordning skal udgives, om betydningen af udtrykket »arilds tid« og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ísleifur; (1710-01-16)
SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle i Hornafirde þann 16. Januari Anno 1710 . Efter orig. i AM. 448, folio. Indledende bemærkninger om helbred og vejrlig. Takker for brev af 17/11 1709 samt tilbud om penge-vederlag. Giver oplysning om sin

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ísleifur; (1710-06)
SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle i Hornafirde þann .. Juny Anno 1710 . Efter orig. i AM. 441, folio. Besvarer brev af 15/4 1710. Modtager med tak det af A. M. fastsatte vederlag: »Enn med þvi eg forfallast i þetta sinn til alþingiz rijda, þa teikna eg

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ísleifur; (1711-09-25)
SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle i Hornafirdi þann 25. Septembriz Anno 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker A. M. for trofast venskab og store udbetalinger samt modtaget brev m. v. Angående 4 omspurgte huder forklarer han at have

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ísleifur; (1711-10-06)
SYSSELMAND ÍSLEIFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle i Hornafirdi þann 6. octobriz Anno 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Henviser til sit med Þórður Þórðarson sendte brev. Oversender hermed 2 mænds vidnesbyrd om de året forud sendte 4 huder. Den allere

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Jón; (1698)
JÓN EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1698 . Trykt efter A. M.s egh. brevuddrag i AM. 304, 4to. Noregs konunga Sögur hiá Sr. Þorsteini Jonssyni eru so tilkomnar. Hann hefur tilforna lánad þær af Sr. Skula Þorlakssyni, enn sidan lied þær til Skinnastada Sr. Einari Nikula

BREV TIL: Einarsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1728-06-16)
ARNE MAGNUSSON TIL MAGNÚS EINARSSON . K[aupen]höfn 16. juni 1728 . Brevfragment, aftrykt i Vísnakver P. Vidalíns, Rkv. 1897, s. XIV. A. M. fremhæver den året forud fra forfølgelse og modgang bortdøde lagmand P. Vidalin som den lovkyndigste mand på Island, om h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Magnús; (1729-09-05)
MAGNÚS EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stóravatnshorne þann 5. Septembris A0 1729 . Trykt efter orig. i AM. Access. 1. Adr. »Arnas Magnussen, Geheime Archivarius« etc. Beklager den ved brev af 2/6 modtagne meddelelse om Københavns brand og beretter i tilslutnin

BREV TIL: Einarsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1726-06-05)
ARNE MAGNUSSON TIL SOGNEPRÆST [MAGNUS EINARSSON] . Kaupenhafn i flyter þann 5. Junii 1726 . Trykt efter orig. i AM. 1058 V, 4to, som gennem det islandske landsarkiv er kommet fra Húsavík kirke (26/1 1901). A. M. fremsætter efter opfordring sin mening om en re

BREV TIL: Einarsson, Ólafur; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-05-01)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON . Skálhollte þann 1. May Anno 1704 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 453, folio; underskriftens forbogstaver egh. tilsatte. Besvarer to breve dat. 13/3 og 20/4 (ikke bevaret). 1. Angående þykkvabæ klosters

BREV TIL: Einarsson, Ólafur; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-12-13)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON . Skalhollte 13. Dec. 1704 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 453, folio. A. M. besvarer følgende spørgsmål: Hvor fæsteren på kongsjorder er fritaget for at erstatte inventariekvæget, må det påhvile ombud

BREV TIL: Einarsson, Ólafur; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-12-10)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON … 10. decemb. 1707 . Efter brevuddrag i AM. 135, 8vo. A. M. anmoder om eftersøgning af Móðars rimur. Teksten er trykt hos J. þorkelsson, Digtningen på Island i 15. og 16. årh. s. 177.

BREV TIL: Einarsson, Ólafur; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-11-16)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON . Skalhollti d. 16. Novembris A0 1709 . Efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 448, folio. I tilslutning til mundtlig meddelelse til broderen þorleifur Einarsson tillægges efterfølgende: »ad visser m

BREV TIL: Einarsson, Ólafur; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-04-15)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON . Skalhollte þann. 15. Aprilis A0 1710 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. A. M. imødegår O. E.s opfattelse ang. forskellige enkeltheder i det af ham aflagte regnskab over den Gottrupske rejsekont

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1704-03-13)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Dirholumm i Myrdal d. 13. Martii Ano 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Takker for udvist velvilje på sidste alting. 1. I anledning af 16. post i altingsbogen 1703 om, at klosterholderne skal afgive et fuldkom

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1704-10-07)
SYSSELMAND O. EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Þichvabæar klaustri d. 7. octobriz Ano 1704 . Efter orig. i AM. 453. folio. Adr. til A. M. »vonandi aa Kirkiubæar klaustri vid Fiall aa Sydu«. Da O. E.s kone af A. M. har forstået, at han fører purgativ med sig, bed

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1704-11-26)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Loffttsölumm vid Dyrhóla i Myrdal d. 26. Novembriz Anno 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. til A. M. taa Skaalhollte«. Ifg. A. M.s påtegning er brevet besvaret stil fullz« 13. dec. 1704. »Edala

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1705-04-01)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Lopttsölumm vid Dyrhóla i Myrdal 1. Apryliz Ano 1705 . Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. til A. M. »aa Skaalhollte i Biskups tungumm«; egh. påtegning »Medteked 17. Aprilis«. Takker for A. M.s 13/2 modtagne brev

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1705-09-19)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Þchvabæar klaustre þann 19. septembriz Anno 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. til A. M. »aa Kaupinhaaffnn«. Takker for udvist velvilje, særdeles senest på altinget. Magnus Benediktsson på nordlandet har

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1707-11-04)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Þichvabæar klaustre þann 4. Novembris Anno 1707 . Efter orig. i AM. 448, folio. Adr. til A. M. »Aa Skaalholltte i Biskupz tungumm; egh. påtegning »Medt. 17. Nov. 1707«. Kommissærernes på sidste alting modtagne b

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1708-05-22)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Leydvallar manntalz þyngi þann 22. May Ano 1708 . Efter orig, i AM. 448, folio. Takker for A. M.s brev i vinter og en til låns sendt sagabog. Klager over de vanskelige forhold, som folkemanglen medfører; besvære

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1710-01-28)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Lopttsölumm vid Dyrhóla þann 28. Januarij Anno 1710 . Efter AM 448, folio. Adr. til A. M. »a Skaalhollte i Byskupz Tungumim; egh. påtegning »Medteked 11. Aprilis 1710«. Har gennem broderen forleifur Einarsson mo

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Einarsson, Ólafur; (1710-07-09)
SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Örarbacha Anno 1710 þann 9. July . Efter orig. i AM. 448, folio; adr. til A. M. »vonande aa Öxar ar alpyngi«. Klager over alderdomssvækkelse og ønsker fremfor alt fred og ro. De lovede huder kan han ikke skaffe.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Erlendsdóttir, Halldóra; (1711-10-08)
HALLDÓRA ERLENDSDATTER (ERLENZDÓTTIR) TIL ARNE MAGNUSSON . Boolstadarhlid þann 8. Octobris Anno 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for udvist velvilje, særlig mod hendes lille søn Arni þorsteinsson, og for det i foråret modtagne brev. Beder om tilbage

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Eyjólfsson, Bjarni; (1704-03-16)
BJARNI EYJÓLFSSON (EIULFSSON) TIL ARNE MAGNUSSON . Knaranesi a Vatnsleisu strond d. 16. marsi Anno 1704 . Efter ong. i AM. 445, folio. Med A. M.s påtegning »Medtekid 12. Aprilis og svarad strax, ad hann og hans fylgiarar skule standa á þvi er satt er«. Takker

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-04-21)
ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON . Skalholt 21. april 1711 . Efter kopi med skriverhånd og vedlagt dansk oversættelse i AM. 443, folio. A. M. kræver på Jón Hreggviðssons vegne afskrift af alle akter i den mod ham på altinget 1710 foretagne sag; fo

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; Beyer, Povl; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-04-30)
ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER) . Skalholt 30. april 1711 . Efter kopi med skriverhånd og vedlagt dansk oversættelse i AM. 443, folio. A. M. begærer påny udleveret afskrift af aktstykkerne i Jon Hreggvidssons sag og bemynd

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; Beyer, Povl; FRA: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; (1711-05-30)
ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER) . Reykhollte 30. maj 1711 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 445, folio. Kommissærerne forlanger i de til altinget 1711 opsatte tre enormitetssager at blive betragtede ikke s

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-09-01)
ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON . Skalholt 1. sept. 1711 . Efter kopi med skriverhånd og A. M.s egh. danske oversættelse i AM. 443, folio. A. M. forlanger ved sin tjæner H. P. Becker udskrift af akterne i fhv. lagmand Sig. Bjørnssons på sidste al

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; Beyer, Povl; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-10)
ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER) . [ Oktober 1711 .] Efter kopi med skriverhånd og tilhørende dansk oversættelse – bægge udaterede - i AM. 443, folio. Begærer for 6te gang udskrift af akterne i den 1710 afsagte dom i Jon Hreggvidssons sag.

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; Beyer, Povl; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-10-23)
ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER) . Bessastad 23. okt. 1711 . Efter kopi med skriverhånd og tilhørende egh. dansk oversættelse af A. M. i AM. 443, folio. Forlanger at retsprotokollen med akterne i Jon Hreggvidssons sag, som

BREV TIL: Fielderup, Peder; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-09-16)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL KØBMAND P. FIELDERUP . 16. sept. 1703 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 445, folio, hvortil A. M.s egh. overskrift »Til Mr. Peder Fielderup 1703 d. 16. 7 bris«. Om sagen mod T. C. (T. Konradsson) se Arne Magnusson, Embedsskrivelser s. 13 (§ 23).

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Fielderup, Peder; (1702-09-14)
KØBMAND P. FIELDERUP TIL ARNE MAGNUSSON . Hofsós (Haaps Aas) 14. sept. 1702 . Efter orig. i AM. 454, folio. Takker for seneste god konversation og for 12½ sldr., som han har modtaget gennem rådsmanden på Holar [hertil A. M.s marginal »det ere de som skulle tie

BREV TIL: Finnsson, Steindór; FRA: Magnússon, Arní ; (1702-10-21)
[ ARNE MAGNUSSON TIL STEINDÓR FINNSSON .] Stadarstad . D. 21. Octobris. Anno 1702 . Efter A. M.s egh. uunderskrevne koncept i AM. 445, folio. Dateringen er tilf. med P. Vidalins hånd. Indeh. forespørgsel om, hvad der er foregået mellem den for ulovlig handel anklagede Th. Con

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Finnsson, Steindór; (1703-03-08)
STEINDÓR FINNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Gröf d. 8. Martii 1703 . Efter orig. i AM. 44o, folio. I anledning af kommissærernes forespørgsel foregående høst fra Stadarstad ang. en i hans nærværelse i Rifs krambod oprettet kontrakt mellem Tómás Konráðsson og købman

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Foss, Niels; (1696-01-28)
[ N. FOSS TIL ARNE MAGNUSSON .] Uytrecht d. 28. Jan. st. n. 96 . Efter orig. i AM. 453, folio. Brevet ender defekt, og det bevarede er delvis overstreget. Afsenderen er den bekendte bogsamler, senere etatsråd Niels F. Monsieur mon tres honoré et tres

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Foss, Niels; (1696-04-17)
N. FOSS TIL ARNE MAGNUSSON . Utrecht d. 17. Apr. 96 . Trykt efter orig, i AM. 453, folio. Udskrift »Monsieur Monsr. Arnas Magnæus a Leipzig par convert«. A. M. har tilf. fg. påtegninger »Engelskur fick snoppung; Thomasii trette med Carpzov; Fleischer Renomm (r

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Foss, Niels; (1707-05-24)
N. FOSS TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøb[enhavn] d. 24. May 1707 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. Udskrift »Monsieur Monsr Arnas Magnusson Professeur Royal« … Monsieur. Efter Hans ordre udi Hans seniste meget høflige, som mig ved Cancelie-Raa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Friesse, N.; (1706-06-10)
KAMMERADVOKAT N. FRIESSE TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhafn d. 10. Junii 1706 . Trykt efter orig. i AM. 452, folio. På et tihørende omslag har A. M. noteret nedenaftrykte svar-referat. Hr. Professor Arnes vilde behage, efter seeniste Løfte, at tilkiøbe

BREV TIL: Gabel, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1702-04-22)
ARNE MAGNUSSON TIL VICESTATHOLDER GABEL . 22. april 1702 . Giver en fremstilling af den norske arvefølge efter hirdskråen, dronning Margretès og Erik af Pommerns stilling hertil, samt om titlen arving til Norge. Hertil en stamtavle. Trykt (uden kildeangivelse) i Suhms Nye Smlr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1718-06-01)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Mariboe 1. juni 1718 . Efter orig. i AM. 453, folio. Takker for en tilsendt bog; lover besked på dens navn, som har købt »Danckvartz beskrifvelse«; har besvær med at fremskaffe nogle breve »hia presttetrenu«, deriblan

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1721-11-12)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Mariboe 12. nov. 1721 . Efter orig. i AM. 453, folio. Berører forskellige personalia. Beklager, at et A. M. tilsendt kort ikke har været til nogen nytte. Rådspørger A. M. angående salget af sit islandske jordegods; ha

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1722-05-05)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Mariboe 5. maj 1722 . Efter orig. i AM. 453, folio. Takker for gæstfri modtagelse og glæder sig ved at have fået oversekretæren til patron: »Þá eg seinast tók afskeid fra Kaupenhöfn, barst so til um kvölldid, ad eg v

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1722-05-12)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Mariboe 12. maj 1722 . Efter orig. i AM. 453, folio. Søger A. M.s råd ang. en forsikring, som biskop Jón Árnason kræver for en tilsendt pengesum og fremstiller sine vanskeligheder. »Skolesagen« (skóla söken) har koste

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1722-05-26)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Mariboe 26. maj 1722 . Efter orig. i AM. 1057 III, 4to. Gør rede for den trufne ordning af de islandske pengesager og om den kaptajn Arason tilsendte besked desangående. Vil sende A. M. fragment af en seid-bog: »Á þes

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1722-12-17)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Mariboe 17. dec. 1722 . Efter orig. i AM. 1057 III, 4to (dansk). Har med posten modtaget 2 breve fra A. M. og takker for hans fromme hjærtelag og store trofasthed i at sørge for hans velfærd, så vel som for

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1724-05-01)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Nestved d. 1. May 1724 . Efter orig. i AM. 1057 III, 4to. Takker A. M. og frue for udvist høflighed i København. Er ved helbred, »hrekst eg SO milium folks med kostinn, og láta menn mig meinlaust, lofadur sie gud og þ

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1727-11-02)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Nestved 2. nov. 1727 . Efter brev-uddrag i AM. 411 folio (s. 361 — 62). Det vanskelige sted i Are frodes Schedæ de anno solari forekommer ham uklart, han antager iagttagelserne gjort c. 930—70 i þórarin ragabróðirs lo

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gam, Jonas; (1728-06-25)
REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON . Nestved 25. juni 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Sender brevet med sin kone, som på et Københavns-besøg vil hilse på A. M. og frue. Beder om underretninger fra Island, navnlig om salget af hans jord — hvor han ik

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: ukendt (1700-12-13)
F. GERNER TIL ARNE MAGNUSSON . Viborg (Vibourg) d. 13. Dec. 1700 . Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. til »Arnas Magnussen« prof. og arkivsekretær. Indlagt er fragment af et tidligere brev fra G. til A. M. På dettes overstregede forside udtaler G., at det er »

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gíslason, Magnús; (1729-08-20)
MAGNÚS GÍSLASON TIL ARNE MAGNUSSON . Stóra-Núpi í Eystra-hrepp d. 20. Aug. 1729 . Trykt efter orig. i AM. Access. 1. Afsenderen er den senere amtmand M. G., som 1729 fra Kbh. afrejste som landstingsskriver til Island. Beretter om forholdene efter sin ankomst t

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gíslason, Magnús; (1729-09-19)
MAGNÚS GÍSLASON TIL ARNE MAGNUSSON . Þæfusteine d. 19. Septembris 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Handelsskibet i Rif må for storm hurtig afgå; sender derfor blot Benedikts anvisning og fortæller, at amtmanden vil lade holde folketælling.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gíslason, Magnús; (1729-10-04)
MAGNÚS GÍSLASON TIL ARNE MAGNUSSON . Hijtardal d. 4. Octobris 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Dårlige udsigter for høhøsten. Det sidste Ørebakke-skib er ikke ankommet, til stort besvær for befolkningen. Berører ordningen af afd. amtmand Fuhrmanns anliggend

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gottrup, Jóhann; (1727-10-13)
SYSSELMAND JOHAN GOTTORP [GOTTRUP] TIL ARNE MAGNUSSON . Að Búðarósum 13. okt. 1727 . Efter orig. i AM. 450, folio. Beklager ikke at have truffet A. M. hjemme, da han opvartede for at tage afsked. Takker for den tilsendte lovbog; A. M.s kommissoner har han desv

BREV TIL: Gottrup, Lauritz; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-08-16)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL LAGMAND [L. GOTTRUP] . Thingvelle den 16. augusti a0 1712 . Trykt efter uunderskreven koncept med skriverhånd i AM. 454, folio. Med det i brevet nævnte revers, som lagmand P. Vidalin har udgivet for nogle til A.M. udlånte gamle Tingørebr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gottrup, Lauritz Christensen; (1703-03-30)
LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Tingøere Closter d. 30. Martij Anno 1703 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegoing »annamet d. 19. April«. Kongl. Mayst. Commissarius, Edle Hr. Archiv Secreterer og professor. J

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gottrup, Lauritz Christensen; (1703-09-14)
LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Tingøere Closter d. 14. Septembr. Anno 1703 . Efter orig i AM. 449, folio. Adr. »Formodendis a Synden udi dend kongl. forordnede Commission«. Sender hermed et tillæg til sine først indgivne »underretnings poster«. Ti

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gottrup, Lauritz Christensen; (1703-11-16)
LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Tingøere Closter d. 16. November Anno 1703 . Efter orig. i AM. 449, folio… Diße faae linier scheer alleniste, at saasom indfalt discurs udi hans tielt nestafuigte alting, at det var blefuen forglemt uden lands, at sen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gottrup, Lauritz Christensen; (1708-07-24)
LAGMAND L. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Hos Øxeraa d. 24. July 1708 . Efter kopi i AM. 448, folio. Kvittering fra G. til A. M. for et G. på landstinget ydet lån på 150 rdl. specie, som skal tilbagebetales på landstinget 1709, for så vidt det ikke forinden er a

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gottrup, Lauritz Christensen; (1712-08-25)
LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Tingøere Closter d. 25. Augusty 1712 . Trykt efter orig. i AM. 449, folio. Velædle Herr Assessor Nu strax erholdt ieg Hr. Secreterers angenemme schrifuelße dat. Tingvelle d. 16. Augusty nest afuigt

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Magnússon, Arní ; (1726-02-19)
ARNE MAGNUSSON TIL [ PROFESSOR H. GRAM ], Hafniæ d. 19. Febr. 1726 . Trykt efter egh. orig. i Univ. Add. 117, 4to. A. M. oversender et af ham indkøbt håndskrift (Epistolæ Vilhelmi abbatis), sandsynligvis skrevet for A. Vedel. Han tillægger det ingen værdi, men

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Magnússon, Arní ;
ARNE MAGNUSSON TIL [ H. GRAM ], udateret. Trykt efter original i Islands landsbibliotek (J. Sig. 98, folio). Under forespørgselen står neden-aftrykte påtegning med Grams hånd. Vir Nobiliss. Eruditiss. Amiciss. Dic mihi: ubi sita fuerit (secundum fabulas) Scho

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Magnússon, Arní ;
ARNE MAGNUSSON TIL [ H. GRAM ?], udateret. Trykt efter egh. original i Islands landsbibliotek (J. Sig. 98, folio). Meddelelsen er rettet til en collega, sandsynligvis Gram. Vir Honoratissime, Collega amicissime, Nimis certe hoc carmine extolluntur Defuncti is

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gram, Hans; (1718-08-12)
PROFESSOR H. GRAM TIL [ ARNE MAGNUSSON ] Kh. d. 12. Aug. 1718 . Trykt efter orig. i AM. 45d, folio. Velædle Herr Assessor. Det spørsmaal fra Cancelliet i gaar var aldeles uden consequence, og betydde ej andet, end at alle Rangs-Personerne sk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gram, Hans; (1728?)
PROFESSOR H. GRAM TIL ARNE MAGNUSSON . [ 1728 ?]. Efter egh. orig. i AM. 778 a. 4to. Omcensur over en afhandling om Grønland af A. Bussæus). Trykt i Breve fra Hans Gram, Kbh. 1907, s. 4—5, dog med forbigåelse af nogle i et P. S. fremhævede tvivlsomme steder i afhandlingen. Adr.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Grímsson, Þorlákur; (1709-09-06)
SOGNEPRÆST ÞORLÁKUR (TH-) GRÍMSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Miklagarde i Eiaf. d. 6. septembris A0 1709 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker ydmygst for så vel mundtlig som i gerning udvist velvilje »hvörra ummbunare eg bid ad sie sialfur Gud, sem ei lætur kalld

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Grímsson, Þorlákur; (1710-07-03)
SOGNEPRÆST ÞORLÁKUR (TH-) GRÍMSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Miklagarde i Eyafirde d. 3. Julij A0 1710 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. til »Auxarár alping«. Med tak for hidtil vist velvilje og mange i latinske citater indklædte undskyldninger påkalder Þ. G. A.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Gudmundsdóttír, Sigrídur; (1706-07-01/1706-07-03)
SIGRÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Giljum í Mýrdal 1.(—3.) juli 1706 . Efter orig. i AM. 450, folio. Reder det kgl. sendebud A. M. at afhjælpe, at hun hos sysselmanden Ólafur Einarsson ikke har fået erstatning for et bortdød stykke lejekvæg og ikke k

BREV TIL: Gudmundsson, Árni; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-27)
ARNE MAGNUSSON TIL ÁRNI GUÐMUNDSSON I BÍLDUDAL . 27. aprilis 1707 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 122 c, folio. Forespørgsel om fragmenterne af membranen Reykjarfjarðarbók af Sturlunga saga. Sml. udgaven Kbh. 1906-11, s. XXXVI. Nu er e

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Guðmundsson, Bessi; (1704-06-10)
SYSSELMAND BESSI GUDMUNDSSON [BESSE GUDMUNDZSON] TIL ARNE MAGNUSSON . 10. juni 1704 . Efter orig. brev-fragment i AM. 450, folio, med A. M.s egh. tilføjelse af navn og datum. Det af skarpe klammer indesluttede er overstreget. Takker for brev af 16/4. Har tidligere re

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Guðmundsson, Bessi; (1708-06-07)
SYSSELMAND BESSI GUÐMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skridu Klaustre d. 7. Junij Anno 1708 . Efter orig. i AM. 450, folio. Henviser til sit brev af 19/9 07, som han véd gennem forskellige hænder er nåt til Síða (i Skaftafells syssel). Kan ikke rejse til altinget

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Guðmundsson, Bessi; (1708-09-07)
SYSSELMAND BESSI GUÐMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skridu klaustre d. 7. Septembris Anno 1708 . Efter orig. i AM. 448, folio. Takker for brev dat. Skalholt 10-11/8. Da han nu har vished for, at A. M. agter at rejse til København, lader han dette brev følge med

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Guðmundsson, Bessi; (1711-09-08)
SYSSELMAND BESSI GUÐMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skridu klaustre d. 8. Septembris Anno 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. A. M. har i et 12. juni modtaget brev anmældt sin rejse til østlandet: »Af lidenn 12 Juny medtók eg ydar elskulegt tilskrif, enn þess s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Guðmundsson, Bjarni; (1705-06-20)
BJARNI GUÐMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Krossi d. 20. Junii Anno 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Oxarar alping«. Fremfører »gratleg klögun« over sin nabo, sysselmanden Jon Thorlaksson, som har foreholdt ham største delen af den aftalte eftergivelse

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Gunnarsdóttir, Guðrún; (1703-06-15)
GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Keldunes 15. juni 1703 . Efter orig. i AM. 449, folio. Enken Guðrún Gunnarsdatter og hendes 4 børn beder kommissærerne hjælpe sig til rette mod biskop Bjørn Thorleifsson, som overfor børnenes formynder

BREV TIL: Hákonardóttir, Guðrún; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-11-16)
ARNE MAGNUSSON TIL GUÐRÚN HÁKONARDÓTTIR . Skallhollte þann 16. novembris anno 1709 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 449, folio. (Skriveren er den danskfødte H. Becker.) A. M. beder G. H. råde sin tjænestekarl til at gøre sysselmand O. Einarsson en undskyl

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hákonardóttir, Guðrún; (1706-10-13)
GUÐRÚN HÁKONARDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Sólheimum í Mýrdal 13. okt. 1706 . Efter orig, i AM. 450, folio. Efter aftale på sidste alting sendes herved med brevføreren 4 rdl., for hvis modtagelse tilståelse udbedes med overbringeren. Hertil A. M.s marginal: »me

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hákonardóttir, Guðrún; (1707-07-19)
GUÐRÚN HÁKONARDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Eyrarbakka 19. juli 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Beder om A. M.s bistand overfor en fæster, som ikke har betalt sine afgifter, og som hun derfor har ladet stævne, samt overfor myndighederne, med hvis afgørelse

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hákonarson, Jón; (1701)
JÓN HÁKONARSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. 1701 . Trykt efter A. M.s egh. uddrag i AM. 166 a, 8vo. Petur Þordarson, sem þessa (Hraundals vistnok tilf. af A. M.) Eddu [ↄ: þá sem Hraundals Edda er epter skrifud A. M.s anmærkning], ad sögn, skrifad [uppá þennann máta saman tekid A. M.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hákonarson, Jón; (1729-09-17)
JÓN HAKONARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stóra-Vatnshorne d. 17. Septembris 1729 . Trykt efter egh. underskreven orig. i AM. Access. 1. Kræver meget bestemt en til A. M. for 20 år siden udlånt sagabog tilbage. Vel-Edla Hr. Assessor, þienustu skylldug heil

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hákonarson, Páll; (1713)
[ PÁLL HÁKONARSON TIL ARNE MAGNUSSON .] [ 1713 .] Efter uunderskreven orig. i AM. 267, 8vo (bl. 159). Memorial over udførelsen af det beretteren (P. H.), Þórður Þórðarson, Magnus Einarsson, Jason West og Styr þorvaldsson i efteråret 1712 foresatte skriverarbejde. Verk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hákonarson, Páll; (1728-09-05)
PÁLL HÁKONARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Ragneidarstödum i Flóa d. 5. Septembris Anno 1728 . Efter orig. i AM. Access. 1. Besvarer A. M.s brev af 31/5. Angående de 10 rdl. af A. M.s penge, som P. H.s fader efter indstændig anmodning modtog af ham, skal han påminde

BREV TIL: Halldórsson, Bjarni; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-06-09)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND BJARNI HALLDÓRSSON . Kaupenh . d. 9. juni a. 1729 . Efter uunderskreven kopi med skriverhånd i AM. 450, folio. Overskrift »Monsr Biarna Halldorssyne 1729 med Hofdaskipe«. Om afd. lagmand P. Vidalins gæld, kræver den betalt, men ønsker at arvin

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Bjarni; (1728-10-06)
SYSSELMAND BJARNI HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skagastrandar krambúð 6. oct. 1728 . Efter orig, i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning »Medteked med Höfdaskipe 23. April 1729«. Gennem O. Dadason har B. H. fået meddelelse om regnskabet mellem A. M. og af

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Bjarni; (1729-10-17)
SYSSELMAND BJARNI HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Vídedalstungu 17. oct. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Besvarer et brev af 9. juni, som på grund af skibets besværlige rejse (11 uger) først er modtaget 8. sept. Foreslår mod ejendomme i Vestfjordene og en

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Eiríkur; (1705-06-20)
EIRÍKUR HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Krosse 20 juni 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. til »Óxarár alþyng«. Den A. M. tilsendte dom har ikke haft følger, da E. H. til forsvar havde den kgl. takst, men han har siden da lidt megen overlast i ord, og d

BREV TIL: Halldórsson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-01-12)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST JÓN HALLDÓRSSON . Skalhollte 12. jan. 1708 . Trykt efter kopi i provst J. H.s brevbog, Hítardal 1701—20, s. 295—96, nu i Islands landsarkiv. Sender Torfæi Series regum til gave, samt Bjarnar saga Hítdælakappa, som ved gennemlæsningen

BREV TIL: Halldórsson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-10-15)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST JÓN HALLDÓRSSON . Skalhollti 15. oct. 1711 . Trykt efter uddrag i J. H.s brevbog (Islands landsarkiv), Hítardal 1701—20 s. 401—2. Oversender tre bispesagaer: Torlaks, Pauls og Laurentius, og giver sin dom over håndskrifter; nævner i s

BREV TIL: Halldórsson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-06-18/1729-07-10)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST JÓN HALLDORSSON . København ] 18. juni (—10. juli) 1729 . Kun i dansk oversættelse (ved rektor Thorlacius) er bevaret et brev fra A. M. til provst J. H. om det ved Københavns brand lidte tab, dat. 18. juni 1729, aftrykt i Badens universitets-journal

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1707-10-07)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hitardal 7. okt. 1707 . Efter uddrag i J. H.s brevbog 1701—20 i det islandske landsarkiv, s. 269—70. Beklager »sökum þunglegs veikleika mijns daudvona heimilis Og sóknarfolks« ikke mundtlig at kunne tale med A. M. B

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1708-06-20)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hitardal 20. juni 1708 . Efter kopi i J. H.s brevbog s. 297-98. Besvarer A. M.s brev af 12/1 1708. Havde håbet at komme til altinget, men dette er på grund af folkemangel og travlhed umuligt. Takker for Bjarnar saga

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1710-06)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hítardal in Junio 1710 . Efter kopi i J. H.s brevbog s. 380—81. Takker for alt godt, særlig i sidste år. Ólafsvík-skibet har bragt slemme rygter om forholdene udenlands. Har hørt, at A. M. er på rejse i Borgarfjord, og sender derfo

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1710-08)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . in Augusto [1710] . Efter uddrag i J. H.s brevbog s. 381—82. Besvarer et brev fra Hvam af 14. juli. Berører en arvesag, til dels i forbeholdne udtryk. Sender lidt dun.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1710-10)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . in Octobri [1710] . Efter uddrag i J. H.s brevbog s. 386-87. Efter et i avgust modtaget brev fra A. M. har J. H. talt med provst Þórður Jónsson om arvingerne efter Jón Þorsteinsson. Sagen er vanskelig, da man ikke kan forlade sig på

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1711-04)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . in Aprili [1711] . Uddrag i J. H.s brevbog s. 391-92. Vicelagmand O. Sigurdsson har mistet næsten alle sine får ved vogterens forsømmelse. Provst Þórður Jónsson har måttet sagsøge en tvivlsom person Jón Sveinsson for injurier.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1711-10-18)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hitardal 18. oct. 1711 . Efter kopi i J. H.s brevbog s. 396. Ved ikke, om dette brev kan træffe A. M. »þvi sumar sagnir hafa hierum geingid, ad hann væri burt sigldur, enn adrar hafa þad afftur borid. Ny tijdendi ber

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1712-05-03)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hítardal 3. maii 1712 . Efter uddrag i J. H.s brevbog s. 410 — 11. Takker for den i sidste vinter mod hans »heimilispilt« Jón Jónsson udviste velvilje. Tilbagesender nogle sagaer, men beholder endnu en tid nogle andr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1712-07-03)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 3. juli 1712 . Efter uddrag i J. H.s brevbog s. 421. Har ikke kunnet komme til altinget og således træffe A. M. Sender hermed hvad han har kunnet fremskaffe ang. de tidligere omtalte jvafa-erfingiar«. Om vicelagmand O. Sigurdsson og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1727-10-10)
PROVST JÓN HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Husafelle i Hytardal þann 10. Octobris Anno 1727 . Trykt efter egh. underskr. orig. i AM. 1058 V, 4to. Hertil A. M.s påtegning »Medteked med Budaskipe 1728, 10. Julii (Skiped lá i Islande i vetur ed var)«. Takker for

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Jón; (1729-09-30)
PROVST J. HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Husafelle i Hytardal d. 30. Septembr. Anno 1729 . Trykt efter egh. underskr. orig. i AM. Access. 1. Takker for den sønnerne Vigfus og særlig Finnur viste velvilje. Udtaler sin deltagelse i anledning af Københavns bran

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Halldórsson, Þorleifur; (1710-08-04)
MAG. ÞORLEIFUR HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hafniæ d. 4. Augusti Anno 1710 . Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Lykønsker A. M. som konsistorialassessor. Meddeler at Torfæus befinder sig vel og påny er gift; trykningen af hans Norske histories 4. bind er be

BREV TIL: Hammer, N.; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-04-29)
ARNE MAGNUSSON TIL PROKURATOR N. HAMMER . Kiøbenhafn den 29. Aprilis 1729 . Trykt efter egh., uunderskreven koncept i AM. 452, folio. Adr. »A Monsieur Monsr. N. Hammer, procureur a la justice de la ville de Helsingör«. Monsieur Høitærede ven.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hammer, N.; (1729-05-16)
PROKURATOR N. HAMMER TIL ARNE MAGNUSSON . Helsingør den 16. May 1729 . Efter orig. i AM. 452, folio. Fremsender i henhold til A. M.s brev af 29/4 den i sagen mod borgemester Bussæus ved bytinget afsagte dom (vedlagt), samt regning — 8 rd. 1 mk. 6 &.

BREV TIL: Hannesson, Árni; FRA: Magnússon, Arní ; (1706?)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL ÁRNI HANNESSON . [ 1706 ?] Efter kopi med skriverhånd i AM. 406 a I, 4to. Memorial med forespørgsler om en membran af Laurentius saga. Trykt i Biskupa sögur I, Kph. 1858, s. LXXXII—III.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Árni; (1706-10-17)
ÁRNI HANNESSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ], Ytra Hólmi 17. oct 1706 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 406 a I, 4to. Svar på A. M.s forespørgsler ang. Laurentius saga. Trykt i Biskupa sögur I, Kph. 1858, s. LXXXIII—IV.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Brynjólfur; (1703-07-11)
LAGRETTEMAND RRYNJÓLFUR HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . Efter orig. i AM. 453, folio. Vid Öxaraa d. 11. July Anno 1703 . Som Skalholt-stols fæster andrager B. H. for A. M., at hans gård er storlig forringet ved sand og søgang, uden at han har nåt nedsættelse i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Brynjólfur; (1704-04-16)
LAGRETTEMAND RRYNJÓLFUR HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . Efter orig. i AM. 453, folio. Raugstodum dag 16. Aprilis Anno 1704 . Har ikke i vinterens løb kunnet besøge A. M. Sender ham derfor et vidnesbyrd (af 5 mænd, vedlagt) om gården Baugstaðir’s forringelse og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Hákon; (1711-09-15)
SYSSELMAND HÁKON HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skammbeinsstödum 15. Septembris A0 1711 . Efter orig. i AM. 443, folio. Beder undskyldt, at »Snorre« først nu kommer tilbage, og at han ikke selv kan følge med. Giver oplysning om en viss Stephan og forskellige a

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Hákon; (1711-12-21)
SYSSELMAND HÁKON HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skammbeinsstödum 21. Decembris A0 1711 . Efter orig. i AM. 453, folio. Rådspørger A. M. ang. muligheden af et søgsmål mod Brynjólfur þórðarson fra Hlíðarendi, som har forhindret stævning af en underretsdom. 4 akt

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Þórður; (1704-07-03)
ÞÓRÐUR HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . [Dunk] 3. juli 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Beder A. M. hjælpe sig til at få fra sælgeren Guðmundur forleifsson på Narfeyri de 1½ manglende kúgildi i den del af gården Dúnkur i Dala syssel, som han har købt af G. þ., da denne er va

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Þórður; (1711-02-04)
ÞÓRÐUR HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . Snoksdal 4. februar Anno 1711 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »aa Skálhollte« (med vidtløftig udskrift). Hertil A. M.s påtegning »Medteked 26. Aprilis 1711 med Sr. Gisla Biarnasyne, enn hann medtok brefed i Reyk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hannesson, Þórður; (1711-05-04)
ÞÓRÐUR HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON . Snóksdal 4. maj 1711 . Efter oríg. i AM. 451, folio. Takker for et i går modtaget brev og undskylder, at et brev fra ham til A. M. er blevet sendt ad omveje. Er glad ved at A. M. vil støtte ham og har fået biskoppens brev

BREV TIL: Hannesson, Vigfus; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-04-21)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFUS HANNESSON (HANSEN) . Skaltholt 21. april 1705 . Efter egh. dansk oversættelse i AM. 444, folio. Opfordring til på Vatnsløse ting 1. maj at lade gå dom over den af A. M. indstævnede Magnus Sigurdsson; A. M. er villig til at

BREV TIL: Hannesson, Vigfus; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-05-02)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFUS HANNESSON (HANSEN) . Skalholt 2. maj 1705 . Som ovenstående. A. M. begærer arresteret så meget af M. S.s gods, som svarer til de 108 mark, som han på Vatnsløse ting blev dømt til at betale A. M

BREV TIL: Hannesson, Vigfus; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-05-03)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFUS HANNESSON (HANSEN) . Skalholt 3. maj 1705 . Som ovenstående. Forespørgsel om, hvor meget A. M. har at betale til de ved Vatnsløse ting og efterfølgende eksekution i Brødretunge anvendte mænd — med påtegnet svar af V. H.

BREV TIL: Hannesson, Vigfus; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-05-22)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND VIGFUS HANNESSON (HANSEN) . Skálhollte þann 22. maii anno 1712. . Efter kopi med skriverhånd i A. M. 448, folio. A. M.s gennemgang af det indleverede regnskab over kontributionen (til lagmand L. Gottrups rejsegodtgørelse) fra Árn

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hansen, Jens; (1711-02-16)
KØBMAND JENS HANSEN (?) TIL ARNE MAGNUSSON . Ihsafiord d. 16. Febr. Anno 1711 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for modtaget brev og 4 rdl. specie, for hvilke A. M.s revers er tilbagesendt. De to pakker til A. M.s hustru er tilsendte hende med seignr. Bir

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hansen, Lauritz; (1696-04-01)
LAURITZ HANSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Amsterdam d. 1. April 1696 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Monsr. Saasom Lauritz Sørrenssen Borgemester udi Bergen nylig ved døden er afgangen, har mine venner mig tilskrevit at ieg strax skal komme

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hávarðsson, Magnús; Ketilsson, Magnús; (1708-05-30)
SOGNEPRÆST MAGNÚS HÁVARÐSSON (OG MAGNÚS KETILSSON) TIL ARNE MAGNUSSON . Desjarmýri 30. maj 1708 . Efter orig. i AM. 450, folio. Drister sig, skønt »ad sión ókiennder« at forestille A. M. deres trang, da de er 2 præster i det fattige sogn, som knap i gode år ka

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Henrichsen, Niels; (1708-05-01)
KØRMAND NIELS HENDRICHSEN TIL ARNE MAGNUSSON . K[øben]hafn d. 1. May A0 1708 . Efter orig. i AM. 448, folio. Beder A. M. som den, der nu oppebærer lagmand Gottrups rejsegodtgørelse, at berigtige et mellemværende mellem N. H. og G. i anledning af et G. 1704 i K

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hickes, George; (1699)
G. HICKES[IUS] TIL ARNE MAGNUSSON . [ London 1699 .] Trykt efter egh. orig. i AM. 453, folio. Udskrift »A Monsieur Monsieur Arnas Magnæus Secretaire des Archives du Roy de Denmarc à Copenhague. — Clarissimo viro Arnæ Magnæo. Regiorum Archivorum Hafniæ Custodi h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hickes, George; (1700-02-05)
G. HICKES TIL ARNE MAGNUSSON . London 5. febr. 1700 . Efter orig. (i 2 ekspll. a—b) i AM. 453, folio med egh. datering, adresse og udskrift. Udskr. »A monsieur monsieur Arnas Magnæus Secretaire des Archives du Roy de Denmarce demeurant chez Monsieur Römer prof

BREV TIL: Holstein, Johan Georg; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-09-18)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL [J. G. HOLSTEIN] . Skalholt in Island d. 18. 7bris 1706 . Trykt efter egh., overstreget koncept i AM. 761 b, 4to (bl. 504 og 513). Omvendt står skrevet »Min Herre Den 6. hujns skref ieg Hannem en liden Sedel til som skulde berette hvorle

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Holstein, Johan Georg; (1707-04-20)
J. G. HOLSTE[I]N (SENERE STATSMINISTER) TIL ARNE MAGNUSSON . København (Copenhagen) 20. april 1707 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. H. — daværende finans-deputeret — takker for brev af 18. sept., lover at antage sig A. M.s sager i rentekamret og ikke lytt

BREV TIL: Hreggviðsson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-09-03)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL [ JÓN HREGGVIÐSSON ]. Hrafnseyre i Arnarfirde þann 3. Septembris anno 1710 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. A. M. opfordrer vedkommende — efter at have erfaret den over ham på altinget fældede dom — til at møde hos sig

BREV TIL: Hreggviðsson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-05-26)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL JÓN HREGGVIÐSSON . Reykholt 26. maj 1711 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Efterfulgt af nogle linjer overstreget dansk tekst af A. M. egh., dat. Røgholt 26/5 1711. Anvisning på at overbringe et medgivet brev og bringe de

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hreggviðsson, Jón; (1708-07-31)
JÓN HREGGVIÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Tingvelle 31. juli 1708 . Trykt efter A. M.s hovedsagelig egh. koncept i AM. 443, folio. [—] betegner skriverhånd. Sml. A. M., Embedsskrivelser, Kbh. 1916, nr. 89 og 132 ab. Velædle og høilærde Hr. Secreterer.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hreggviðsson, Jón; (1710-09-17)
JÓN HREGGVIÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Rcinir a Akranese d. 17. Septcmbr. A0 1710 . Trykt efter egh. underskreven original i AM. 443, folio. Adr. til A. M. »Vonande ad Hrafns Eyri vid Arnarfiörd«. Af A. M. påtegnet »medteked 9. Octobris« samt »Jon Hreggvidson s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Hreggviðsson, Jón; (1710-10-25)
JÓN HREGGVIÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hvamm i Hvammssveit 25. Octobris A0 1710 . a. Trykt efter orig. i AM. 443, folio. Skr. af en af A. M.s skrivere, med J. H.s og vidnernes egh. underskrift. J. H., som i sin nød har opsøgt A. M., beklager sig over den over h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Húnason, Arnór; (1703-08-25)
ARNÓR HÚNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Merke-nese d. 25. Agusty 1703 . Efter orig. i AM. 453, folio. Med henvisning til en forudgået mundtlig henvendelse forespørger A. H., hvorledes han skal forholde sig i anledning af, at en dreng, som med 6 h. i fædre

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Högnason, Guðmundur; (1710-03-17)
SOGNEPRÆST GUÐMUNDUR HÖGNASON TIL ARNE MAGNUSSON . Hofe (í Álptafirði) 17. Martii 1710 . Efter orig. i AM. 448, folio. Forestiller A. M., at han ikke har villet unddrage sig betalingen af sin del af lagmand Gottrups rejsegodtgørelse, men forgæves om høsten 170

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Ingimundarson, Jón; (1711-09-16)
JÓN INGIMUNDARSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Lækiarskoge i Dalasyslu 16. Sept. 1711 . Efter orig. i AM. 449, folio. Andrager for kommissærerne, at vicelagmand Oddur Sigurðsson år 1710 har frataget ham 12 vætter fisk — mod betaling af 3 rdl. specie —

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jenssen, Christopher; (1708-06-09)
KØBMAND CHRISTOPHER JENSSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Hafnefiords Krambod i hast d. 9. Juni A0 1708 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Tingvelle«. Takker for A. M.s brev af 7/6 med condolence over hans genvordige rejse afvigte år, »som mig alt sammen maa tilsc

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Joachimsson, Ásbjörn; (1711-09-26)
ÁSBJÖRN JOACHIMSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skaalhollte þann 26. Septembris Anno 1711 . Trykt efter orig. i AM. 445, folio. Beder A. M. hjælpe ham eller efter hans død hans børn til deres ret — med henvisning til sin skrivelse af 29/7 til kommissærerne (aftrykt i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Johannsson, Bjarni; (1703-06-25)
SOGNEPRÆST BJARNI JÓHAN(N)SSON TIL ARNE MAGNUSSON . Otrardal a Vestfiordum 25. juni 1703 . Efter orig. i AM. 453, folio. Med henvisning til tidligere fremstilling af præstekaldets forringelse ansøger han, med mange omsvøb og i stor ydmyghed, om at hans og kirk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jóhannsson, Vigfús; (1711-03-21)
SOGNEPRÆST VIGFÚS JÓHANNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Útskálum þann 21. Martii A0 1711 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Oplyser om forskellige håndskrifter og brevskaber, til dels allerede tilsendte A. M. Udbeder sig hans velvilje. A. M. har med rødkridt påte

BREV TIL: Eyjólfsson (yngre), Jón; Magnússon, Arní ; FRA: Jónsdóttir, Ragnheiður; (1707-04-22)
RAGN[H]EIÐUR JÓNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON (OG AMTMAND-FULDMÆGTIG, SYSSELMAND JÓN EYJÓLFSSON) . Á Geirrauðareyri 22. aprilis 1707 . Efter orig. »med handsale« i AM. 441, folio. Ansøger om efter sin nu afdøde 2den mand at mátte beholde i fæste den af ham beboed

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsdóttir, Valgerður; (1712-05-30)
VALGERÐUR JÓNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Hoole 30. maji 1712 »med mesta hast «. Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »til vonande ad Skálholte«. Har hemmelig modtaget den med A. M.s brev følgende kopi af det begærede »kaupmálabréf« Rådspørger A. M., hvorledes h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Bárður; (1707-06-16)
BÁRÐUR JONSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kollaleiru [skr. Rollal.!] 16. juni 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr.: »a Alþyng«. Har i forfjor sendt et brev med købmand N. Hendrichsen, men véd ikke, om det er kommet A. M. i hænde; skriver derfor atter og beder

BREV TIL: Jónsson, Brandur; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-19)
ARNE MAGNUSSON TIL BRANDUR JÓNSSON . Skrifad i Skálhollte þann 19. aprilis 1707 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 441, folio. Besvarer forespørgsel af 24/11 1706 om bortdød lejekvæg. Erklærer, med henvisning til brev til M. Jónsson, at heraf skal afgift

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Brandur; (1706-11-24)
BRANDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Tumabrecku 24. nov. 1706 . Efter egh. underskr. orig. i AM. 441, folio. Som fæster af en jord under Hólar bispestol fremstiller han sin sag for A. M., nemlig at han 1706 har undladt at betale leje efter fire forlængst bortd

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Brandur; (1707-06-28)
BRANDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skuggabjörgum í Deildardal 28. juni 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for A. M.s brev af 19/4 og for meddelelserne i brevet til Magnús Jónsson, hvorved han føler sig meget styrket Er tildels efter overenskomst med

BREV TIL: Jónsson, Eggert; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-04-12)
ARNE MAGNUSSON TIL [ EGGERT JÓNSSON ]. Skalhollte þann 12. aprilis 1704 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 451, folio. Henleder opmærksomheden på en indlagt udskrift af altingsbogen 1684, hvorved faderen Jón Eggertsson beskyldes for landsforræderi, og opfordrer

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Jónsson, Eggert; (1704-07-15)
EGGERT JONSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Aukrurn d. 15. Julii Anno 1704 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for udvist velvilje og for troskab mod hans afdøde fader, men beder om vejledning til efter A. M.s opfordring at rense faderens minde. Sender nogle diplom

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Erlendur; (1703-08-16)
ERLENDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Urðum 16. aug. 1703 . Efter orig. i AM. 453, folio. Har for 2 år siden suppliceret om at tilbytte sig den Hólar domkirke tilhørende 10 c. jord Atlastaðir mod Hólar i Fljót af samme dyrhed, hvad biskoppen har anbefalet. Eft

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Erlendur; (1712-04-26)
ERLENDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stórólfshvoli 26 apr. 1712 . Efter orig. i Islands Landsbibl. (Jon Sigurdssons sml. 98, fol.). Har modtaget A. M.s brev af 21. apr. og nogle medfølgende skindbreve, som muligvis kan være E. J. til nytte. De gamle skindbre

BREV TIL: Jónsson, Eyjólfur; FRA: Magnússon, Arní ; (1728-06-04)
ARNE MAGNUSSON TIL SOGNEPRÆST [EYJÓLFUR JÓNSSON] . Kaupenhafn þann 4. Junii A0 1728 . Trykt efter orig. med skriverhånd i Islands Landsbibl. (Jon Sigurdssons sml. 98, folio). Takker for tilsendte brevkopier, som nærmere afhandles. Søger opspurgt Collectanea Eg

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Eyjólfur; (1724-10-02)
SOGNEPRÆST EYJÓLFUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . [ Völlum ] 2. Octobris 1724 . Efter egh. kopi i AM. Steph. 60. Blev meget glad ved at modtage brev fra A. M. dat. 14. maj og forklarer, hvorledes krigsuroligheder og forsømmelighed er skyld i, at han ikke har skrevet til A. M.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Eyjólfur; (1725)
[ SOGNEPRÆST EYJÓLFUR JONSSON ] TIL A[RNE] M[AGNUSSON] . 1725 . Efter egh. koncept i Islands landsbibliotek (Jon Sigurdssons sml. 270, 4to). Takker for brev af 5. juni og medfølgende tilsendelser, deriblandt Jormóðs (Torfæi) Res Færöenses og biskop Magnus testament. Besvarer A.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Eyjólfur; (1729-10-07)
SOGNEPRÆST EYJÓLFUR JÓNSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Völlum dag 7. Octobris 1729 . Trykt efter egh. orig. i AM. Access. 1. Beklager skaden ved Københavns brand, heldigvis er dog de håndskrevne sagaer og lign. reddede, men annalernes tab, af hvilke nogle nævnes,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Finnur; (1729-10-03)
CAND. THEOL. FINNUR JÓNSSON (SENERE BISKOP) TIL ARNE MAGNUSSON . Hitardal d. 3. Octobris 1729 . Trykt efter egh. orig. i AM. Access. 1. Meddeler sin lykkelige hjemrejse og nogle nyheder fra Island, deriblandt om Mývatn-vulkanerne. Lovrevisionen antages nu tile

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Gísli; (1703-10-10)
GÍSLI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Reykhólutn 10. oct. 1703 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for A. M.s i ord og værk beviste høflighed; skriver nu, da sikker færd med skolepiltene falder. Sender efter aftale kopi af nogle skøder. Hentyder til den store

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Gísli; (1709-09-12)
GÍSLI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Máfahlíð 12. sept. 1709 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Kaupenhafn«. A. M. har i marginen noteret »disse 40 Rixdler ere betalte til min kieriste 1710 i Januario« og ang. kommentaren »med tekinn er i 4to«. Er ikke vis

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Gísli; (1711-09-18)
GÍSLI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalholt 18. sept. 1711 . Efter egh. underskr. orig. med skriverhånd i AM. 454, fol. Erklæring, hvorved Gisle Jonsson forpligter sig til at betale til Arne Magnusson på arvingernes vegne sin del af en obligation på 80 rdl., s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Guðmundur; (1704-06-26)
SOGNEPRÆST GUÐMUNDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Að Grund í Ey(j)afirði 26. juni 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »vonande ad finna a alþinge«. Beder A. M. undersøge, om det tilkommer ham at betale kirketiende af sin lejejord Grund, hvor han bor som

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Guðmundur; (1706-11-24)
GUÐMUNDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Midfelle i Ytra(h)repp dag 24. Novembr. Anno 1706 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Vænter ikke at komme sig af den tunge landfarsot. Beder A. M. betale hans kone 2 rdl. for en i foder antagen hest og hjælpe hende og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Halldór; (1712-01-26)
SOGNEPRÆST HALLDÓR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stad Grunnavijkr d. 26. January A0 1712 . Efter defekt orig. i AM. 454, folio. Efter skrivelse fra A. M. »i hvöriu osked ad gömul bref og documenta, sem hia mier vera kynni, ydar Hd. til yferskodunar sendest« ove

BREV TIL: Jónsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1691-05-25)
ARNE MAGNUSSON TIL [ MAGNÚS JÓNSSON ] I VIGUR. Kaupenhafn d. 25. Maii 1691 . Trykt efter egh. orig. i AM. 410, folio. Modtageren er utvivlsomt storbonden M. J. († 1702); en afskrift i Ny kgl. sml. 2064, 4to henfører brevet til sysselmand Marcus Bergsson (f. 168

BREV TIL: Jónsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1695-04-20)
ARNE MAGNUSSON TIL [ MAGNÚS JÓNSSON I VIGUR ]. Leipzig i Saxlandi d. 20. April. 1695 . Efter egh. orig. i AM. 410, folio. Også dette brev er i afskrift i Ny kgl. sml. 2064, 4to henført til Marcus Bergsson. Har været i Tyskland siden i juni ifjor og dær modtaget

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Magnús; (1698)
MAGNUS JÓNSSON I VIGUR TIL ARNE MAGNUSSON . 1698 . Trykt efter A. M.s egh. brevuddrag i AM. 122 c, folio. Angår Sturlunga saga. Efter 2. uddrag refererer A. M. en udtalelse af M. J. fra 1699. 1. Magnus Jonsson i Vigur 1698. Alldri hefr minn sæle fader Sr. J

BREV TIL: Jónsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-19)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL MAGNÚS JONSSON [PÅ LJÓTSTAÐIR] . Skalhollte d. 19. april 1707 . Trykt efter orig. med skriverhånd i AM. 441, folio. Som svar på M. J.s brev af 24. nov. fremstiller A. M. reglerne for erstatning for bortdødt lejekvæg. Eruprydde

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Magnús; (1706-11-24)
MAGNÚS JONSSON PÅ LJÓTSTAÐIR TIL ARNE MAGNUSSON . Liótstodum 24. nov. 1706 . Efter orig. i AM. 441, folio. Som fæster på en Hólar bispestol tilhørende jord i 36 år, uden at de 3 til gården hørende kúgildi i lang tid har været fornyede, spørger han, om han er p

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Magnús; (1707-06-30)
MAGNÚS JONSSON PÅ LJÓTSTAÐIR TIL ARNE MAGNUSSON . Liotstodum 30. juni 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for A. M.s brev af 20/4 med klar og tydelig vejledning ang. lejekvæget. Hidtil er det ikke bleven ham afkrævet og heller ikke lejen. Man vænter en

BREV TIL: Jónsson, Ólafur; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-17)
ARNE MAGNUSSON TIL SOGNEPRÆST ÓLAFUR JONSSON [I GRUNNAVÍK] . [ København ] 17. april 1707 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 435 a, 4to (bl. 116—18). Forespørgsel om den membran, hvortil nogle modtagne blade af Landnámabók og Kristni saga har hørt. Sml. den AM.ske

BREV TIL: Jónsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-07)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL [ SYSSELMAND SIGURÐUR JONSSON ]. Hvamme i Hvammssveit þann 7. octobris 1710 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. Her også dansk oversættelse. Advarer mod at sende Jón Hreggviðsson, hvis sag er appelleret, ud af landet, men

BREV TIL: Jónsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-10)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND SIGURÐUR JONSSON ]. Hvamme i Hvammssveit þann 10. octobris anno 1710 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Her også dansk overs. Takker for nylig modtaget brev og besvarer forespørgsel ang. kgl. konfirmation på et te

BREV TIL: Jónsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-26)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND SIGURÐUR JONSSON ]. Hvamrai i Hvammssveit i skyndi þann 26. octobris a. 1710 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. Her også dansk oversættelse. Advarer mod at udlevere Jón Hreggviðsson til fængsel på Bessastad, me

BREV TIL: Jónsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-05-08)
[ ARNE MAGNUSSON REFERAT ] TIL SYSSELMAND SIGURÐUR JONSSON . 8. maj 1711 . Trykt efter brevuddrag med skriverbånd i AM. 209, 8vo (bl. 80—81). Angående medfølgende sagabog oplyser skriveren, at »min herre siger«, at teksten heri ikke stammer fra Hulda, men fra en i Danmark væren

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Sigurður; (1710-04-28)
SYSSELMAND SIGURÐUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hvytarvollum d. 28. Aprilis Anno 1710 . Trykt efter orig. i AM. 261, folio og angår dette håndskrift (bp. Gisle Jonssons máldaga-bog), som A. M. får tilladelse til at beholde, mod at levere en afskrift. Sml. den

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Snorri; (1728-09-23)
SOGNEPRÆST SNORRI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Staðastað 23. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Besvarer to i år modtagne breve. Skal forsøge efter løfte at skaffe æderdun og sender nu et lille parti. Af Odd Sigurdssons dokumenter findes i Rifsbúðir in

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Snorri; (1728-09-30)
SOGNEPRÆST SNORRI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Helgafelli 30. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Det i forrige brev givne tilsagn om kopi af Povl Stigssöns brev hos præsten Jon Jonsson blev til intet. »Þegar eg talade vid Sr. Jon á Stadastad, sagde han

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Snorri; (1729-09-28)
SOGNEPRÆST SNORRI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Helgaf . 28. sept. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Takker for modtaget brev og gør rede for en betrot kommission, men må afbryde brevet på grund af embedstjæneste. A. M.s egh. uddrag af et brev fra S. J. af 20. sept

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Steinn; (1711-08-19)
BISKOP STEINN JÓNSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ] Setberge d. 19. Aug. Anno 1711 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Takker for de til København sendte anbefalinger. Kan desværre ikke tage Snorre Jonsson til rektor på Holar, da pladsen er besat med þorleifur Halld

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Steinn; (1728)
RISKOP STEINN JÓNSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. [ Hólum ] 1728 . Efter en år 1729 tilsendt kopi af et 1728 forlist brev (indlæg til brev af 9. okt. 1729 i AM. Access. 1). Takker for brev af 14. juni og medfølgende bøger »bádar effter veniu so sem hlæjande lán frá ydur«. Begynder

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Steinn; (1729-10-09)
BISKOP STEINN JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum d. 9da October Anno 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Har modtaget A. M.s brev af 18. juni; beklager Københavns brand og forliset af det med Hofsós skib ifjor afsendte. Har efter ønske sendt A. M.s broder Jón

BREV TIL: Jónsson, Þórður; FRA: Magnússon, Arní ; (1698)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL ÞÓRÐUR JÓNSSON (SENERE PRÆST) . [ København ] 1698 . Trykt efter A. M.s egh. brevuddrag i AM. 339, folio. Forespørgsel om et Grágás-håndskrift. Þordi Jonssyni tilskrifad (1698). Mier hafa i hendur borist fra Islandi nockur lemmata ifer

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1699)
ÞÓRÐUH JÓNSSON (SENERE PRÆST) TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. 1699 . Trykt efter A. M.s egh. uddrag i AM. 317, 4to (bl. 4 v). Redegørelse for Húsafellsbók. Hertil føjer A. M. »Ex hisce Capitibus video hunc codicem versionem tantum esse, factam ex Danicâ Undalini, qvæ impressa est; eamq

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1701)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JONSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1701 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 732 a, XII, 4to. A. M. til føjer egh. overskriften »Sr. þordur Jonsson, i brefi til min 1701«. Redegør for sit arbejde på en kalender (rím) i ny stil. Eg hefe concipera

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1707-11-30)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Stadastad d. 30. Novemb. A0 1707 . Efter orig. i AM. 451, folio. Har nylig modtaget brev fra A. M. og noget tilsendt te, som han vil drikke på Monfreres sundhed. Erfarer med glæde, at A. M. er nåt lykkelig hjem,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1708-07-09)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JONSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Stadastad d. 9. July 1708 . Efter brevfragment i AM. 448, folio. Til forespørgslen har A. M. i marginen antegnet »hun skylldi i peningum komaz til Pals lögmaıınz. Kaupmenn eru skyllder vid vöru ad taka firir pen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1709-09-10)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stadaslad d. 10. Septembr. 1709 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Kiöbenhafn«. Brevet har máttet sendes fra Kbh. til Island, og A. M.s kone har da på omslagets inderside skrevet en advarsel mod at blande sig

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1710-04-07)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stadastad d. 7. Apr. 1710 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Besvarer brev af 14. april. Om udveksling af håndskrifter og lign. Imødegår hentydninger til venskabelig forbindelse med visse folk (O. Sigurdsson).

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1710-08-26)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kvennabrecku i Middölum 26. Aug. A0 1710 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adr.: »vonande a Vestfiördum«. På omslaget har A. M. noteret følgende tyd-ligheder: tundur — zünden — accendere; dotter — tochter — ϑνϒατὴρ;

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Snorri; (1711-06-04)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Skalhollle d. 4. Juny A0 1711 . Efter orig. i AM. 451, folio. Har ikke truffet A. M. hjemme i Skalholt, beder derfor herved om tilbagelevering af en slægtregister-bog m. v. »Eg hafde halfvon umm ad, ef

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1712-03-30)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JONSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stadastad d. 30. Marty A0 1712 . Efter orig. i AM. 451, folio. Hentyder til sin tvist med vicelagmand O. Sigurdsson. Jfg. A. M.s påtegning »Svarad þann 13da ejusdem«. »Og vill sa ófridur helldur magnast enn minka,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1712-04-22)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Stadastad d. 22. April. Anno 1712 . Efter orig. i AM. 451, folio. Opregner de bøger, som er i gensidigt udlån: »Minn Herra! Hanns ærusamlegt tilskrif hefe eg vel medteked med sistursonumm mynumm, hvar fyrer sem

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1728-08-20)
ÞÓRÐUR JÓNSSON (PRÆST TIL REYKJADALUR) TIL ARNE MAGNUSSON . Skaalhollte d. 20. Augusti A0 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning (skriverhånd) »Eg svarade ecke hier uppá enn liet heilsa«. Takker A. M. for alt godt. Håber ved første lejlig

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þórður; (1728-09-20)
ÞÓRÐUR JÓNSSON (PRÆST TIL REYKJADALUR) TIL ARNE MAGNUSSON . Skalholt 20. sept. 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio (urigtig dat. 12. Calendas »Sept«.). Påtegning af A. M. som foreg. Ønsker, at den af ham indgivne supplik om Reykjadals »reparation« ikke skal ko

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Þorkell; (1704-01-30)
ÞORKELL JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Niardvyk Innre , 30. January A0 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Sender efter A. M.s skriftlige opfordring af 4. okt. kopi af to fuldmagter ang. forstrandsret på Reykjanes, samt fortegnelse over stednavne (reka-örnefni) fra Hafnir til

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jónsson, Vigfús; (1712-06-05)
VIGFÚS JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollti 5. junii 1712 . Efter egh. underskr. ekspl. i AM. 454, fol. V. J. erklærer overfor A. M., som optræder på fordringshavernes vegne, at ville betale en vis sum som sin del af en af hans fader biskop Jón Vigfússon 16

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Junghans, ; (1722-03-18)
JUNGHANS TIL ARNE MAGNUSSON . Regentzen d. 18. Martii 1722 . Efter orig. i AM. 1057 II, 4to. Adr. »Den Vel-ædle og lærde Mand Hr. Arnæ Magnæo min høy-gunstig velynder dette ydmygst«. Indlagt er optegnelse af A. M., indeholdende 5 + 5 bogtitler (latinske og tys

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jörgensen, Jens; (1706-10-20)
JENS JÖRGENSEN (FHV. FOGED) TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Br[auter]holt d. 20. 8br. 1706 . Efter orig. i AM. 451, folio. I marginen har A. M. ved brevets begyndelse skrevet »lofad ad skrifa sidan«, og angående den sidste låne-anmodning »sendt til sammens«. Takker for

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jörgensen, Jens; (1713-09-04)
JENS JÖRGENSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Brauterholt d. 4. Septemb. 1713 . Efter orig. i AM. 450, folio. Da ufredstiden forhindrer ham i at rejse til København, beder han A. M. som »en land commissarie herover landet« at hjælpe sig — da han ikke her i landet kan få

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jörgensen, Jens; (1714-10-04)
JENS JÖRGENSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Brautterholt d. 4. Octobr. A0 1714 . Efter orig. i AM. 450, folio. Har erfaret, at A. M. har indleveret hans memorial af 1713 i rentekamret; beder nu A. M. befordre en supplik til kongen. Af en efterskrift ses, at suppliken

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Jörgensen, Jens; (1727-08-23)
JENS JÖRGENSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Brautterholt d. 23. Augusti 1727 . Efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning »Med Eyrarbacka skipe 5. Nov.« og »I Brefi Orms Dadasonar lofad ad svara ad áre, nunc tempore excludor«. Håber på A. M.s velgående; han

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Kellerman, Johan Cornelius; (1697-05-15)
M. J. C. KELLERMAN TIL ARNE MAGNUSSON . Leipzig d. 15. Maij A0. 1697 . Trykt efter orig. i AM. 909 B, 4to. Tak for samvær og brev. Sender efter ønske literære oplysninger (vedlagt er et blad indeh. latinsk beskrivelse af et håndskrift af Gesta Dei per Francos

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Kellerman, Johan Cornelius; (1697-09-14)
M. J. C. KELLERMAN TIL ARNE MAGNUSSON . Hamburg d. 14. 7br. A0 1697 . Trykt efter orig. i AM. 909 B, 4to. Privatforhold, forretninger, politik. Adr. Mr. »Arnas Magnæus«. Mon tres honore Patron Die starke hoffnung, von dero wehrtem wolergehe

BREV TIL: Kellinghusen, Andreas; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-06-01)
ARNE MAGNUSSON TIL A. KELLINGHUSEN . København (Hafniæ) d. 1. Junii 1699 . Trykt efter orig. i Slesvig statsarkiv (MS. 180). Forespørgsel om manuskriptet til den af B. C. Kirchmann (1684) udgivne Theodori (monachi) Historia Norvegiæ og Anonymi Relatio de Itine

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsdóttir, Agnes; (1707-06-26)
AGNES KETILSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Hiardardal fremra d. 26. Juny Anno 1707 . Efter egh. underskr. orig. i AM. 450, folio. Forespørger, om hun er pligtig til at betale leje af en ko, som for nogle år siden uden påviselig årsag fandtes død på marken, og ang

BREV TIL: Ketilsson, Ásmundur; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-01-28)
ARNE MAGNUSSON TIL ÁSMUNDUR KETILSSON . Skalhollte þann 28. Januarii 1704 . Trykt efter egh. rettet koncept med skriverhånd i AM. 449, folio. Giver råd i en ejendomstvist. Tilråder fasthed mod overmægtig modpart, vil støtte de svage. Spørger efter gamle dokume

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Ásmundur; (1703-11-10)
ÁSMUNDUR KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Fjallaskaga 10. november 1703 . Efter orig. i AM. 449, fol. Søger A. M.s råd i forskellige anliggender: Besiddelses-retten til noget af ham indkøbt jordegods bestrides af visse navngivne mænd; leje af bortdødt kvæg af kr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Ásmundur; (1707-06-23)
ÁSMUNDUR KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Sudavyk 23. juni 1707 . Efter orig. i AM. 450, fol. Takker A. M. for to modtagne breve og forklarer hvad han har gjort for at bevæge Páll Torfason til at aflevere visse dokumenter til A. M. på altinget. Fremstiller hvor

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Ásmundur; (1710-09-24)
ÁSMUNDUR KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyre vid Skutulsfiörd d. 24. Septembr. 1710 . Efter orig. med skriverhånd i AM. 453, folio. Hermed 3 bilag. Beder om A. M.s bistand mod provst Sigurður Jónsson i Holt, som har tilbageholdt 20 rdl. af købesummen for det j

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Jón; (1711-09-10)
JÓN KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Reydarfiardar krambud Anno 1711 d. 10. 7bris . Efter egh. underskreven orig. i AM. 451, folio. Har af Karlamagnús saga kun set »Agalandi þatt«, som A. M. vistnok nu besidder: besværer sig over usande rygter om fortielse ang.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Páll; (1702-12-15)
SOGNEPRÆST PÁLL KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Slitvindastödum d. 15. Decembr. Anno 1702 . Efter orig. i AM. 451, folio. Stilet til A. M. som »ástvin og bróder« (ɔ: søstersøn). Takker for godt samvær. Beder om A. M.s bistand overfor sin svoger præsten þorvaldu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Páll; (1703-07-01)
SOGNEPRÆST PÁLL KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON Slitvindastödum d. 1. Julii Anno 1703 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for brev af maj ang. arvesagen, som nu er ved at ordnes mellem ham og præsten Torvalds enke, han vil lade sig nøje med lid

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Páll; (1703-12-09)
SOGNEPRÆST PÁLL KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON Slitvindastödum d. 9. Xbris Anno 1703 . Efter orig. i AM. 451, folio. P. K. med hustru befinder sig bedre, også pastor Páll er nu roligere. Da A. M. har antaget sig arvesagen, sender P. K. aktstykker

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Páll; (1710-05-08)
SOGNEPRÆST PÁLL KETILSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Slitandastödum d. 8. Maji Anno 1710 . Efter orig. i Islands landsbibliotek (J Sig. 98, fol.). Takker for A. M.s bistand til at få en dreng optaget i Skalholt skole. Om A. M.s forhold til købmændene og andre: »Þa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ketilsson, Þorsteinn; (1729-10-05)
SOGNEPRÆST ÞORSTEINN KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hrafnagile d. 5. Octobris Anno 1729 . Trykt efter orig. i AM. Access. 1. Beklager Københavns brand. Om vulkanudbruddet ved Mývatn. Forbrydelser og ulykkestilfælde. Har for A. M. samlet nogle skindblade, men h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Krog, Peder; (1706-05-22)
BISKOP P. KROG TIL ARNE MAGNUSSON . Bache d. 22. Maji 1706 . Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift »Ædle og höylærde Arne Magnusson Historiarum & Antiqvitatis Professori Publ a Copenhagen. par un Ami«. Hertil A. M.s påtegning »annammet d. 17. Junii sa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Lassen, Jens; (1707-03-19)
KØBMAND JENS LASSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhafn d. 19. Marti A0 1707 . Efter orig. i AM. 447, folio. Henviser til sit brev af 7/9 og fremhæver, at da der forrige år ikke blev gennemført nogen distriktinddeling imellem havnene Stykkesholm og Kummervåg på gr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Lassen, Jens; (1707-07-04)
KØBMAND JENS LASSEN TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Grundefiord d. 4. July A0 1707 . Efter orig i AM. 447, folio. Henviser til sit brev af 9/3. Har senere erfaret, at kommissærerne har henlagt Helgafells kirkesogn, som tidligere har handlet både på Kommer

BREV TIL: Lerche, Jacob; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-09-17)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL (POSTFORVALTER J.) LERKE (LERCHE) . 17. sept. 1707 . Egh. memorial-notits i AM. 453, folio. »Monsr. Lerke d. 17. 7bris 1707. Ad afsaka mig vid Moth ad ei skrifad giet. Eg get og ei svarad Doet. Krog uppá hans bref þad i fyrra. Bedenn ad afsaka þ

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Liebchüt, Gottfriedt; (1701-10-21)
BOGHANDLER G. LIEBCHÜT TIL ARNE MAGNUSSON . Hamburg d. 21. 8br. 1701 . Efter tysk orig. i AM. 453, folio. Adr. »Mr. Arnas Magnussen«. Besvarer nogle i brev fra A. M. af 18 »dito« indeholdte forespørgsler om udgivelse og pris ang. Fabri Thesaurus med tillæg og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Leth, Ulrich Friderich; (1723-05-15)
U. F. LETH TIL ARNE MAGNUSSON . Stavanger d. 15. Maii 1723 . Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arnas Magnusen .. franco Christiania«; A. M.s påtegning »kostede 14 ß«. Véd, at A. M. altid har været en ven af forrige historiograf sal. Tormod Torvesen og hans h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Leth, Ulrich Friderich; (1724-06-10)
U. F. LETH TIL ARNE MAGNUSSON . Stav. den 10. Junii 1724 . Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arnas Magnusen«. Takker for sal. assessor Torvesens arvingers genealogi med hosfølgende løse blad, tilsendt under Sr. Ole Sundes kouvert. Har tillige modtaget A. M.s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Lohmann, Eskild; (1724/1729)
KANCELLIRÅD E. LOHMANN TIL ARNE MAGNUSSON . København 1724-1729 . Efter origg. i AM. 452, folio. Indlagt i omslag med A. M.s egenhændige påtegning: »Cancellie Raad Louman 274 Rixdler«. 1. Egenhændig tilståelse (på stemplet papir) for et lån af assess

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Londemann, Edvard Hansen; (1717-06-15)
SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON . Scheelund d. 15. Junii 1717 . Efter orig. i AM. 453, folio. Afsenderen er Torfæi søsterdattersøn, senere titulær biskop og nobiliteret Rosencrone. Adr. »Arnas Magnussen .. Franco Hadersleben«, samt portopåtegninger

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Londemann, Edvard Hansen; (1720-05-27)
SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON . Scheelund d. 27. Maji 1720 . Efter orig. i AM. 452, folio. Adr. »Hr. Arnas Magnæus«. Indlagt er et af Guðríður Markúsdóttir underskrevet islandsk bevis (i dublet) for af biskop J. Vidalin at have modtaget 8 rdl. i k

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Londemann, Edvard Hansen; (1720-06-12)
SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON . Scheelund 12. juni 1720 . Efter orig. i AM. 449, folio. Henviser til sit brev af 27/5 og forespørger sig om udførelsen af den dær omhandlede kommission til hans moder på Island. Beder om kvittering for et A. M. refu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Londemann, Edvard Hansen; (1723-12-16)
SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON . Scheelund d. 16. Decembr. 1723 . Trykt efter orig. i AM. 442, folio. Adr. »Hr. Arnas Magnussen«. Brevet handler om den efter Torfæus faldne arv. Veledle og Velbyrdige Allerhøyestrespecterede Hr. Assessor,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Londemann, Edvard Hansen; (1724-02-06)
SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON . Scheelund 6. febr. 1724 . Efter orig. i AM. 442, folio. Med henvisning til sit brev af 16/12 beder L. om A. M.s hjælp til, at hans og søskendes arv efter sal. Thormod Torvesøn kan blive udbetalt, så at den del af pe

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Londemann, Edvard Hansen; (1724-05-11)
SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON . Seheelund 11. maj 1724 . Efter orig. i AM. 442, folio. Med henvisning til tidligere breve fremhæver L. vigtigheden af at få bestemt besked på, om arven efter Thormod kan ventes inden 11. juni. Efter orig.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Lund, C. J.; (1710-06-01)
KØBMAND C. J. LUND TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaufn 1. Juni Anno 1710 . Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Adr. »Herr. Arnas Magnusen .. Schalholt«. A. M.s påtegning »annammet d. 9. Octobris«. .. »lefuer her nu udi een meget vanschelig besverlig tiid, ja een ti

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnúsdóttir, Helga; (1704-01-07)
HELGA MAGNÚSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Dal í Lóni 7. jan. 1704 . Efter orig. i AM. 453, folio. Mener at have arveret efter sin moder til 6 hundred i jord, men som skal være i andre folks besiddelse, hvem hendes fader i uforstand har overdraget dem uden fuldt

BREV TIL: Fischer, Mette; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-18)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SIN HUSTRU .] Skalholt sønden paa Island d. 18. 7bris 1709 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 1057 II, 4to. På et indlagt løst blad er for A. M. noteret: Med Ørebacke skib (som gud give en løckelig beholden reise) følger, som skal le

BREV TIL: Fischer, Mette; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-24)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SIN HUSTRU ] [ Island ] den 24. 7bris 1709 (A. M. egh.) . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 1057 II, 4to. Indlagt er kopi af Winges i brevet nævnte obligation på 40 rdl. specie, som betales for Gísli Jónsson Wigfusius i Máfahlið. Til dette brev hører

BREV TIL: Fischer, Mette; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-30)
[ ARNE MAGNUSSON TIL SIN HUSTRU .] 30. okt. 1710 . Trykt efter optegnelse med skriverhånd i AM. 439, folio. Brevet, hvoraf dette er et uddrag, så vel som den efterfølgende fortegnelse, er sandsynligvis ikke nåt bestemmelsesstedet, da A. M. egh. har påtegnet »Det blef«. På et i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Fischer, Mette; (1712-04-04)
METTE MAGNUSENS TIL ARNE MAGNUSSON . København (Hafni) d. 4. Aprile Anno 1712 . Trykt efter egh. orig. i AM, 1057 II, 4to. Uøvet hånd. Brevskriverinden A. M.s hustru, mangler alt begreb om ortografi og interpunktion. På det tilhørende omslag, der bærer udskri

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Einar; (1729-09-28)
SYSSELMAND EINAR MAGNUSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Felle hann 28. Septembr. Anno 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Takker for udvist godhed i København. Beder A. M. med købmand Riis at tilbagesende en guldring og to sølvknapper, som han 1727 havde tilsendt sin ven afd. Þórður

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Guðmundur; (1710-03-22)
SOGNEPRÆST GUÐMUNDUR MAGNÚSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stafafelle dt. 22. Martii Anni 1710 . Efter orig. i AM. 448, folio. Takker A. M. for god modtagelse af ham, skønt ukendt, i Skalholt 1707. Tilstand god og vejrligt ypperligt. Sender dette brev med en tilfældi

BREV TIL: Magnússon, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1726)
ARNE MAGNUSSON TIL JÓN MAGNÚSSON (A. M s BRODER) . 1726 . Efter brevuddrag, af J. M. meddelt lagmand P. Vidalin. Trykt efter Advocates’ Library, Edinburgh, 21. 3. 2 (nr. 6). Indledes af J. M. med ordene »Hier um (o: Um Grágás) hefur Assessor Arne Magnusson mier tilskrifad sole

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Jón; (1707-12-30)
SYSSELMAND JÓN MAGNÚSSON (A. Ms BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON . Budardal d. 30. Decembr. anno 1707 . Trykt efter AM. 448, folio. Brevfragment, hvis begyndelse er overstreget (i 1. linje forekommer udtrykket »ef eg ætlade til ad láta brefed ad skotspónum fara«).

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Jón; (1709/1710)
JÓN MAGNÚSSON (A. M.s BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON . 1709—10 . Efter AM. Access. 1. 1. Kopi af en erklæring af Jón Magnusson, Þingvöllum 11/8 1709, hvorved han som godtgørelse for de ham af broderen, arkivsekretær og prof. A. M. til forskellig tid ydede lån, i alt 370

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Jón; (1724-09-27)
JÓN MAGNÚSSON (A. M.s BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON . Sólheimum 27. Sept. 1724 . Trykt efter A. M.s egh. brevuddrag i AM. 213, 8vo (bl. 325). Kan ingen oplysning give om stedet for Hegranessþing. Ecki get eg vita feinged hvar Hegranessþing hafe staded.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Jón; (1724)
JÓN MAGNÚSSON (A. M.s BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON . 1724 . Trykt efter brevuddrag med A. M.s hånd i AM. 123 a, 4to. Overskrift »Jon Magnusson 1724«. Besvarer en forespørgsel om nogle fragmenter af Bjarkeyjar retten. Þad um Biarkeyiar Rettz fragmenta, sem þu skrifar, g

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Jón; (1729-10-13)
JÓN MAGNÚSSON (A. Ms BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON . Solheimum 13. Octobris Anno 1729 . Trykt efter orig. i AM. Access. 1. Begyndelsen, indtil »mest etc.« (s. 303 38) er gentagelse af et brev af 24/8, som også foreligger i Access. 1, og hvis slutning optages af n

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: ukendt (1728-09-28)
SOGNEPRÆST JÓN MAGNÚSSON (A. Ms BRODERSØN) TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Setberge þann 28. Septembres A0 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning »Eg feck ecki stunder, ad svara Sr. Jone, lagde Sedil innani bref Sr. Snorra, og sagde honum best mun

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Magnús; (1704-05)
SOGNEPRÆST MAGNÚS MAGNÚSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ], in Majo 1704 . Trykt efter A. M.s egh. brevuddrag i AM. 732 a XII, 4to, bl. 168. Dyradagur, sem þu epter spyr, nær vered hafi, seigest Hilldur Arngr. d. heyrt hafa ad vera skyllde fimtudagur er 4 vik

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Magnússon, Magnús; (1704-06-12)
FHV. SYSSELMAND MAGNÚS MAGNÚSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyre vid Seydisfiord þann 12. Junii A0 1704 . Efter orig. i AM. 450, folio. Vil gærne efter sin alderdoms tilstand og svaghed være A. M. til tjseneste, har ved skolepiltenes rejse modtaget de til A. M. udl

BREV TIL: Bjarnesen, Gudrid Marcusdatter; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-09-04)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL GUDRID MARKUSDATTER . Skrevet udi Island d. 4. Septembr. 1707 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 453, folio. A. M.s egh. påtegning »I Monsr. Reitzer couvert«. Brevet er til enken efter sysselmand Hans Villumsen († 1705), som f

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Markússon, Magnús; (1728-09-28)
SOGNEPRÆST MAGNÚS MARKÚSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Grenjadarstad d. 28. Septembr. 1728 . Trykt efter egh. underskreven original i AM. 450, folio. Besvarer modtaget brev. Dårlig helbred og sørgelig tilstand med uår og hård vinter. Takker for to tilbagesendte orig

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Markússon, Magnús; (1729-09-22)
SOGNEPRÆST MAGNÚS MARKÚSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Grenjadarstad þann 22an Septembr. 1729 . Trykt efter ikke egh. orig. i AM. Access. 1. M. M.s svære sygdom er nu i aftagende; beklager Københavns brand. Beskriver Myvatns-udbruddene. Berører et pengemellemværende

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Mathesius, Daniel ; (1707-04-23)
PRÆSIDENT DANIEL MATHESIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhavn d. 23. Aprilis A0 1707 . Trykt efter orig. i AM. 452, folio. Indlagt er en liste over indkøbte varer, samt meddelelse om en udbetaling til Jon Thorstensen 24/5, hvortil A. M.s påtegning »Laa inden i Ca

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Mathesius, Daniel ; (1708-04-14)
PRÆSIDENT D. MATHESIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhavn d. 14. Aprilis A0 1708 . Trykt efter egh. orig. i AM. 452, folio. Sammesteds findes a. Fortegnelse på gods og varer indkøbt for A. M. og ham tilsendt år 1704, 38 poster til et samlet beløb af 114 rdl. 7 ß,

BREV TIL: Mathesius, J.; FRA: Magnússon, Arní ; (1707)
[ ARNE MAGNUSSON TIL KANCELLISEKRETÆR J. MATHESIUS .] [ Island 1707 .] Efter egh. koncept i AM. 449, folio. Over- og underskrift henhv. »Mon frere« og »Tuus Totus A. Magnussen«. Vistnok tillæg til et udførligere brev. [Prokurator] Bertel Biørnsen har tidligere

BREV TIL: Mathesius, J.; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-28)
[ ARNE MAGNUSSON TIL KANCELLISEKRETÆR J. MATHESIUS ] Hvamm præstegaard vesten paa Ißland d. 28. octobris anno 1710 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. Hertil A. M.s egh. påtegning »sank under Hetland med Styckesholmsskib«. Sml. Lovsamling for

BREV TIL: Mathesius, J.; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-09-21)
[ ARNE MAGNUSSON TIL KANCELLISEKRETÆR J. MATHESIUS .] [ Island 21. september 1711 .] Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 439, folio. Stykket »Angaaende — sager« (s. 330 16—28) er overstreget. Ang. den citerede supplik af 22/9 1711 og den derefter nævnte r

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Mathesius, J.; (1712-07-23)
KANCELLISEKRETÆR J. MATHESIUS TIL ARNE MAGNUSSON . [ København ] d. 23. Julii 1712 . Trykt efter orig. i AM. 1057 VII, 4to. A. M.s påtegning »annammet 10. Nov. 1713«. Indlagt er et dobbelt-blad indeholdende afskrift af 6 kgl. resolutioner og lign. Adr. »Assessor .. og Archiv-S

BREV TIL: Moth, Johan; FRA: Magnússon, Arní ; (1691~)
ARNE MAGNUSSON TIL KANCELLIRÅD [J. MOTH?] . [ København c. 1691 ?] Aftrykt i Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed III, 126—27, efter orig. i Kgl. Bibl.s Brevsml. D. Fol. 280. A. M. oversender en dansk oversættelse af Rolv krakes saga som det eneste der

BREV TIL: Moth, Matthias; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-08)
ARNE MAGNUSSON TIL FHV. OVERSEKRETÆR M. MOTH . Scriptura in Islandia mense Augusto anno Christi 1703 . Trykt i Danske Samlinger III (1867 — 68) s. 265—67 efter orig. i Kgl. Bibl.s Brevsml. D. Fol. 281. Oversender, med latinsk tilskrift, fra en c. 150 år gammel code

BREV TIL: Müller, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-08)
ARNE MAGNUSSON TIL AMTMAND C. MÜLLER . Stad i Grindavik d. (sål.) Aug. 1703 . Trykt efter egh. »A. M.« underskreven koncept i AM. 440, folio. Velædle velbyrdige Hr. Amtmand høitærede ven og velyndere. For sidste beviste ære og godhed paa Be

BREV TIL: Müller, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-09-09)
ARNE MAGNUSSON TIL AMTMAND C. MÜLLER . Kieblevig d. 9. 7bris 1703 . Trykt efter kopi i AM. 443, folio (indlæg til P. B.s brev til A. M. 5/4 1710), attesteret af landfoged P. Beyer, med påtegning, at denne memorial er ham overleveret af amtmand Müllers tjener 6

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Müller, Christian; (1702-12-01)
AMTMAND C. MÜLLER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested d. 1. Decembris 1702 . Efter orig. i AM. 449, folio. Med A. M.s påtegning »Svaret pridie natalitiorum«. »Hanß angenemme d. dato Skalhollt d. 15de Novembris er mig d. 26de ejusdem aftens ved sysselmand

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Müller, Christian; (1705-08-24)
AMTMAND C. MÜLLER TIL ARNE MAGNUSSON . Bessested d. 24. Augusti A0 1705 . Efter orig. i AM. 449, folio. Amtmand C. Müller overdrager til Arne Magnusson en obligation þå 40 rdl. udstedt af lagmand L. Gottrup ved Øxaraa 8/7 1699, for hvilken A. M. har givet fuld

BREV TIL: Møinichen, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1726-02-10)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OVERSEKRETÆR [C. MÖINICHEN] . København (Hafn.) d. 10. Febr. 1726 . Trykt i Arne Magnussons Håndskriftfortegnelser Kbh. 1909. Egh. udkast til en kritik over A. Hojers forslag til indkøb af manuskripter for det kgl. bibliotek þå Rostgårds

BREV TIL: Møinichen, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1726-02-23)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OVERSEKRETÆR [C. MÖINICHEN] . Kiøbenh. d. 23. Febr. 1726 . Trykt i Arne Magnussons Håndskriftfortegnelser Kbh. 1909. Egh. udkast til beretning om indkøb af manuskripter for det kgl. bibliotek på Rostgårds avktion.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Nicolausdóttir, Margrét; (1728-09-24)
MARGRÉT NICOLAUSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Stichisholme Jann 24. Sept. 1728. Ifg. A. M.s påtegning modt. dec. 1728. Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for modtaget brev og tilsendelse. Beder A. M. hjælpe sig til sin ret om »fasteignar erfdahlu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Nicolausdóttir, Margrét; (1729-09-27)
MARGRÉT NICOLAUSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Stadarfelle d. 27. Septembris 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Beklager med A. M.s brev af 21/6 at have erfaret Københavns brand. Takker for løfte om bistand ang. arven efter hendes afd. søster, præsten B. Gudmund

BREV TIL: Nobel, Hans Hanssen; FRA: Magnússon, Arní ; (1728-10-02)
ARNE MAGNUSSON TIL AMTMAND [H. NOBELL] . Kiøbenhafn 2. octobris 1728 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 1057 X, 4to. Indlagt er A. M.s egh. afskrift af det i brevet omhandlede uægte diplom, udstedt af »Biornh Tholssön oc Haldvord Thorssön lagrettemænd pa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Nobel, Hans Hanssen; (1699-08-02)
H. NOBELL (SENERE AMTMAND) TIL ARNE MAGNUSSON . Trundhiem d. 2. Aug. [16]99 . Trykt hos G. Bruun, F. Rostgaard og hans Samtid II, s. 157—58 efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift »A Monsieur Monsieur Arnas Secretaire des Archives et Professeur de la Philosophi

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Oddsson, Jón; (1705-06-11)
JÓN ODDSSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Sellátrum við Tálknafjörð 11. juni 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio, stilet til de to kgl. kommissærer. De pågældende aktstykker er vedlagte. Beder om hjælp til indløsning af urettelig bortsolgt odelsgods.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Oddsson, Páll; (1715-02-20)
PÁLL ODDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . [København] Peder Hvitf. stræte d. 20. Febru. A0 1715 . Efter orig. i AM. 449, folio. Fremstiller sin sørgelige forfatning. Den købmand, som ifjor rådede ham fra at rejse til Island, før der var faldet resolution i hans sag,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Oddsson, Þórður; (1704-06)
SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR ODDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . [ Völlum ] juni 1704 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 673 a, 4to. Forudskikket er neden aftrykte uddrag af A. M.s forespørgsel, hvorover A. M. egh. har skrevet »Sr. þordi Oddzsyne skrifad i Maio 1704«. Over uddraget

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Jón; (1699)
SOGNEPRÆST JÓN ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . [ Saurbæ á Rauðasandi 1699 .] Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 122 c, folio. Overskrift »Sr. Jon Olafsson prestr á Raudasande 1699«. J. O. fralægger sig kendskab til Reykjarfjarðarbók af Sturlunga saga, m

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Jón; (1699)
SOGNEPRÆST JÓN ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . [ Saurbæ á Rauðasandi 1699 .] Trykt efter A. M.s egh. uddrag þå en seddel i AM. 254, folio (Ættartölubók), påtegnet »Sr. Jon Olafsson pr. á Raudasande 1699«. Epter Sturlunga tid: þá vorer Landzmenn sökum in

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Ólafsson, Ófeigur; (1703-10-01)
ÓFEIGUR ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNÚSSON (OG P. VIDALIN) . Kálfatjörn á Vatnsleisuströnd 1. oct. 1703 . Efter orig. i AM. 449, folio. Bevidnet referat af O. O.s erklæring for de kgl. kommissærer. Klager over en ham år 1699 overgået pengeafpresning, hvorved man har

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Ólafur; (1719)
PRÆSTEN ÓLAFUR ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1719 . Trykt efter afskrift (18. årh.) i British Museum Add. 11, 184, med titel »Til Hr. Assessoris Arna Magnussonar Nijarsósk 1719 af sr. Olafe Olafssyne«. Assessor örstutt þesse og ógód ei fælist liódin, meining i metin

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Skúli; (1696-09-05)
SKÚLI ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Seylu i Skagafyrde d. 5. Septembres A0 1696 . Efter orig. i AM. 449, folio. Idet han tilbyder sin tjæneste »spiriandi giarnsamlega, og til mijn kiosandi ad fregna (mijns landz manns) ydar virduglegheita ypparlega velgeingni,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Skúli; (1697-09-06)
SKÚLI ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Seylu i Skagafyrde d. 6. Septembr. A0. 1697 . Efter orig. i AM. 449, folio. Takker for A. M.s brev af 7/5 med svar þå forrige sommers brev »og þo eg siáe þad allt satt, riettvyst, og efftir laga rietti vera, sem þier þar um

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Skúli; (1698-09-10)
SKÚLI ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Seylu i Skagafyrde d. 10. Septembris 1698 . Efter orig. i AM. 449, folio. Takker for A. M.s brev af 14/5, hvoraf han ser, at A. M. har anbefalet de af ham omtalte skoledisciple til biskop Björn Thorleifsson. Nu har lagmand L

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ólafsson, Skúli; (1699-09-09)
SKÚLI ÓLAFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Seylu a Langhollti d. 9. Septembr. A0 1699 . Efter brevfragment (begyndelsen bortskåret) i AM. 449, folio. De omstridte 10 hundred i Seyla har han opgivet at arbejde for, da lagmand Gottrup — trods alt foreliggende — har ta

BREV TIL: Olivarius, Holger Nielsen; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-09-09)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST H. OLIVARIUS . Kiöbenhafn den 9de Septembris 1729 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 452, folio. Oversender mag. H. O. i Ørsløv sin fordring i sognepræst Anders Frantzsøns (Togsvers) dødsbo þå den universitetet tilkommende pension

BREV TIL: Olivarius, Holger Nielsen; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-12-06)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST H. OLIVARIUS . Khafn. den 6. decembr. 1729 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 452, folio. Fremsender Hr. Togsvers revers for den universitetet tilkommende pension af sognekaldet; A. M. har oprindelig ikke kunnet indkræve det ham ti

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Olivarius, Holger Nielsen; (1729-08-19)
PROVST H. OLIVARIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Ørsløv d. 19. August (1)729 . Efter orig. i AM. 452, folio. Adr. »Prof. og Assessor Arnes Magnussen«. Har gennem biskoppen modtaget A. M.s brev til ham om sin fordring i afg. Hr. Anders Frantzøns bo, nemlig 19 års pensi

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Olivarius, Holger Nielsen; (1729-11-30)
PROVST H. OLIVARIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Ørsløv d. 30. 9br. 1729 . Efter orig. i AM. 452, folio. Adr. som foreg, (dog Arnas). Har modtaget A. M.s brev af 9. 9. med indlagt regning i Hr. Anders Toxverds bo, som alt har sin rigtighed ang. præstens årlige pension

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsdóttir, Ingibjörg; (1705-06-05)
INGIBJÖRG PÁLSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Eyre d. 5. Juny Anno 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Vonande ad Øxará«. Minder om sin mands død(?), idet A. M. vistnok har hørt, at for nogle år siden »hafe mier sem barnakindumm mijnumm þa hrá-blautumm, sol

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Bödvar; (1727-10-04)
BÖDVAR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Slitandastödura d. 4. Octobris 1727 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. B. P. (A. M.s fætter) beklager, at A. M. ikke har skrevet til provst Jón (þórarinsson i Hjarðarholt), som har gjort meget for hans ældste søn. Oplyser

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Bödvar; (1728-04-27)
BÖÐVAR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Slitandastödum d. 27. Aprilis 1728 (fejlskr. 1727) . Efter orig. i AM. 439, folio. Takker for modtaget brev og sender dette sammen med det ifjor skrevne med det i Búðarós overvintrende skib. Provst Jon Thorarinsson i Hjardar

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Bödvar; (1728-08-16)
BÖÐVAR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Slitandastödum d. 16. Augusti 1728 . Efter oríg. i AM. 450, folio. Takker for to breve i sommer, et ifjor. Gentager til dels tidligere meddelelser. Hans søn Arne er fremdeles i Hjardarholt og gør god fremgang, den lille Páll

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Bödvar; (1728-09-27)
BÖDVAR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Slitandastödum d. 27. Septembris 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Rekapitulerer indholdet af tidligere breve. Vil næste forår flytte til Staðarbakki og forhører sig hos A. M., om denne kongsjord kan fås til købs. Til Mag

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Bödvar; (1729-09-26)
BÖÐVAR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Stadarbacka d. 26. Septembris 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Takker for to modtagne breve og en sendelse. Befinder sig vel þå sit nye opholdssted. Det han ifjor har anmodet om er for dyrt, til at han kan købe det. Den v

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Halldór; (1705-06-15)
SOGNEPRÆST HALLDÓR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Selaardal d. 15. Juny Anno 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Vonande ad Øxará«. Indlagt er afskrift af en overenskomst om Adalvik jorder, dat. Eyre vid Seydisfjord 2.9.1703, mellem ombudsmand Magnus Magn

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Halldór; (1707-01-09)
SOGNEPRÆST HALLDÓR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Selaardal 9. jan. 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. I ensomheden efter faderens død ‘1ste lørdag i dette års vinter’ har A. M.s brev trøstet ham — hvilket videre udvikles i vidtløftige opbyggelige betragtninge

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Halldór; (1728-09-22)
HALLDOR PAALSSON TIL ARNE MAGNUSSON . i Vopnaf. krambud d. 22. Septembris 1728 . Efter orig. i AM. Access. 1. Takker sin patron A. M. for modtaget brev med altingsmændene og tilstår, at Mr. Stub har vist sig som hans sande ven, men mener, at det meget skyldes

BREV TIL: Pálsson, Snæbjörn; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-08-02)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SNÆBJÖRN PÀLSSON . 2. aug. 1711 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio. Overskrift »Extract ur briefe mínu til Snæbiarnar Pålssonar 2. Augusti 1711«. Redegørelse for et S. P.s fader (sysselmand Páll Torfason) ved fejlregning i vederlaget for

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Snæbjörn; (1708-06-28)
SNÆBJÖRN PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 28. juni 1708 . Orig. brevfrgm. i AM. 153, 8vo med oplysning om fornkvæði. …. Marsk Stijgs kvæde higg Jeg 2 vante, sem teingdamoder myn Astrijdur seiger firir sier glatast hafe. Jeg heire Jón Olafsson Indiafare hafe þau aull utla

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Snæbjörn; (1711-06-17)
SNÆBJÖRN PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Mýrum 17. juni 1711 . Orig. brevfrgm. i AM. 451, folio; om Mábels rífmur m. fl. …. [Jeg sende ydar hd. ogsvo up sogn saugu sr. Sveins Simonar] sonar slijka eg hef getad uppspurt, og beide eg, ad viliann fyrer ver

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Snæbjörn; (1725-08-26)
SNÆBJÖRN PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Sæbole d. 26. Augusti A0. 1725 . Trykt efter egh. orig. i AM. 454, folio. Om bogtilsendelser og privatforhold. VelEdla og Halærde Hr. Assessor Mikellrar æruvirdande elskulege vin, þienustusaml

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Snæbjörn; (1728-09-02)
SNÆBJÖRN PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Sæbóle d. 2. Septembris Anno 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for brev og udvist velvilje. Biskoppen har efter samtale i sommer tilstedt ham sakramentet med hemmelig afløsning og givet afkald þå en efterfølgende

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Teitur; (1710-09-10)
SOGNEPRÆST TEITUR PÁ3LSSON (»PAULSSON«) TIL ARNE MAGNUSSON . Nupe d. 10. Septemb. Anno 1710 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »vonande aa Hrafnseyre«. A. M. har ang. det medfølgende kirke-diplom noteret »aptur sendt« og þå brevets bagside optegnet »Innlagt

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Teitur; (1710-09-15)
SOGNEPRÆST TEITUR PÁLSSON TIL ANRE MAGNUSSON . Eyre d. 15. Septemb. Anno 1710 . Efter orig. i AM. 450, folio. Sender disse linjer for at meddele, at de danske til almindelig glæde sidste lørdag samt A. M.s breve er ankomne, og at disse nu sendes til T. P.s fad

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pálsson, Teitur; (1712-06-20)
SOGNEPRÆST TEITUR PÁLSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skutulzfiardareyre d. 20. Juny Anno 1712 . Efter orig. i AM. 450, folio. Ifg. A. M.s påtegning er brevet besvaret 17. 9. fra Reykiavik: testament og supplikats kan nedsendes med anvisning på de fornødne penge. — Ø

BREV TIL: Peringskiöld, Johan; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-02-25)
ARNE MAGNUSSON TIL ARKIVSEKRETÆR [JOHAN PERINGSKIÖLD] . Kiöbenhafn d. 25. Febr. 1699 . Trykt i Arkiv f. nord. filologi XXVIII (1912), s. 269—71 efter orig. i svenske Riksarkiv; afskrift i AM. 913, 4to. Underskr. »Arnas Magnæus«. Har på 9de år ikke korresponder

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Peringskiöld, Johan; (1693-06)
JONAN PERINGER (PERINGSKIÖLD) TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. mense Junio 1693 . Trykt efter orig. i AM. 231 e, 8vo, bl. 1527. Erklæringen er indlagt i en af A. M. udført afskrift med vedføjet datering. Sml. Aarb. f. nord. Oldk. 1882, s. 220. Hoos mig undertecknader finnes Ko

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pétursson, Bjarni; (1707-10-17)
SYSSELMAND BJARNI PÉT[URSSON] TIL ARNE MAGNUSSON . Skarde d. 17. Octobris anno 1707 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker A. M. for al bevist høflighed og behageligt samkvem samt for det nylig modtagne, Slitandastödum daterede brev, hvoraf han ser, at A. M. b

BREV TIL: Pétursson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-08-10)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON . 10. Aug. 1708 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio. Udbeder sig regnskab over den Gottrupske kontribution. Hvörnig i ydar syslu gange edur geinged hafe sidan i fyrra umm samanntekt contributionis

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pétursson, Björn; (1704-06-08)
SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Bustarfelle d. 8. Junii Anno 1704 . Efter orig. i AM. 448, folio. Sender med en til altinget rejsende lovrettemand afskrift af de breve han har for sit jordegods samt hvad der af den slags er overleveret ham fra

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Pétursson, Björn; (1708-05-26)
SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Bustarfelle d. 26. May Anno 1708 . Efter orig. i AM. 448, folio. Redegørelse i 8 punkter, ifg. hvilken han har ladet bekendtgøre kommissærernes skrivelse af 9. 6. 1707 (Vogatunga) om betalingen af

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pétursson, Björn; (1708-09-23)
SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Bustarfelle d. 23. Septembr. Anno 1708 . Efter orig. i AM. 448, folio. Takker for modtaget brev og ønsker A. M. lykke til den forestående rejse ud af landet. Ønsker nogle udlånte breve tilbage: »Umm bref myn þaug

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Pétursson, Björn; (1711-09-04)
SYSSELMAND BJÖRN PÉTURSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Bustarfelle d. 4. Septembris Anno 1711 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for A. M.s brev af 6. 8„ hvoraf han ser, at A. M. har opgivet sin Østfjords-rejse af de i brevet anførte årsager. Må da nøjes med at h

BREV TIL: Poulsen, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-09-18)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL KØBMAND C. POUELSEN . Utskaale i Guldbringe syssel, strax hos Kiebleviig d. 18. 7br. 1703 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 445, folio. Ifg. A. M.s egh. overskrift »Til Mr. Christian Poulsen«. Om Thomas Conradsen se A. M., Embedsskrivels

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Poulsen, Christian; (1702-07-03)
KØBMAND C. POUELSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Arna Stappen (Arnarstapi) den 3. July A0. 1702 . Efter orig. i AM. 445, folio. Adr. »Øxere Alting«. Ankom 18. 6. til Stappens-havn. Tilstanden er miserabel, med slet vejr og mangel på fiskeri; store lån må ydes almuen a

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: Poulsen, Christian; (1703-07-05)
KØBMAND C. POUELSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Arna Stappen den 5. July A0. 1703 . Efter orig. i AM. 445, folio. Adr. »Øxara Alting«. Takker for en gennem mr. Storms brev modtagen hilsen. Beder, da Thomas Conradsens sag skal foretages på altinget, at hvad C. P. vedk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Poulsen, Christian; (1704-07-04)
KØBMAND C. POUELSEN TIL ARNE MAGNUSSON . Arna Stappen den 4. July A0. 1704 . Efter orig. i AM. 445, folio. Adr. »Øxera Alting«. Ankom til Stappens havn 13. 6.; takker for A. M.s brev af 18. 9. næst afvigt, hvoraf ses, at Thomas Conradsens sag ikke så hastig ka

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Poulsen, P.; (1699-08-25)
P. POULSEN (SENERE SOGNEPRÆST) TIL ARNE MAGNUSSON . Oxford d. 25. Aug. 1699 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsieur Arneas Magnus mon tres honorée Amy a Copenhague. Franco Hamburg. At atleggis enten til Hr. Geheime Raad Mothis eller Hr. Justiz Raa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Randulf, Niels; (1698-08-29)
BISKOP E. N. RANDULFF TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Bergen d. 29. Aug. 1698 . Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Det i brevet nævnte missive fra Moth, utvivlsomt konciperet af A. M., aftrykkes under brevet efter en afskrift med skriverhånd (ligeledes i 1057) med u

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rasch, Jacob Michelsen; (1707-04-09)
[ REKTOR J. RASCH TIL ARNE MAGNUSSON .] [ Christiania 9. april 1707 .] Fra orig. i AM. 453, folio. Neden aftrykte seddel er indlagt i et brev fra J. Rasch til prof. Chr. Reitzer af 9. 4. 1707, som besvarer en fra A. M. fremsendt forespørgsel, som det ses af bre

BREV TIL: Rasmussen, P.; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-09-17)
[ ARNE MAGNUSSON TIL RENTEKAMMER-KOMMITTERET P.RASMUSSEN .] [ Island ] 17. sept. »1707« (fejlskrift for 1709?) . Trykt efter egh. memorial-notits i AM. 452, folio. Nedenstående islandske optegnelse af A. M. gengiver (på islandsk) hovedindholdet af et brev, vistnok afsendt til

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rasmussen, P.; (1710-06-12)
RENTEKAMMER-KOMMITTERET P. RASMUSSEN TIL ARNE MAGNUSSON . København (Haf.) 12. Juny A. 1710 . Trykt efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Synes at være svar på det i A. M.s foran anførte meniorialnotits berørte brev. — Ifg. påtegning af A. M. modtaget 9. oktober.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rasmussen, Reguel; (1710-06-11)
RENTESKRIVER R. RASMUSSEN TIL ARNE MAGNUSSON . København (Hafn.) d. 11. Juny 1710 . Trykt efter orig i AM. 1057 VIII, 4to. I den indlagte ekstrakt erkender v. Holsten modtagelsen af en skrivelse fra R. og meddeler ang. de islandske heste, at han har tilskrevet

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reedtz, Mette; (1715-09-27)
FRU METTE REETZ TIL ARNE MAGNUSSON . Roeskilde Jomfru Closter 27. 9. — 30. 9. — 4. 10. 1715 . Takker for udvist godt og sender hilsen til A. M. og kiereste. Beder A. M. om af de til ham overleverede penge at udbetale til nærværende lille pige Bodel Michels da

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reedtz, Mette; (1715-09-30)
FRU METTE REETZ TIL ARNE MAGNUSSON . Roeskilde Jomfru Closter 27. 9. — 30. 9. — 4. 10. 1715 . Erkender modtagelsen af 200 sldr (ifg. 3. = 133 rdr. 2 &), hvorefter 126 rdr. 4 & er til rest. »Den bibel ieg talte om har frøchen Trolle tagen ud med sig om profess

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reedtz, Mette; (1715-10-04)
FRU METTE REETZ TIL ARNE MAGNUSSON . Roeskilde Jomfru Closter 27. 9. — 30. 9. — 4. 10. 1715 . Beder om tilsendelse af restbeløbet med ms. Staahl og tilbagesender A. M.s revers. Vedlagt er A. M.s egh. tilståelse for til videre udbetaling at have modt

BREV TIL: Reitzer, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1702/1707)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL PROFESSOR G. REITZER . 1702—7 . Af A. M.s breve til prof. R. er ingen bevarede før 1710. Men nedenaftrykte, delvis egh. memoriallister fra AM. 453, folio vidner om stadig brevveksling. a. Reitzer 1702 fra Island. gefin min fullmagt ved

BREV TIL: Reitzer, Christian; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-30)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL PROFESSOR C. REITZER . Hvam præstegaard vesten paa Island d. 30. octobris 1710 . Trykt efter uunderskr. koncept med skriverhånd i AM. 439, folio (egl. postscriptum?) med påtegning »Til Justitz Raad Reitzer«. Indlagt er nedenaftr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reitzer, Christian; (1707-05-26)
[ PROFESSOR C. REITZER TIL ARNE MAGNUSSON ] [ København ] 26. maj 1707 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Slutningen mangler, men på foden af det bevarede dobbelt-blad har A. M. noteret »1707. 26. Maii«. Muligvis har til dette brev hørt det heri indlagte, nedenaft

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reitzer, Christian; (1708-04-03)
PROFESSOR C. REITZER TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaun d. 3. April 1708 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arnas Magnussen«. Min Herre Saasom jeg meget silde fik at vide, at dette skib skulde gaae bort, og jeg foruden det paa denne t

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reitzer, Christian; (1708-05-15)
PROFESSOR C. REITZER TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaun d. 15. May 1708 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Med en efterskrift af R.s hustru. Adr. »Arnas Magnussen« Min Herre Vel burde jeg effter løffte skrive Hannem et vitløfftigt breu til

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Reitzer, Christian; (1710-06-11)
PROFESSOR C. REITZER TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaun d. 11. Junii 1710 . Trykt efter orig. i AM. 439, folio. Under dateringen er tilføjet »udi største hast«. Indlagt er 1. Prof. Lintrups til rektor indgivne regning over hvad han 1. 1. 1709 — 10. 6. 1710 har op

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rosing, Hans Claussøn; (1697-08-09)
BISKOP H: ROSING TIL ARNE MAGNUSSON . Christianiæ d. 9. Aug. 1697 . Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to, indlagt i et omslag, som med A. M.s hånd bærer påtegningerne »Angaaende Opslo Capittels breve og den Røde bog som Doet. Rosing sendte til Kiøbenhafn« og »

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rosing, Hans Claussøn; (1697-08-14)
BISKOP H. ROSING TIL ARNE MAGNUSSON . Christianise d. 14. Aug. 1697 . Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to, indlagt i samme omslag som foreg. Ædle oc Velbyrdig Hr Secreterer Arne Magnussen; Med Kongelig Majestæts skib, kaldet St. Johannes,

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1691-10-03)
ARNE MAGNUSSON TIL FR. ROSTGAARD . København (Hafn.) d. 3. Octobr. 1691 . Trykt efter egh. original i AM. 454, folio. Udskrift »A Monsieur Monsr. Friderich Rostgaard a Giessen«. Hertil R.s påtegning »accepi d. 8. Novembris. Respondi«. I brevet findes hist og h

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1692-01-23)
ARNE MAGNUSSON TIL FR. ROSTGAARD . Kiøbenh . d. 23. Januarii 1692 udi Collegio Medicéo. Trykt efter egh. orig. i AM. 454, folio. Udskrift som foreg, og med R.s påtegning »Accepi d. 18. February, Respondi d. 23. Ejusdem«. Understregninger og henvisninger som i foreg.

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-09-16)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL FR. ROSTGAARD . [ Island ] 16. sept. 1706 . Trykt efter egh. optegnelse i AM. 453, folio. Indholdsreferat af et brev til R. (islandsk). Beder R. takke Sparuenfeld og Benzelius for collation af Theodricus. Ønsker fra bibliotekar Wolfen reverset på Torfæi 1

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-09-02)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL FR. ROSTGAARD . [ Island ] d. 2 7bris [1707] . Trykt efter egh. optegnelse i AM. 453, folio. Indholdsreferat af et brev til R. (islandsk). Har intet brev fået fra ham i år; kommer hjem ad åre på grund af (højesterets-)stævningen, beder R. være på sit part

BREV TIL: Rostgaard, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1718)
ARNE MAGNUSSON TIL FR. ROSTGAARD . [ Kbh. 1718 ?] Trykt efter Gl. Kgl. sml. nr. 835, folio. Indlagt i R.s og Wolfens annotationes i kommissionspapirer vedk. A. Hojers Dänemark. Geschichte. Udskrift »Høi ædle og velbaarne Hr. Etats-Raad Rostgaard tienstærbødigst

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rostgaard, Frederik; (1694-02-22)
F[REDERIK] R[OSTGAARD] TIL ARNE MAGNUSSON . Oxford d. 22. Januarii 1694 . Orig. i AM. 454, folio, trykt i Webers Samlinger til den danske Historie, Kbh. 1775, s. 113—19. Nævner to breve af A. M. fra 4. 3. og 29. 7. 1693. Giver væsl. bibliografiske oplysninger:

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rostgaard, Frederik; (1694-05-08)
FREDERIK ROSTGAARD TIL ARNE MAGNUSSON . Oxford d. 8. May 1694 . Orig. i AM. 454, folio; trykt i Webers Smlr. s. 119—28. Henviser til sit brev af 22. 1. Forestiller A. M. en casum conscientiæ, nemlig R. har modtaget en opfordring fra en ven i Danmark om i Oxfor

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rostgaard, Frederik; (1695)
F. R[OSTGAARD] TIL ARNE MAGNUSSON . [ Paris 1695 .] Trykt efter orig, i AM. 454, folio. Defekt ved bortklipning for oven; fra [ overstreget. Adr. »A Monsieur Monsieur Arnas Magnussen a Leipzig. Bey dem Fransösischem Koche in der fleischer gasse«. Til brevets nu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rostgaard, Frederik; (1697-06-28)
F. ROSTGAARD TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Paris d. 28. Junij 1697 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Monsieur. Jeg veed ikke hvo af os to der er dend anden svar skyldig, men dette er vist at ieg ingen skyld hâr om hand i lang tiid intet breev

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Rostgaard, Frederik; (1698-09-03)
F. ROSTGAARD TIL ARNE MAGNUSSON . Milan d. 3. Septembris 1698 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Udskrift: »A Monsieur Monsieur Arnas Magnussen Recommendé à Monsieur Jacob Lerke Secretaire de son Excellence Monsieur Moth à Copenhague«. Samtlige 5 breve fra

BREV TIL: Scavenius, Hans; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-09-14)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL ASSESSOR H. SCAVENIUS . 14. sept. 1707 . Trykt efter egh. orig. i AM. 452, folio. Memorial-notits fra et brev. Cancellie Assessor Hans Scavenius 14. 7bris 1707. Jeg hâr bekommet Thorodds documenter, loubøgerne og høieste Rettes dommen,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Schelderup, Ove; (1703-05-09)
[SENERE AMTMAND] O. SCHELDERUP TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhavn d. 9. Maj 1703 . Trykt eiter original i AM. 453, folio. Indholdet er, til fremhævelse af testament-konfirmations oplysningerne, af A. M. delvis overstreget. Adresseret til A. M. med åben plads for

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Schelderup, Ove; (1704-05-19)
AMTMAND O. SCHELDERUP TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Kiøbenhavn d. 19. Maj A0 1704 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Mon cher Frere Af dit angenehme med sidste Seiglende Post haver Jeg med fornøyelse fornummet at du liider vell, hvilcket Jeg øn

BREV TIL: Schelderup, S.; FRA: Magnússon, Arní ; (1720-12-23)
ARNE MAGNUSSON TIL STUDENT S. SCHELDERUP . Kiøbenhafn d. 23. December 1720 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 454, folio. Attest for, at studiosus S., som nu forlader collegium Elersianum, har ført en skikkelig vandel.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1729-10-06)
H. SCH(I)EVING TIL ARNE MAGNUSSON . Audbrecku 6. Octobris Anno 1729 . Efter orig, i AM. Access. 1. Takker for A. M.s brev af 23. juli og beklager Københavns deri omtalte brand. Håber, at et dokument »Audbrecku skialid, er hann mier ádur heited hafde« må blive

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1705-09-12)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Møderuelle Closter d. 12. 7br Ao. 1705 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Adr. Kiøbenhafn. På et indlagt blad giver S. i 15 punkter forslag til politivæsenets ordning m. v.: 1. Til husagens forbed

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1705-09-25)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Hollum i Hialtedahll d. 25. 7br. 1705 . Efter orig. i AM. 451, folio. I største hast sendes disse ord om hvad der er passeret i Magnus B[enediktsjsons sag. Efter at han af 12 udnævnte mænd

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1706-10-20)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Møderwelle Closter d. 20. November Ao. 1706 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. Schallholtt. Hertil A. M.s påtegning »Medt. 7. Martii 1707«. Takker for god behandling på sidste alting. På

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1707-12-06)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Møderuelle Closter d. 6. December Ao. 1707 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Adr. Schalholt. Ifg. A. M.s påtegning »annammet 10. Febr. 1708«. Edle Hr. Archiv Secreter Arne Magnussen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1709-07-16)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Møderuelle Closter d. 16. Julii Ao. 1709 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Øxeraae Landsting«. Er lykkelig ankommen til Øfjord efter at være rejst fra Helsingør 26. 6. På Island var tilstanden go

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1709-09-09)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Møderw . d. 9. 7br. Ao. 1709 . Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »formodende for synden østen eller vesten paa Issland udi embedetz forretninger«, rekommenderes til bp. J. Vidalins promotion. Hertil A. M.s påtegnin

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Scheving, L. H.; (1710-07-19)
SYSSELMAND L. H. SCHEVING (SCHIEFFUING) TIL ARNE MAGNUSSON . Øxeraae Landsting d. 19. July 1710 . Efter orig. i AM. 443, folio. Adr. »formodendis udi hans Commissions forretninger paa Vestfiord«. Takker for behageligt samvær i København og et på landstinget mo

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Schrøder, Hendrik; (1728-02-24)
H. SCHRØDER TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaun d. 24. Febr. 1728 . Efter AM. 452, folio. Minder om sin og kones bedrøvelige tilstand, hans ejendele er beslaglagte eller pantsatte, hans kone syg og fortjænesten af den skole han har påbegyndt kun ringe. Sal. Hans W

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sebeløw, K. C.; (1707-05-21)
K. C. SEBELØW TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaun d. 21. Maji 1707 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Sml. nr. 482. α et ω Vel-ædle Hr. Professor Arnas Magn(æ)us, Min formodende gunstige gode ven etc! Vel-ædle Hr. Professor Christi

BREV TIL: Sehested, Christian Thomesen; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-03-26)
ARNE MAGNUSSON TIL SGHOUTBYNACHT [C. T. SEHESTED] Hafn d. 26. martii 1709 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 439, folio. Indlagt er en af A. M. egh. bekræftet dansk oversættelse af Thurid Sæmundsdatters testament af 25. 4. 1708 til fordel

BREV TIL: Sehested, Christian Thomesen; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-20)
ARNE MAGNUSSON TIL SCHOUTBYNACHT [C. T. SEHESTED] . Skalholt d. 20. septembris anno 1709 . Trykt efter en af A. M. gennemrettet koncept med skriverhånd i AM. 439, folio, sammenholdt med originalen i Islands Landsarkiv I. nr. 84 I, 4. Ang. den her og i de fg.

BREV TIL: Sehested, Christian Thomesen; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-20)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SCHOUTBYNACHT [C. T. SEHESTED] . Skalholt d. 20. septbr. anno 1709 . Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 439, folio. Veledle velbyrdige Hr. schoutbynacht og commerce raad! Som det propos i mellem laugmand Widalin

BREV TIL: Sehested, Christian Thomesen; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-20)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SCHOUTBYNACHT [C. T. SEHESTED] . Skalholt d. 20. septembr. 1709 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 439, folio. Velædle og velbyrdig Hr. schoutbynacht og commerce raad, Stedseærende velynder! De erindrer Dennem ve

BREV TIL: Sehested, Christian Thomesen; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-25)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SCHOUTBYNACHT [C. T. SEHESTED] . Hvam præstegaard vesten paa Iisland d. 25. octobris anno 1710 . Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 439, folio. Veledle velbyrdige Hr. schoutbynacht og commerce raad, høitærede velynder!

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sehested, Christian Thomesen; (1710-06-02)
SCHOUTBYNACHT C. T. SEHESTED TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhavn d. 2. Juny 1710 . Trykt efter egh. underskreven original i AM. 439, folio. Adr.: Hans Kongl. Majts. Velbetroede Archiv-Secreterer Vel-Ædle Arnas Magnussen Min Høitærede goede Ven à Iisland«; hertil A

BREV TIL: Sigurðsson, Guðmundur; FRA: Magnússon, Arní ; (1711-05-26)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL GUÐMUNDUR SIGURÐSSON . Reykhollte þann 26. maii anno 1711 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 443, folio. AM. forlanger af G. S., der på sysselmand Sigurd Jonssons vegne har holdt ting »ad leidmóte« ved Laxá 25. juni 1710, udskrift af hva

BREV TIL: Sigurðsson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-03-12)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL SYSSELMAND JÓN SIGURÐSSON . Skalhollte þann 12. Martii Anno 1708 . Efter egh. koncept i AM. 448, folio. Indlagt er sysselmandens egh. forespørgsler. Svar på indsendte spørgsmaal: 1. Til grund for kontributionen til lagmand Gottrups udsej

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Jón; (1705-09-04)
SYSSELMAND JÓN SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Einarsnese d. 4. Septembris Ao 1705 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for udvist velvilje og giver efter aftale med A. M. på altinget i sommer oplysning om vadmels-restancen i Borgefjord syssel siden den såka

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Jón; (1706-10-19)
SYSSELMAND JÓN SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Einarsnesi d. 19. Octobris Anno 1706 . Efter orig. i AM. 448, folio. Takker for A. M.s imødekommenhed overfor hans ønsker og fremsender efter lagmandens (P. Vidalins) opfordring udskrift (foreligger ikke) af hvad

BREV TIL: Sigurðsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-05-05)
ARNE MAGNUSSON TIL [ MAGNUS SIGURDSSON ]. Skalholt d. 5. Maii 1703 . Trykt efter egh. dansk oversættelse i AM. 444, folio; kopiens rigtighed bevidnet af 3 mænd, Skalholt 4. 6. 1708. Monsieur Jeg tacker Eder for skrivelsen, og alt andet foreg

BREV TIL: Sigurðsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-04-09)
ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON . Skalholt 9. april 1704 . Trykt efter egh. dansk oversættelse i AM. 444, folio. Efterfølges af 2 mænds vidnesbyrd om, at de 10. april 1704 forgæves har søgt at forkynde M. S. personlig stævningen på hans gård Brødretunge,

BREV TIL: Sigurðsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-04-10)
ARNE MAGNUSSON TIL [ MAGNUS SIGURDSSON ]. Skalholt d. 10. Aprilis 1704 . Trykt efter egh. dansk oversættelses-koncept i AM. 449, folio. Monsieur Igaar, den 9de Aprilis annammede ieg Eders bref skrevet Brødretunge den 8. Aprilis, hvor paa det

BREV TIL: Sigurðsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-04-16)
ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON . Skalholt 16. april 1705 . Trykt efter egh. dansk oversættelse i AM. 444, folio. Efterfølges af 2 mænds erklæring (Skalholt 21. april 1705) om, at brevet er blevet oplæst på Drumboddstade 17. april 1705 i M. S.s påhør, hve

BREV TIL: Sigurðsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-07-21)
ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON . Hos Øxeraa 21. juli 1706 . Efter A. M.s egh. danske oversættelse i AM. 444, folio, tillige omfattende M. S.s efterfølgende svar. Derefter underskrift af 3 vitterlighedsvidner og 2 mænds erklæring om, at dette blev oplæst

BREV TIL: Sigurðsson, Magnús; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-10-18)
ARNE MAGNUSSON TIL MAGNUS SIGURDSSON ; Skal holt 18. okt. 1706 . Trykt efter dansk oversættelse med skriverhånd i AM. 444, folio. Efterfulgt af 2 mænds erklæring om, at denne stævning s. d. er bleven oplæst i gårdsdøren på Brødretunge og et eksemplar efterladt

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Magnús; (1704-04-08)
MAGNUS SIGURDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Brødretunge d. 8. Aprilis A0 1704 . Trykt efter A. M.s egh. danske oversættelse i AM. 444, folio. Derefter følger 2 mænds erklæring om, at dette brev blev oplæst på Vatnsløse ting 28. april 1704, samt Sigurd Sigurdsens vi

BREV TIL: Sivertsen, Oddur; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-10-11)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL VIGELAGMAND ODDUR SIGURÐSSON . Slítandastöðum 11. okt. 1707 . Trykt efter excerpt med skriverhånd i AM. 445, folio. A. M. må på grund af koppe-epidemien opgive et påtænkt besøg. Oversender stævning i forskellige sager; forespørger sig om

BREV TIL: Sivertsen, Oddur; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-07-04)
ARNE MAGNUSSON OG VICELAGM . ODDUR SIGURÐSSON . Thingvelle 4. juli 1708 . Efter dansk oversættelse med skriverhånd i AM. 444, folio. Overenskomst ang. gården Brødretunge. O. S. afstår på moders og egne vegne fra alle krav på gården til fordel for afd. Magnus Sigurdssons børn,

BREV TIL: Sivertsen, Oddur; FRA: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; (1708-07-24)
ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) TIL VICELAGM. ODDUR SIGURDSSON . Þingvöllum 24. julii 1708 . Efter A. M.s egh. koncept i AM. 443, folio. A. M. og P. V. erklærer som svar på forespørgsel af 29. juni, at de ikke uden kgl. befaling vil dømme i drabssagen mod Jon H

BREV TIL: Sivertsen, Oddur; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-04-13)
ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGM. ODDUR SIGURÐSSON angående Asbjørn Joakimssons sag. Efter excerpter med skriverhånd i AM. 445, folio. 1. Skalholt 13. april 1710 . A. M. afslår på P. Vidalins og egne vegne at forfatte en stævning i Asbjørn Joakimssons sa

BREV TIL: Sivertsen, Oddur; FRA: Magnússon, Arní ; (1724-06-22)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND ODDUR SIGURÐSSON . Kiøbenhavn 22. juni 1724 . Trykt efter AM. Access. I, attesteret dansk oversættelse af A. M.s egh. original; er bilag B til O. S.s fordring i A. M.s dødsbo på forskellige udlånte håndskrifter, dat. 30. 1. 1730. Bil

BREV TIL: Sivertsen, Oddur; FRA: Magnússon, Arní ; (1725-06-16)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND O. SIGURÐSSON . København 16. juni 1725 . Trykt efter AM. Access. 1, attesteret dansk oversættelse af A. M.s egh. original. Er bilag C til O. S.s fordring i dødsboet 30. 1. 1730. Edle velvijse Hr. laugmand Meget estimerede

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sivertsen, Oddur; (1703-11-12)
SENERE LAGMAND ODDUR SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Rauda Mel d. 12. Novembr. A0 1703 . Efter (delvis overstreget) original i AM. 453, folio. Hertil A. M.s påtegning »Medtekid þann 19. Decembris«. Takker for behageligt samvær. Vejret har hele efteråret været

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sivertsen, Oddur; (1708-04-28)
VICELAGMAND O. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Rauðamel 28. apr. 1708 . Efter islandsk brevuddrag med skriverhånd i AM. 445, folio. Overskrift »Extract af Odder Sigurdsons bref dateret Raudamel 28. Aprilis 1708«, hvortil A. M.s påtegning »Originalen ligger and

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sivertsen, Oddur; (1710-02-26)
VICELAGMAND O. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Narfeyri 26. febr. 1710 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 445, folio. Overskrift »Extract ur brefe vice-lögmannsins Odds Sigurdssonar dat. Narfeyre 26. Februarii 1710. Medteknu af mier 30 Martii.«

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sivertsen, Oddur; (1710-09-23)
VICELAGMAND O. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Narfeyre d. 23. September Ao. 1710 . Trykt efter egh. orig. i AM. 450, folio. Adr. til A. M. »vonande a hans commissions reysu i Isafiardar edur Bardastrandar syslum«; hertil A. M.s påtegning »Medteked 3. Octobri

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sivertsen, Oddur; (1726-08-16)
LAGMAND O. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kialveg d. 16. Augusti 1726 . Trykt efter egh. orig. i AM. 1058, 4to; har været henlagt ved Dipl. Isl. LXXIII, 21 (Odd Einarssons testimonium). Hertil A. M.s påtegning »Medtekid med Olafsvikur skipe þann 18. Septemb.

BREV TIL: Gram, Hans; FRA: Sivertsen, Oddur; (1730-01-30)
FHV. LAGMAND O. SIGURÐSSON (ODDER SIVERTSEN) TIL ARNE MAGNUSSONS DØDSBO . København 30. jan. 1730 . Trykt efter egh. underskr. orig. i AM. Access. 1. Ved nedenstående skrivelse til executor i A. M.s dødsbo assessor og prof. [H. Gram fremsendte O. S. som bilag

BREV TIL: Sigurðsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-04-01)
[ ARNE MAGNUSSON TIL LANDSTINGSKRIVER SIGURÐUR SIGURÐSSON .] Skálhollte þann 1ta aprilis anno 1710 . Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Lover snarlig afsendelse af de afsagte domme (vedkommende S.s fader fhv. lagmand Sig. Bjørnsson). Oversen

BREV TIL: Sigurðsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-05-12)
[ ARNE MAGNUSSON TIL LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON .] Skalhollte þann 12. raaii anno 1710 . Trykt efter koncept med skriverhånd i AM. 443, folio. Besværer sig over den voldsomhed, hvormed Arne Hannesson fra Nordtunga har krævet en gennem S. til A. M. udlånt

BREV TIL: Sigurðsson, Sigurður; FRA: Magnússon, Arní ; (1713-03-28/1713-05-01)
ARNE MAGNUSSON TIL LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON (SIGURDSEN) . Kiøbenhafn , a. den 28. martii anno 1713, b. 1te maii a. 1713 . Efter egh. underskr. dansk original-dublet i AM. 443, folio. a. Forespørgsel, om S. S. agter at benytte den faderen, fhv. lagmand Sig. B

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1710-03-28)
LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyium i Kiós þann 28. Martij Anno 1710 . Efter orig. i AM. 443, folio. Udbeder sig med Pétur Daðason tilsendt de 4 domme (med dokumenter), som forrige sommer afsagdes i hans faders sager. Oplyser om den af

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1710-04-10)
LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyium i Kiós þann 10da Aprilis Anno 1710 . Efter orig, i AM. 443 folio. Anerkender modtagelse af 4 bøger samt 6 kalvskindsbreve fra Saurbæ, af hvilke afskrift loves. Takker for tilsendt papir; »eg byd med þ

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1710-04-21)
LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyium i Kioos þann 21. Aprilis Anno 1710 . Trykt efter orig. i AM. 443 folio. Om dom-kopier og bogudlån, særlig om Holms-bogens tilbagefordring. Beskriver en til udførsel bestemt hest. Vel Edla Hr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1710-05-14)
LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Eyium þann 14. Maji Ao. 1710 . Trykt efter orig, i AM. 443, folio. Takker for nogle modtagne bøger og tillader fortsat lån af andre, samt for revers ang Holms-bogen. Anerkender modtagelse af en doms-udskrif

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1711-03-13)
LANDTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Eyium i Kiós þann 13. Aprilis Anno 1711 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Oplyser om forskellige sagahåndskrifter m. v., som A. M. ønsker sig. Vel Edla Hr. Assessor Stóræruvyrdande

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1713-03-29)
LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON (SIGURDSSEN) TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhafn d. 29. Martii Anno 1713 . Efter dansk orig. i AM. 443, folio. Til svar på A. M.s forespørgsel af 28/3, om S. S. på faderen lagmand Sig. Bjørnssons og egne vegne vil benytte

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1727-10-06)
LANDSTINGSKRIVER SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . » Enn þá buande ad« Saurbæ d. 6. Octobris Ao. 1727 . Trykt efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Takker for brev og tilsendelse. Meddeler sin moders død og beder A. M. skaffe sig en gravsten over forældrene. Odd

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1728-10-28)
PASTOR SIGURDUR SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Mosvollum d. 28 Augusti Anno 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker for A. M.s 25/6 modtagne brev, hvoraf han ser, at man ikke er tilbøjelig til at besvare hans supplikats for Holt præstekald, så længe fader

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Sigurður; (1729-08-15)
PASTOR SIG. SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Mosvolluni d. 15. Augusti Anno 1729 . Efter orig i AM. Access. 1. Med A. M.s påtegning »Med Þingeyrar skipe Monsr. Hans Haagensen«. Glæder sig ved at erfare A. M.s velgående og takker for brev fra ham i sommer. Da Ho

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Þorsteinn; (1709-09-19)
ÞORSTEINN SIGURÐSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Hólum 19. Septembris Ao. 1709 . Trykt efter orig. i AM. 452, folio. Þ. S., skriver ved jordebogs-kommissionen, senere sysselmand i Múla syssel, giver besked om udførte kommissioner. Minn Herra Oss

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Þorsteinn; (1711-06-01)
ÞORSTEINN SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skrifad ad Felle i Hornafyrde þann 1. Junij Ao. 1711 . Trykt eiter orig. i AM. 267, 8vo. Rejse-meddelelser fra Skaptafells-syslerue og videre østpå, samt om forberedelserne til A. M.s modtagelse dersteds. Adr. »ad Skál

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Þorsteinn; (1711-06-14)
ÞORSTEINN SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Dat. Eydölum þann 14. Junij Anno 1711 . Trykt efter orig. i AM. 267, 8vo. Meddelelse om jordebogs-arbejdet i Alptafjord og videre nord efter. Adr. til A. M. »vonudum a austurreisu frá Skálhollte«. Minn hatt v

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Þorsteinn; (1728-09-27)
SYSSELMAND ÞORSTEINN SIGURÐSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Wydewöllum ytre þann 27. Septembr. Anno 1728 . Trykt efter orig. i AM. 439, folio. Familie-meddelelser. Beklager ikke at kunne opspore afd. [sysselmand] Isleivs [Einarssons] papirer, som rimeligvis er gået t

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sigurðsson, Þorsteinn; (1729-09-21)
SYSSELMAND ÞORSTEINN SIGURÐSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Wydewöllum ytri Þann 21. sept. 1729 . Efter orig. i Islands landsbibliotek (JSig. 98, fol.) Hertil A. M.s påtegning »Med Reydarfiardar skipe«. Takker for modtaget brev og håber, at disse linjer må træffe

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Snorrason, Sigurdur; (1706-10-07)
SOGNEPRÆST SIGURÐUR SNORRASON TIL ARNE MAGNUSSON . Briamslæk d. 7. Octobris Ao. 1706 . Efter orig. i AM. 450, folio. Takker A. M. for stadig udvist velvilje og venlig omgang på sidste alting. »Enn medal annars Halærde Herra kiemur mier i hug ad nefna umm þau k

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Snæbjörnsson, Eggert; (1708-06-30)
EGGERT SNÆBJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Mula vid Kollafiord d. 30. Junii Anno 1708 . Efter orig. i AM. 450, folio. Om tilsendelse af håndskrifter og lign. A. M. har i marginen ang. flere af disse tilskrevet »Medt«. Takker for A. M.s brev af 23. 2. »Oll þaug b

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Snæbjörnsson, Eggert; (1704-06-26)
EVERT SNÆBJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN) . Vallá á Kialarnese þann 26. Junii Anno 1704 . Efter egh. underskr. origg. i AM. 447, folio. a. Erklærer på forespørgsel af kommissærerne, at han 1701 — da boende på Mydal i Mosfellssveit — i landskyld har

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Span, Susanne Christine; (1713-12-08/1716-05-28)
ADMIRALINDE SPAN TIL ARNE MAGNUSSON . Hørbyegaard . Efter AM. 452, folio. Forretningsbreve og billetter fra admiralinde Susanna C. Span, f. Schönbach, dansk med egenhændig tysk underskrift. Både moder og datter takker gentagne gange for tilsendt snustobak. Adeligt segl.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Spendrup, Jens Madsen; (1718-10-14)
JENS MADTSEN SPENDRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Hofe d. 14. October Ao. 1718 . Efter orig. i A. M. 451, folio. Sender efter anmodning af sin »svoger« mag. Vidalin en tønde små huggen kød, som er besørget ved købmanden Engelbert Platfuer. På omslaget har A. M. noter

BREV TIL: Sperling, Otto; FRA: Magnússon, Arní ; (1695-10-23)
ARNE MAGNUSSON TIL O. SPERLING . Leipzig d. 23. Octobr. 1695 . Trykt efter egh. orig. i Gl. kgl. sml. 3092 VI, 2 4to. Adr. »A Monsieur Monsr l’Assesseur Otho Sperling present a Copenhague. par couvert.« Delvis gengivet hos Werlauff, Nord. Tidsskrift for Oldk.,

BREV TIL: Sperling, Otto; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-09-02)
ARNE MAGNUSSON TIL HISTORIKEREN O. SPERLING . Slitande-stad 2. septb. 1707 . Aftrykt i Danske samlinger III (1867 — 68), s. 267—69 efter orig. i Gml. kgl. sml. 1112. folio. I AM. 453, fol. foreligger A. M.s egh. indholds-referat, således: »Professor Sperling (

BREV TIL: Sperling, Otto; FRA: Magnússon, Arní ; (1698/1713)
ARNE MAGNUSSON TIL O. SPERLING . København 1698—1713 . Efter egh. latinske billetter, underskr, »Arnas Magnæus«, med svar på forespørgsler ang. nordisk filologi. 1 (Hafn. d. 26. Nov. 1698). Fortolker Landnámabók III, 8 (Isl.s. I, s. 193) »Þá feldi Ön

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sperling, Otto; (1696-01-04)
[ O. SPERLING TIL ARNE MAGNUSSON ] Kiøbenhaffn den 4. Januar 1696 . Trykt efter egh., uunderskreven kopi i Gml. kgl. sml. 3092 V2, 4to, nr. 334. Marginal med særlig hånd »Arnas Magnusson, Leipzig.« Hoytærede gode Ven. Hanß gode Skriffvelse

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Steinólfsson, Andrjes; (1707)
ANDRJES STEINÓLFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Þyngeire d…. (datering mgl.) anno 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Dansk udskrift adr »Tingøire«. Beder A. M. skriftlig forklare ham, hvorvidt han er pligtig til at overholde en 14/5 ff. indgået overenskomst ang. e

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stefánsson, Ólafur; (1704-07-11)
SOGNEPRÆST ÓLAFUR STEPHÁNSSON TIL ARNE MAG NUSSON . Vallanese d. 11. Juny Anno 1704 . Efter orig. i AM. 450, folio. Delvis overstreget. Adr. »ad Alþynge vonande«. Takker for sidste brev med skolepiltene og oprigtigt svar, med hvis indhold han er ganske enig. O

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stefánsson, Ólafur; (1705-05-30)
SOGNEPRÆST ÓLAFUR STEPHÁNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Vallanese d. 30. May Anno 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Delvis overstreget. Hertil A. M.s påtegninger ang. at det oversendte er modtaget. Takker íor A. M.s brev med tilhørende sendelse. Hvad A. M. har s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stefánsson, Ólafur; (1711-09-16)
SOGNEPRÆST ÓLAFUR STEPHÁNSSON (OLAFR STEFANSSON) TIL ARNE MAGNUSSON . Vallanese 16. 7bris 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Ender defekt, datering og underskrift tilf. af A. M. Sender kirkens dokumenter og en bønnebog på membran; en gammel lovbog, som tilhø

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stefánsson, Ólafur; (1728-10-09)
SOGNEPRÆST ÓLAFUR STEPHÁNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Wallanese d. 9. 8bris Anno 1728 . Efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning »Med Reydarfiardar kaupmanni.« Han og familie mærker alderdommens skrøbelighed, og han mindes faderens ord »Ángist mun st

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stefánsson, Ólafur; (1729-09-20)
SOGNEPRÆST ÓLAFUR STEPHÁNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Wallanese d. 20. 7bris Anno 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Har efter sædvane modtaget brev fra A. M., er nu 70 år; i den alder døde hans fader 29. avgust. Beklager Københavns brand og A. M.s herved foran

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stefánsson, Þorvaldur; (1711-09-05)
SOGNEPRÆST ÞORVALDUR STEPHÁNSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hofe d. 5. Septembris Ao. 1711 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. Beklager at A. M. ikke kommer til østlandet; har overtaget Hof i den elendigste forfatning. Lover litterære tilsendelser med A. M.s udsen

BREV TIL: Storm, Knud Pedersen; FRA: Magnússon, Arní ; (1703)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL KØBMAND KNUD STORM . 1703 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 445, folio, hvortil A. M.s egh. overskrift »Til Monsr. Knud Storm 1703«. Om samme sag har A. M. på en løs seddel i AM. 452, folio noteret »Eige nockud nockurn tíma hier i lande ad giörast vid Ho

BREV TIL: Stoud, Ludvig Ottesen; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-03-06)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [ST(O)UD] . Hafn . d. 6. Martii 1700 . Trykt efter egh. orig. i Norske rigsarkiv. Vedlagt er en fortegnelse af A. M. på ialt 87 numre »Catalogus paa de ejendomme som de hos mig liggende Stavanger breve ommelde«. I Norske rigsarkiv findes ligeledes ne

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stoud, Ludvig Ottesen; (1700-01-05)
BISKOP L. STOUD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansand d. 5. Jan. Ao. 1700 . Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Adresse »Veledle og Hoylærde Arnas Mogensøn Profess. Historiarum in Athenæo Hafiniensi Celeberrimo et meritissimo. Min Hoytsætimered ven ærbødigst.«

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stoud, Ludvig Ottesen; (1700-04-04)
BISKOP L. STOUD TIL ARNE MAGNUSSON . Christiansand d. 4. April A. 1700 . Trykt efter orig. i AM. 1057 IX, 4to. Udskrift »Edle Hr. Professor Arnes Mogensen, Høytærede fornemme ven Tienstvilligst a Kiøbenhaun«. Edle Hr. Professor Arnes Mogensøn, Høytæs

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stub, C. M.; (1728-12-20)
STIFTAMTS-FULDMÆGTIG C. M. STUB TIL ARNE MAGNUSSON . Sørum d. 20. Decembr. 1728 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Indlagt er, som særligt blad, nedenstående avktions-notitser og meddelelse om et tryk af Egils saga. Vel-Ædle og Velbyrdige Hr. Asse

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stub, C. M.; (1729-03-15)
C. M. STUB TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen d. 15. Mart. 1729 i hast . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Indlagt er nedenstående Pro Memoria. … Siden ieg tilskrev Hr. Assessor fra Sørum, hvor ieg i nogle dages tid hvilede efter min Kjøbenhavnske Rejse h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stub, C. M.; (1729-05-14)
G. M. STUB TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen d. 14. May 1729 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Adr. »Monsr. Arnas Magnusen« etc. … Det var mig ikke en liden glæde at fornemme af min Hr. Assessors Høystærede og serdeles kjerkomne Skrivelse, baade at Hr.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Stub, C. M.; (1729-10-24)
C. M. STUB TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen d. 24. Octobr. 1729 . Trykt efter orig. i AM. 454, folio. Adr. »Arnas Magnusen Secretaire ved det Danske Archiv« etc. Hertil A. M.s påtegning »annammet d. 16. Decembris«. … Jeg havde vel satt mig fore oftere at

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sund, Ole Jenssøn; (1715-11-09/1726-01-26)
OLE JENSSØN SUND TIL ARNE MAGNUSSON . Stavanger . Efter AM. 453—454, folio. Forretningsbreve i svogeren Torfæus’ anliggender. Jævnlig med A. M.s påtegning ang. porto-udlæg og modtagelses-datum. 1. 9/11 1715 (453). Takker A. M. »paa min fornehme kiere svoger Tormod To

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Syv, Peder Pedersen; (1696-12-09)
SOGNEPRÆST PEDER SYV (SEPTIMIUS) TIL ARNE MAGNUSSON . Hellested , 9. Dec. 1696 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsr. Arne Magnusen .. Leipsig. Recommenderes Monsieur Jakob Lerke til god befordring«. Høj-ærede ven og velynder! Jeg bekom den 1.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Syv, Peder Pedersen; (1698-08-26)
SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON . Hellested 26 Avg. 1698 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. ».. D. Arnæ Magnæo Archivario et Prof. Regio .. «. Det udskrevne om den islandske biskop er »Ex relatione Bryniulfi Svenonis episcopi« om biskop Ögmund.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Syv, Peder Pedersen; (1699-01-06)
SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON . Hellested 6. Jan. 1699 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr.: »Hr. Arne Magnusen K. M. Archivario og Prof.« Min Herre, Jeg skriver ham nu atter igen til, og lader ham vide at mig for nogen tid ble

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Syv, Peder Pedersen; (1699-03-31)
SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON . Hellested 31. Martii 1699 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Hr. Arne Magnussen K.M. Archivario og Prof.« Indlagt samme relatio Br. Svenonis som i 26/8 98 samt en liste over 12 islandske sagaer. Høj-ære

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Syv, Peder Pedersen; (1699-04-27)
SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON . Hellested 27 April 1699 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr.; »Monsieur Arne Magnussen K.M. Archivario og Prof.« Min Herre, Jeg formoder hand fik mit seeneste brev med hosfølgende bog. Jeg skrev

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Syv, Peder Pedersen; (1701-10-31)
SOGNEPRÆST P. SYV TIL ARNE MAGNUSSON . Hellested , d. 31. Octob. 1701 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Mr. Arnas Magnussen, Prof. og Archiv-Secreterer.« Min Herre, Jeg sender ham med taksigelse hans til mig laante bog Le Blanc; dersom det behage

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sæmundsdóttir, Þuríður; (1729-08-30)
ÞURÍDUR SÆMUNDSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Saurbai d. 30. Aug. 1729 . Efter orig. i AM. Access. 1. Har i fjor tilskrevet A. M. og sendt 3 sl. dlr. — som af indlagt modtagelsesbevis fremgår —, men alt dette forliste med sal. Klein; sender nu atter med

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Sölmundsson, Sigurdur; (1704-07-05)
SIGURÐUR SÖLMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Vestmannaeyum Þann 5. Juli Anno 1704 . Efter orig, i AM. Dipl. Isl. fase. LXXVI K 21. Efter A. M.s afrejse er intet særligt passeret. De danskes forhold er som før og købmanden temlig hensynsløs; beretter om

BREV TIL: Sørensen, Jørgen; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-16)
ARNE MAGNUSSON TIL KØBMAND J. SØ(F)RENSEN . Skalholt d. 16. 7bris anno 1709 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Påtegnet »Til Mons. Jørgen Søfrensent«. Monsieur. Høitærede gode ven. Som voris aftale var i sidstled

BREV TIL: Therkelsen, Niels; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-19)
ARNE MAGNUSSON TIL KØBMAND NIELS THERKELSEN . Skalholt d. 19. septembris anno 1709 . Trykt efter egh. rettet koncept med skriverhånd i AM. 448, folio. Adr. »a Örebacke«, opr. adr. »Copenhague at allegge i Spring gaden«. Egh. fransk udskrift Monsieur

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Therkelsen, Niels; (1710-06-14)
KØBMAND NIELS THERKELSEN (THERCKILSEN) TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaufn dend 14. Juny Ao. 1710 . Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Meddeler, at A. M.s hustru er ved helbred, men noget utålmodig over, at A. M. ikke er hjemkommen afvigte vinter. En vek

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Therkelsen, Niels; (1711-06-09)
KØBMAND N. THERKELSEN (THERCKILSEN) TIL ARNE MAGNUSSON . Kiøbenhaufn dend 9. Juny Anno 1711 . Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Hertil A. M.s påtegning »annammet 5. Augusti 1711«. Henviser til det ifjor med Isefjords skib tilskrevne af 14/6 1710 med

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Thestrup, Frands; (1714-06-16)
BISKOP F. THESTRUP TIL ARNE MAGNUSSON . Aalborg d. 16. Junii 1714 . Trykt efter egh. orig. i AM. 449, folio. Adr. »Arnas Mognsen«. Vedlagt er på et løst blad nedenaftrykte fortegnelse (»Memorial«) over nedsendte breve, med særlig hånd (samme som udskriftens, h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórarinsson, Jón; (1711-07-04)
SOGNEPRÆST JÓN ÞÓRARINSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hiardarhollte d. 4. July Ao. 1711 . Trykt efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Alþyng«. Takker for tilbagesendelse af kirkens breve. Ydar Herradoms gooda tilskrif de dato 27. April, nærstlidens medtok

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorbergsson, Halldór; (1711-03-20)
ANNALFORFATTEREN HALLDÓR ÞORBERGSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum d. 20. Marty Anno 1711 . Efter orig. i AM. 450, folio. Egh. underskr. »Halldor kail Þorbergsson eg. h. nu 88 ára«. Beder A. M. udvirke hos den kommende biskop, at han som gammel og svag

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðardóttir, Guðlaug; (1705-02-24)
GUÐLAUG ÞÓRÐARDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . 24. febr. 1705 . Efter brevuddrag i AM. 732 a XI, 4to med skriverhånd og A. M.s påtegning. Oversendelsen af en til A. M. af hans »frændkona« dediceret »rimtafla« ledsager G. Þ. med en redegørelse for sin »skilnijngur umm auka

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Björn; (1712-03-03)
SOGNEPRÆST BJÖRN ÞÓRÐARSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. 3. marts 1712 . Egh. referat af A. M. i AM. 451, folio, optegnet på den ubeskrevne bagside af et brevfragment: Sr. Biörn Þordar s. á Melum skrifar mier 1712, 3. Martii, ad Þad sie mier missagt, ad nockur gamall Maldage sie vid

BREV TIL: Þórðarson, Jóhann; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-02-27)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL PRÆSTEN JÓHANN ÞÓRÐARSON AÐ LAUGARDÆLUM . 27. februarii 1707 . Trykt efter excerpt med skriverhånd i AM. 222 a, 4to. Indeh. anvisning til udførelse af nogle afskrifter. Hermed kan sammenholdes A. M.s i AM. 454, fol. indeholdte optegnelser om afregning med

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Jóhann; (1707-04-12)
SOGNEPRÆST JÓHANN ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Laugardælum d. 12. Aprilis Anno 1707 . Trykt efter egh. orig. i AM. 222 a, 4to. Brev, hvormed nogle afskrifter oversendes. Edla göfuga Herra, æruvirdandi fautor, þienustusamleg heilsan! Ydar

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Jón; (1708-03-02)
JÓN ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Backa 2. Marty 1708 . Trykt efter egh. orig, i AM. 453, folio. Tilbagesender udlånte bøger og beder om nogle sagaer Hertil A. M.s nedenstående egh., delvis overstregede påtegning om udlånet, overskrevet »Joni Þordarsyne 13. M

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Jón; (1708-03-26)
JÓN ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Backa d. 26. Marty Ao. 1708 . Efter orig. i AM. 453, folio. Tilbagesender det sidst modtagne udlån og ønsker fortsættelse. … Nu sendast afftur med Eygle (hinum sama) sogu bækur ydar þriar, er mier liedud, ospiallada

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Jón; (1708-07-29)
JÓN ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Backa d. 29. July Anno 1708 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Om sønnen Þórhalli’s tjæneste hos A. M. og P. Vidalin. Medfilgiande skylldugu þacklæte firir ydar erusamlegt tilskrif, mier til handa komed med Þorha

BREV TIL: Þórðarson, Páll; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-27)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SOGNEPRÆST PÁLL ÞÓRÐARSON . 27. April 1707 . Trykt efter A. M.s egh. excerpt i AM. 122 c, folio, overskrevet »Pro memoria Sr. Pals Þordarsonar á Eyre i Skutilsfirde«. Forespørgsel ang. Sturlunga-membranen AM. 122 a, folio. Hertil hører nedenaftrykte svar,

BREV TIL: Þórðarson, Páll; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-27)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SOGNEPRÆST PÁLL ÞÓRÐARSON . 27. Aprilis 1707 . Trykt efter A. M.s egh. excerpt i AM. 435 a, 4to, overskrevet som forangående og med ligelydende oplysning om svaret og Nota. Forespørgsel ang. membranen AM. 556 a—b, 4to. Det tilhørende svar aftrykkes nedens

BREV TIL: Þórðarson, Páll; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04-27)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SOGNEPRÆST PÁLL ÞÓRÐARSON . 27. April 1707 . Trykt efter A. M.s egh. excerpt i AM. 435 a, 4to, overskrevet som forangående og med ligelydende oplysning om svaret og Nota. Forespørgsel ang Njåla-membranen AM. 133, folio. Det tilhørende svar aftrykkes neden

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1712-12-13)
ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skammbeinsstödum Þann 13da dag jóla Anni 1712 . Efter orig, i AM. 1058 V, 4to. Til dateringen er føjet »sem Gud láte ydur farsællt vera«. … Ecke eru kalfskinna brefen buen, sem hiá mier eru, þvi eg hefe um jólen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1713-08-24)
ÞÓRÐUR þÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 24. Aug. 1713 . Trykt efter orig. i AM. 441, folio. Ifg. A. M.s påtegning »annammet 10. 9bris 1713 med Monsr Braem«. Er besværet ved sygdom og modgang; anbefaler til A. M.s befordring medfølgende indlæg, som bis

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1713-09-20)
ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skálhollte Þann 20. Septembris Ao. 1713 . Efter orig. i AM. 441, folio. Ifg. A. M.s påtegning »medteked 23. april 1714 med Grundarfiardar skipe«. Er nu halvgift med Kristin Thómas-datter, da deres fæstens-øl afho

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1714-09-11)
ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON Arnarbæle i Ölvese 11. Septembris Anno 1714 . Efter orig. i AM. 441, folio. Ifg. A. M.s påtegning »annammet 2. April 1715«. Takker for en ved mr. Hans Becker nedskreven meddelelse fra A. M. og for h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1715-08-02)
ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skrifad i Håfe i Holltum 2. Aug. Anno 1715 . Efter orig. i AM. 441, folio. »Enn fer Grimur til grasa, og svo er fyrir mier, ad um hid sama hefe jeg ad ræda og rita sem fyrr.« Ser ingen anden udvej end at ophøre m

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1715-08-27)
ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Háfe i Holttum 27. Aug. Ao. 1715 . Efter orig. i AM. 441, folio. Ifg. A. M.s påtegning »annammet af laugmand Vidalin«. Takker for modtaget brev fra A. M. Det er gået efter A. M.s formodning, at øvrigheden ikke i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þórður; (1728-09-04)
ÞÓRÐUR ÞÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Háfe d. 4. Septembris Anno 1728 . Efter orig. i AM. 439, folio. I de af den islandske tekst gengivne partier udtaler Þ. Þ. sin hengivenhed for A. M. og beretter spøgende om den afdøde domkirkepræst Ól. Ólafssons besynderli

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórdarson, Þorgeir; (1712-05-26)
REPSTYRER ÞORGEIR ÞÓRÐARSON MED FLERE TIL ARNE MAGNUSSON . Svidhollte Þann 26. Maij Anno 1712 . Efter orig. i AM. 449, folio. Stilet til A. M. som kgl. kommissær og »elskulege velgiörda fader«. De takker A. M. for al modtagen bistand og meddeler, at

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þórðarson, Þóroddur; (1728-10-01)
ÞÓRODDUR þÓRÐARSON TIL ARNE MAGNUSSON . Akureyre d. 1. Octobr. 1728. mesta hast . Trykt efter orig. i AM. 1058 V, 4to. Har efter mundtlig og skriftlig begæring af A. M. opsøgt gamle trykte bøger og andre antikviteter, hvoraf nogle oversendes og om andre oplysn

BREV TIL: Þorkelsson, Ari; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-05-29)
ARNE MAGNUSSON TIL FHV. SYSSELMAND ARI ÞORKELSSON . Kaupenhafn d. 29de maii 1729 . Trykt efter egh. underskrevet koncept med skriverhånd i AM. Access. 1 Takker for det sidste høst modtagne brev og medfølgende bogkiste, som dog forgik ved Københavns brand, hvor

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Ari; (1693/1694)
ARI ÞORKELSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1693—94 . Trykt efter A. M.s egh. uddrag i AM. 122c, folio. Til α giver A. M. overskriften »Are Þorkelsson i brefi til min 1693«, til b »Eg skrifade Ara til Ao 1694 og bad hann ad ná þessu blade hiá Sr. Jone, item ad grenslast epter hinum fl

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Ari; (1703-06-25)
SYSSELMAND ARI ÞORKELSSON (ARE THORKELSON) TIL ARNE MAGNUSSON . Haga d. 25. Junii Anni 1703 . Efter orig. i AM. 453, folio. Andrager i en memorial A. M. om 1. at skaffe ham eller hans søn Þorkell Álptafjarðar jorder i forlening, når de bliver ledige, 2. at hjæ

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Ari; (1709-06-27)
ARI ÞORKELSSON (ARE THORKIELSSON) TIL ARNE MAGNUSSON : Haga d. 27. Juni 1709 . Efter orig. i AM. 448, folio. Håber A. M. må lykkelig være ankommen til landet og takker for »patrocinium mier og pilltum minum bevijst med råd Og dád«. Giver nyheder ang. sejlads o

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Ari; (1711-01-14)
ARI ÞORKELSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 14. Jan. 1711 . Efter orig. i AM. 451, folio, en afklippet brevstump, som indeholder anmodning om tilbagesendelse af forskellige udlånte bøger m. v. … Eirninn villdi eg þienustusamlegast ydur bidia, ad kver þaug hiá ydur att hefi k

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Ari; (1711-08-05)
ARI ÞORKELSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Haga 5. oclobris Ao. 1711 . Trykt efter orig. i AM. 448, folio. Takker for den sønnerne Þorleifur og Magnus beviste velvilje. På vestlandet hersker uår; gør undskyldning for den langsomme afbetaling af hans og Magnus’ gæld.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Ari; (1729-08-22)
ARI ÞORKELSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Haga d. 22. Augusty Anno 1729 . Trykt efter ikke egh. (med uøvet hånd skreven) orig. i AM. Access. 1. Beklager den modtagne efterretning om Københavns brand; han og hustru er sængeliggende og alderdomssvækkede. Sønnen Magnus

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorkelsson, Jón; (1728-08-22)
REKTOR JÓN ÞORKELSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kirkiuwoge d. 22. Aug. Ao. 1728 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Arnas Magnussen». Har ved sin ankomst til landet fundet sin moder meget affældig; vil muligvis overtage rektoratet i Skalholt. Har forgæves f

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Þórður Þorkelsson; (1705-06-14)
ÞÓRÐUR ÞORKELSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Bæ við Hrútafjörð 14. Junii 1705 . Trykt efter brevfragment i AM. 546, 4to. A. M. har egh. påtegnet afsenderens navn og adresse samt datering. Besvarer en forespørgsel af A. M. om et håndskrift af Trójumanna Sag

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Thorlacius, Brynjólfur; (1727-09-04)
B. Þ. THORLACIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Hlydarenda d. 4. Septembr. Anno 1727 . Efter orig. i AM. Access. 1. Underskrevet »Brinjolfur Þordar son Thorlacius«. Hertil A. M.s påtegning »Med Örebacke Skib.« … »Ydar ágiæla tilskrif af dato Kaupenhavn 5ta Jun

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Thorlacius, Brynjólfur; (1727-09-09)
B. Þ. THORLACIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Hlydarenda d. 9. Septembris Anno 1727 . Trykt efter orig. i AM. Access. 1. Hertil A. M.s påtegning »Med Öefjords Skib, i Monsr. Therkelsens, Kiøbmands paa Örebacke, hans couvert«. Nedsender foreløbig, som eneste udbytte af

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Thorlacius, Jón Jónsson; (1707-10-10)
JÓN JÓNSSON THORLACIUS TIL ARNE MAGNUSSON , Berufirde d. 10. Octobris Ao. 1707 . Efter orig. i AM. 448, folio. Hertil A. M.s påtegning »Medtekid Þann 5. Januarii 1708 ad skotsponum. Gudmundur á Leyrubacka hafdi haft Þad á landastefnuna, austanad«. Ta

BREV TIL: Þorláksson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-04-21)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND JÓN ÞORLÁKSSON . 21. april 1704 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 449, folio; hertil A. M.s egh. overskrift »Ur brefi til Jons Þorlakssonar 21. April 1704«. Indlagt er 2 sammenhængende folioblade med egh. optegnelser af A. M. ang.

BREV TIL: Þorláksson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-04-20)
[ ARNE iMAGNUSSON ] TIL SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON . 20. April 1705 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 449, folio. Hertil A. M.s egh. overskrift »Ur brefi mínu til Monsieur Jons Þorlakssonar«. Påtaler en af sysselmanden fældet dom om gjaftoll, over hvilken der er klaget,

BREV TIL: Þorláksson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-08-11)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON . Skalhollte d. 11. aug. 1708 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Har modtaget det 27. jan. tilsendte regnskab over den Gottrupske rejse-kontribution, som dog er meget ufuldstændigt; sysselmandens undskyldnin

BREV TIL: Þorláksson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-06-02)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSSELMAND JÓN ÞORLÁKSSON . D. 2. junii 1709 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio, overskrift »Extract ur brefe minu til Jons Thorlakssonar«. Undrer sig over, at trods den vidtløftige skrivelse i august i fjor den Gottrupske kontribution ik

BREV TIL: Þorláksson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-01)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSLM. JÓN þORLÁKSSON . Skallholte þann 1. 7bris 1709 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 448, folio. Ser af et til lagmand P. Vidalin indsendt regnskab, at intet er gjort ved den Gottrupske kontribution siden foråret 1708 »hvad mig stórum un

BREV TIL: Þorláksson, Jón; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-04-16)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON . 16. aprilis 1710 . Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio. Overskrift »Jone Þorlakssyne 16. aprilis 1710«. Ser af J. Þ.s breve af 2. 10. og 6. 11., hvor besværlig inddrivningen af den Gottrupske kontribution er

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorláksson, Jón; (1707-06-14)
SYSSELMAND JÓN ÞORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Berunese vid Berufiörd d. 14. Juny Anno 1707 . Efter orig. i AM. 450, folio. Hertil A. M.s påtegning »besvaret«. Takker for A. M.s brev af 5. maj, det første i længere tid modtagne. Kan på grund af alderdoms skrøb

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorláksson, Jón; (1709-10-02)
SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Berunese d. 2. Octobris Ao. 1709 . Efter egh. underskreven orig. i AM. 448, folio, hvormed 2 indlæg. Har i juli modtaget A. M.s brev med Reydarfjordskibet, men ikke svaret, da han intet vidste om A. M.s anko

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorláksson, Jón; (1709-11-06)
SYSLM. JÓN ÞORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Beninese d. 6. Novembris Anni 1709 . Efter egh. underskr. orig. i AM. 448, folio. Henviser til det svar han har afsendt på det 2. okt. modtagne brev fra A. M. af x/9 »med skólapylltum, sem eg vona allareidu bestillt s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorláksson, Ólafur; (1710-09-13)
ÓLAFUR ÞORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Rafnseyre i Arnarfirde Jann 13. Septembris Anno 1710 . Efter attesteret kopi i AM. 446, fol. (2ekspll., 1712 og 1714) af egh. underskreven, af 3 tilstedeværende mænd (A. M.s skrivere Þórður Þórðarson, Þorsteinn Ketilsson,

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorláksson, Skúli; (1700)
SOGNEPRÆST SKÚLI þORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON . 1700 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 304, 4to. Saluga Sr. Þorsteine Jonssyne ad Gilsárteige liede eg fyrr um fyrer vel 20 árum sögubok, þætte af Norex konga sögum a papir, hvoria sögubok eg hefe alldrei

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorláksson, Þórður; (1689-08-20)
BISKOP ÞÓRÐUR ÞORLÁKSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte dag 20. Augusti (1689) . Trykt efter uddrag i biskop Þ. Þ.s brevbog IV, s. 673 — 74 i det isl. landsarkiv. Takker for A. M.s bistand ved udsendelsen af den trykte Landnåma og fortæller om den forestående

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Árni; (1712-09)
ÁRNI (ARNE) ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Arnarbæle Þann (sål.) 7bris Anno 1712 . Efter orig. i AM. 451, folio. Med tak for sidste gode modtagelse skriver han for at rette en fejlagtig opgivelse af hvad han har máttet betale ved mageskifte af gårdene Skarfa

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1694)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . [ Köbenhavn 1694 ]. Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Slutningen med datering mangler, men brevet må være skrevet efter 14. april 1694 (dato for den heri nævnte kgl. befaling til den islandske amtmand) o

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1696-04-16)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Leipzig d. 16. April 1696 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Adr. » .. Mag. Birne Thorleifssyne, Vice-Superintendenti á Iislande.. Ad Odda á Rángárvöllum«. Takker for breve og tilsendelse ang. sagaerne. Udf

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1697-05-02)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Kaupenhafn d. 2. Maii —97 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Meddeler sin udnævnelse til arkivsekretær og nogle islandske personalla. Ønsker en fortegnelse over de med Hannes Þorleifsson forliste skindbøg

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1698-05-14)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Kaupenh . d. 14. Maii 1698 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Meddeler Jón Þorkelssons udnævnelse til biskop i Skalholt og tilråder de to biskopper indbyrdes god forståelse. Nævner sit spændte forhold til amtmand Müller og

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1699-05-11)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Hafniæ d. 11. Maii 1699 . Trykt efter egh. orig, i AM. 451, folio. Besvarer forespørgsler ang. embedsforhold og forretninger. Om A. M.s økonomisk vanskelige stilling. Anmodning om gamle breve, håndskrifter, bispe

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1700-05-10)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Hafniæ 10. Maii Anno 1700 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Dat. »Hafniæ i mesta flyter Anno 1700 d. 10. Maii secundum nos, 29. Aprilis secundum vos«. Meddeler kong Christian V.s død og de dermed fg. for

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-05-25)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Hafn . d. 25. Maii 1701 . Trykt efter egh. orig, i AM. 451, folio. Almindelige nyheder og om Islands særlige forhold. Ønsker den gamle Halldor Þorbergsson optaget til forsørgelse på Hólar; véd intet om den forløbne Eirikur (Sigurð

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1702-07-19)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Vid Öxará d. 19. Julii 1702 . Efter egh. orig, i AM. 451, folio. — Udtaler på forespørgsel om forståelsen af en kgl. forordning, at det efter udtalelse af herrerne i rentekamret må stå enhver frit for fra fjærntlig

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-03-11)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Skalhollti Þann 11. Martii 1703 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Ifg. biskoppens påtegning »med tekid d. 29. Martii 1703«. Ønsker udarbejdet en fortegnelse over de aktstykker, som nu ligger ved bispestole

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-05-12)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Skalhollte þann 12. Maii 1703 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Takker for modtagne breve og udvist høflighed. Rejser nu vestpå, først til Reykjanes; håber at træffe B. Þ. på altinget. Sender bispinden Máb

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1704-05-03)
ARNE MAGNUSSON TIL B ISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Skalhollte Jmnn 3. Maii 1704 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Spøgende undskyldning for ubesvarede breve. Ønsker til lykke med trykkeriet. Sender bispinden en med besvær afskrevet Mábils rima m. v. Vil

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-03-31)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN þORLEIFSSON] . Skalhollte þann 31. Martii anno Xi. 1705 . Trykt efter egh. orig, i AM. 450, folio; delvis afskrevet i Ny kgl. sral. 2062, 4to. Et og andet om forretninger, saga-litteratur og biskop Brynjulv Sveinssons litterære

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-06-15)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Vogatungu 15. juni 1707 . Trygt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Dat. »Vogatungu i Leyraarsveit þridia dag hvitasunnu anno Xi. 1707«. Udtaler sig om Kúgilde-kontroversen. Bedømmer Jón Árnasons nye kalender (rím

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-12-27)
ARNE MAGNUSSON TIL [ BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON ]. Skalhollte 27. dec. 1707 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. dat. »3dia dag Jola«. Opregner forskellige af koppe-epidemiens ofre. Beder en gammel kopibog m. v. eftersøgt, lover aflevering af lån og tilbyde

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-05-06)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON . Skalhollte i haste þann 6. Maii 1708 . Tiykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Mr. Beyer er udsét til at være amtmands-vikar m. fl. nyheder. Benedikt þorsteinsson, som søger om Tingøsyssel, har til stiftamtmanden

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-06-15)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Kaupenhafn d. 15. Junii 1709 . Trykt efter egh. orig, i AM. 451, folio. Forbereder sin afrejser til Island, men håber dog at kunne vende hjem til efteråret. Giver embedsudnævnelser m. v. Udtaler som sin mening, a

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-09-24)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP [BJÖRN ÞORLEIFSSON] . Skalhollte þann 24. Septembr. 1709 . Trykt efter egh. orig, i AM. 451, folio. Til dateringen er føjet »i flyter um dagmalabil«. Forbliver på Island vinteren over, berører Torfi Pálssons angivelser (om præstekalds

BREV TIL: Þorleifsson, Björn; FRA: Magnússon, Arní ; (1710-02-08)
A[RNE] M[AGNUSSON] TIL [ BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON ]. 8. Febr. 1710 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Hermed oversendes et uddrag af Torfi Pálssons angivelser (ikke vedlagt) og et håndskrift af Kirjalaxsaga. Anmodninger om afskrifter, vita eruditorum, fortegnelse over k

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Björn; (1704-09-05)
BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON (THORLEYFSSON) TIL [ ARNE MAGNUSSON .] Skarde d. 5. 7bris Ao. 1704 . Efter orig, i AM. 451, folio. Beklager ikke at have modtaget brev fra altinget. Meddeler Brynjulfur þordarsons og þrudur Thorsteynsdotters nys stedfundne giftermål og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Björn; (1705-05-18)
BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum d. 18. May Anno 1705 . Trykt efter egh. orig. i AM. 451, folio. Adr. »Vonandi ad Skálahollti«. Besvarer A. M.s brev af 31. marts. Ønsker udlånte sager tilbage. Forsvarer sin behandling af drengen Sigurd (Hel

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Björn; (1705-07-18)
BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Holum , d. 18. July, Ao. 1705 . Trykt efter egh. orig., AM 451, folio. Adr. »Vonandi a Alþijnge«. Da B. þ. ikke kan komme til altinget, følger hermed en skriftlig redegørelse. Har ikke optrådt mod A. M.; imødegår A. M.s kritik af

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Björn; (1708-06-24)
BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum , d. 24. Juni Anno 1708 . Efter egh. orig. i AM 451, folio. A dr. »a þyngwelle.« På bagsiden har A. M. nogle beslægtede islandske og latinske ord. — Besvarer et i maj modtaget brev, hentyder til de i dette indeholdte nyhede

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Björn; (1710-01-26)
BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum , d. 26. January, Anno 1710 . Trykt efter egh. orig. i AM 451, folio. Adr. »a Skalahollt«, med A. M.s påtegning: Medteced 2. April«. Meddeler branden på Hólar 18.—19. nov., hvorved den nyopbyggede bispestue ødelagdes og et

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Björn; (1710-04-28)
BISKOP BJÖRN ÞORLEIFSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Hoolum , d. 28. Aprilis, Ao. 1710 . Efter egh. orig. i AM 451, folio. Takker for A. M.s deltagelse i anledning af branden og »örlætes herraleg sending«, også mange andre har vist deres medfølelse. þo hefur Gud giefed u

BREV TIL: Þorleifsson, Guðmundur; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-05-13)
ARNE MAGNUSSON TIL GUÐMUNDUR ÞORLEIFSSON , 13. Maj 1707 . Efter uddrag med skriverhånd i AM. 441, folio. Hertil A. M.s egh. overskrift »Ur brefe til Gudmundar þorleifssonar 13. Maii 1707.« A. M. har intet brev modtaget fra Hannes Bjarnason og kender kun falkefangst-anliggendet

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Guðmundur; (1705-02-05)
GUÐMUNDUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Aa Geyrraudareyre þann 5. Februari, Anno 1705 . Efter egh. orig. i AM. 441, folio. Adr. »aa Skaalahollte i Biskupstungumm«, underskr. »Gudmundur Thorleifsson«. Ifg. A. M.s påtegning »annammet d. 25. Martii«. Om vejrli

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Guðmundur; (1705-07-04)
GUÐMUNDUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . A Geirraudareyri , Þann 4. Juli, Anno 1705 . Efter egh. orig. i AM. 441, folio. Adr.: »Til vonande aa Auxarár alþynge.« Har modtaget A. M.s brev af 25. April med þvi fylgiande þyngbókumm og málsháttumm, enn valla giet jeg ur leyst, h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Guðmundur; (1707-04-21)
GUÐMUNDUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Aa Geyrraudareyri , Þann 21. Aprilis, Anno 1707 . Efter egh. orig, i AM. 441, folio. Adr.: »Ad Skalahollte i Biskupstungum.« Hertil A. M.s påtegning «Medteked 3. Maii.« Besvarer A. M.s brev fra altinget ifjor. Giver nyheder om sundhe

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Þorleifsson, Guðmundur; (1707-08-31)
GUDMUNDUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON [og P. Vidalin] . A Geyrraudareyri , þann 31. Augusti, Anno 1707 . Efter egh. orig. i AM. 451 folio. Adr. »Ad Slitvindastödumm i Stadar sveit«. Beskriver koppe-epidemiens udbredelse. Vil gærne træffe A. M. og hans kollega under deres o

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Guðmundur; (1708-04-06)
GUÐMUNDUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Geirraudareyri , Þann 6. Aprilis, Anno 1708 . Efter egh. orig. i AM. 451, folio. Adr.: »Ad Skalahollte i Biskupz Tungumm«; hertil A. M.s påtegning »annamet 7. Maii 1708«. Takker for A. M.s trøstcrige skrivelse af 10. okt., men klage

BREV TIL: Thorleifsson, Isleifur; FRA: Magnússon, Arní ; (1699)
ARNE MAGNUSSON TIL SOGNEPRÆST ÍSLEIFUR ÞORLEIFSSON . 1699 ff. år . Efter AM. 454, folio. På en notitsseddel har A. M. optegnet følgende brevuddrag om oversendelse af kirkens bøger og eftersøgning af antikviteter samt andre forespørgsler. a. Sr. Isleife þorleifssyni 1

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Þórður; (1705-09-28)
KLOSTERHOLDER ÞÓRÐUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kirkiubæjar klaustre , d. 28. Septembr., Anno 1705 . Efter egh. orig. i AM. 450, folio. Underskr. »þórdur Thorleifsson«. Rettet til A. M. som kommissionær på lsland. Andrager om tilladelse til at formindske husene på Kirke

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Þórður; (1705-09-30)
KLOSTERHOLDER ÞÓRÐUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kirkiubæjarklaustre , d. 30. Sept. Anno 1705 . Efter egh. orig. i AM. 450, folio. Underskrift som foreg. Adr. til A. M. som kommissionær »a Kaupenhafn«. Ønsker A. M. en lykkelig rejse og takker for udvist velvilje. Oversen

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorleifsson, Þórður; (1712-05-20)
KLOSTERHOLDER ÞÓRÐUR ÞORLEIFSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Kirkiubæar Cl. , Þann 20. Maji, Anno 1712 . Efter egh. orig. i AM. 450, folio. Adr.: »á Skalhollte«. Hertil A. M.s påtegning »Modt. 4. Junii«. Takker for A. M.s brev sidste vinter, hvormed fulgte 2 frd. jærn, som var meget

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsdóttir, Þrúður; (1710-06-15/1710-07-02)
ÞRÚÐUR ÞORSTEINSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Hólum 15. juni og 2. juli 1710 . Originale brevfragmenter (afklippede) fra AM. 451, folio. 1. Meddeler biskop Björn þorleifssons død mellem d. 12. og 13. juni, efter at han havde været syg siden d. 6te.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsdóttir, Þrúður; (1710-09-17)
ÞRÚÐUR ÞORSTEINSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Hoolum , d. 17da Septembris, Anno 1710 . Efter orig. i AM. 441, folio. Adr. »Vonande a Vestfiördum«. Egh. underskr. »þrudur Thorsteinsdottir«. Skriver påny, da brevet af 11. avgust ikke er blevet besvaret, i håb om at dett

BREV TIL: Þorsteinsson, Benedikt; FRA: Magnússon, Arní ; (1727-06-17/1728-06-20)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND RENEDIKT ÞORSTEINSSON . [ Köbenhavn ] 1727—28 . To brevuddrag, trykt efter AM. Access. 1, hvor de findes som bilag til en skrivelse fra B. þ. (Benedix Thorsteinsson) til eksekutor i A. M.s dødsbo justitsråd Gram. B. þ. meddeler her 3. 10. 1731, at h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsson, Benedikt; (1729-10-07)
LAGMAND BENEDIKT ÞORSTEINSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Raudu Skridu , d. 7. Octobris, Anno 1729 . Trykt efter egh. underskreven orig. i AM. Access. 1. Hertil A. M.s påtegning »Med Akreyrarskipe Sr. Søren Pedersen.« Den gensidige brevveksling har været afbrudt ved forlis af skibet

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsson, Eiríkur; (1729-10-04)
SOGNEPRÆST EIRÍKUR ÞORSTEINSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Saurbæ i Eyafirde , Jann 4. dag Octobris 1729 . Efter egh. underskreven orig. i AM. Access. I. Har af provsten Thorsteinn Ketilsson erfaret, at A. M. mener hos ham at have et mindre beløb til gode, som han skulde være hans

BREV TIL: Þorsteinsson, Hjalti; FRA: Magnússon, Arní ; (1701-05-20)
ARNE MAGNUSSON TIL SOGNEPRÆST HJALTI ÞORSTEINSSON . Hafn . d. 20. Maii 1701 . Trykt efter egh. orig. i AM. 410, folio. Udskrift »Ehruverdugum Heidarlegum og Miögvellærdum kienne manne Sr. Hiallta þorsteinssyni, Soknarpreste ad Vatsfirde vid Isafiord.« Önsker Vatnsfiord-breven

BREV TIL: Þorsteinsson, Hjalti; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-02-24)
ARNE MAGNUSSON TIL SOGNEPRÆST [HJALTI ÞORSTEINSSON] . Skalhollte , d. 24. febr., Anno 1708 . Trykt efter egh. underskr. orig. i AM. 410, folio. Udbeder sig, med henvisning til sit brev fra 1705, at få dokumenter til låns fra Látrar, hvor det dog er bedst ikke at nævne A. M.s

BREV TIL: Þorsteinsson, Hjalti; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-04-21)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST [HJALTI ÞORSTEINSSON] . Skalhollte , þann 21. april, anno 1712 . Trykt efter egh. underskr. orig. i AM. 410, folio. Takker for tilsendte landkort m. m. og beder om aftegning af forskellige segl fra Vatnsfjordsbreve. þórður Jiórðarson afløser Ormur Da

BREV TIL: Þorsteinsson, Hjalti; FRA: Magnússon, Arní ; (1727-06-02)
ARNE MAGNUSSON TIL PROVST [HJALTI ÞORSTEINSSON] . Kiöbenhafn , 2. juni 1727 . Trykt efter egh. orig. i AM., 410, folio. Dat. »2. Pintzedag.« Takker for de modtagne gode landkort over Stranda og Isafjords sysler, beder om et tilsvarende over Bardestrand syssel samt om aftegnin

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsson, Hjalti; (1711-06-26)
PROVST HJALTI ÞORSTEINSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. [ Vatnsfjord ], 26. Junii 1711 . Efter brev-uddrag i AM. 1014. 4to., attesterede af to af A. M.s skrivere H. þ. berigtiger en opgivelse til jordebogen ang. Borgarey. – H. þ. forespørger sig om den rette hundred-vurdering af Va

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsson, Hjalti; (1712-06-27)
PROVST HJALTI ÞORSTEINSSON TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Vatzfirdi , 27. Junii 1712 . Efter brevuddrag i AM. 217, 8vo. Redegørelse for den ved aftegningen af nogle vedlagte islandske sigiller brugte fremgangsmåde.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsson, Hjalti; (1728-08-17)
PROVST HJALTI ÞORSTEINSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Vatnsfyrde , d. 17. Augusti, Anno 1728 . Efter egh. orig. i AM. 439, folio. Underskr. »Hialte Thorsteinsson.« Erfarer at brev fra A. M. og medfølgende bog ligger på þngeyri; og dette kan altså desværre ikke nu besvares, men han

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorsteinsson, Hjalti; (1729-08-07)
PROVST HJALTE ÞORSTEINSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Vatnsfyrde , d. 7. Augusti 1729 . Efter egh. orig. i AM. Access. I. Underskr. som foreg. Takker for brevet fra i fjor med to medfølgende bøger og brev i år; af det sidste har han erfaret Københavns ulykkelige brand. — Udtaler i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Þorvarðsdóttir, Sigríður; (1703-03-15)
SIGRIÐUR ÞORVARÐSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON (og P. Vidalin) . Vydedalstungu , Þann 15. Martii, Anno 1703 . Efter egh. underskreven orig. i AM. 449, folio. Enken S. þandrager kommissærerne om at få afgjort ved lov og dom en overenskomst af år 1686, hvorved hun under tryk af nu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Þorvarðsdóttir, Sigríður; (1705-07-02)
SIGRIÐUR ÞORVARÐSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON . Hofe i Vatnsdal d. 2. Julii, Anno 1705 . Efter egh. underskr. orig. i AM. 449, folio. Beder om A. M.s hjælp til at fremme sin sag mod lagmand L. Gottrup ang. den til gården Hof oprindelig hørende landstrækning Hofs-

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Torfason, Jón; (1707-12-28)
SOGNEPRÆST JÓN TORFASON TIL ARNE MAGNUSSON Stað í Súgandafirdi 28. decbr. 1707 . Trykt efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 435 a, 4to. (bl. 118—20). Svar på A. M.s forespørgsel af 17. 4. til sønnen Ólafur Jónsson om Hauksbókmembranen. A. M.

BREV TIL: Torfason, Páll; FRA: Magnússon, Arní ; (1708-01-25)
ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND PÁLL TORFASON . Skalhollte þann 25. januarii anno 1708 . Efter koncept med skriverhånd i AM. 448, folio. Meddeler som svar på brev af 3. sept., hvori P. T. undslår sig for at inddrive den Gottrupske rejsegodtgørelse også i den nor

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Torfason, Páll; (1707-09-03)
SYSSELMAND PÁLL TORFASON TIL ARNE MAGNUSSON . Nupe , d. 3. septemb. Anno 1707 . Efter egh. underskr. orig. i AM. 448, folio. Underskr. »Paall Thorffason.« I den AM.ske Katalog II, s. 48, er efter A. M.s i AM. 629, 4to. indklæbede egh. uddrag af et brev fra P. T. 169

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Wallendal, Jørgen Jørgensen; (1716-07-14)
[BYFOGED] J. WALLENDAL TIL ARNE MAGNUSSON . Stavanger dend 14. Jully Ao. 1716 . Efter orig. i AM. 453, folio. Bringer i erindring, efter anmodning af sin svoger, historiograf Tormod Torfvesen og borger Olle Sund, O. S.s (på sin svoger T.s vegne) til A. M. afse

BREV TIL: Walter, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1703-08-28)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OBERHOFMEISTER [WALTER] . Hvalsnæs südwerts auffm lande , den 28. Aug. 1703 . Trykt efter egh. koncept i AM. 452, folio. Brevets hovedparti »Auss—sind« har tidligere været aftrykt i Nord. Tidsskr. f. Oldk. III, 77—79. Hoch-Edler Wolgebohrner Hr

BREV TIL: Walter, Frederik; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-08-03)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OBERHOFMESTER [WALTER] . Bessested in Island den 3. Aug. 1707 . Trykt efter egh. koncept i AM. 452, folio. Hoch- und Wohl-gebohrner Herr Ober-Hoffmeister hochgebietender Patron, Für die gnade, so Sie, in Dero an mich j

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Walter, Frederik; (1704-05-18)
OBERHOFMEISTER WALTER TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Copenhague ce 18me, Mai 1704 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Monsieur! Comme les occasions de vous écrire en Islande sont rares, je n’ai garde de laisser échapper celle-ci pour vous dire qu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Walter, Frederik; (1707-05-03)
OBER HOFMESTER WALTER TIL ARNE MAGNUSSON . Copenhague , ce 3me de Mai 1707 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift A Monsieur Monsieur Magnus Arnas directeur des Archives du Roi et surintendant de S. Mte en Islande a Keppelwiga. Hertil A. M.s påtegning »annammet d. sid

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Walter, Frederik; (1708-05-07)
OBERHOFMESTER WALTER TIL ARNE MAGNUSSON . Copenhague , ce 7e Mai 1708 . Trykt efter orig. i AM. 450, folio. Udskrift A Monsieur Magnus Arnas Archivaire et Envoyé du Roi en Islande og påtegning hier bey ein Anker Brandewein M. A. Monsieur mon cher Ami. Je s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Weimer, Lauritz; (1697-10-12)
L. WEIMER TIL ARNE MAGNUSSON . Bergen , den 12. October 1697 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arne Magnæus.« Monfrere. Lad dig ikke fortryde at ieg saalenge tarderer med min skrivelse, som andre affaires hidindtil har forholdet mig fra, ieg er

BREV TIL: Vestesen, Søren; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-09-05)
ARNE MAGNUSSON TIL [ KANCELLIFORVALTER S. VESTERSEN ]. Skalholt Bispegaard , 5. 7bris 1706 . Trykt efter orig. i Rigsarkivet. Hertil hører en »Fortegnelse paa alle sognekirker og præstekald i Iisland samt præsternes naune, som nu (1706 in Julio) betiene samme præstekald, tilli

BREV TIL: Wibe, Ditlev; FRA: Magnússon, Arní ; (1706-09-16)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL OVERSEKRETÆR VIBE . [ Skalholt ?] 16. sept. 1706 . Trykt efter kopi (excerpt?) med skríverhånd i AM. 440, folio. AM. har egh. tilføjet »Til obersecreterer Vibe d. 16. 7bris 1706.« Fremdeles understaar jeg mig at anbringe allerydmygst det mig er

BREV TIL: Vídalin, Jón Thorkelsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1701)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP JÓN ÞORKELSSON VIDALIN . 1701 . I AM. 207 b, folio (AM.s egh. samlinger til Hungrvaka) findes nedenstående forespørgsel, overskrevet »Mag. Jone Widalin 1701«, med tilhørende svar. Klængur biskup liet (teste Hungrvøku) gíøra gullkalek og seti

BREV TIL: Vídalin, Jón Thorkelsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1729)
ARNE MAGNUSSON TIL BISKOP J. Þ. VIDALIN . 1729 . I Badens Kiøbenhavns Universitets-Journal IV. (1776) findes s. 9 følgende brevuddrag i dansk oversættelse »Af et brev [fra A. M.] til (Biskop) John Thorkelson«: Einar Islevson paa (Gaarden) Sudrreikiar eier nogle Breve, 7 eller

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1705-06-08)
BISKOP J. Þ. VIDALIN TIL ABNE MAGNUSSON . Skalholt d. 8. junii Ao. 1705 . Efter AM. 444, folio, dansk oversættelse i koncept med skriverhånd; udskriften egh. tilføjet af A. M. Underskr. »J. Thorkelsson Widalin«; adr. »Forhaabendes paa Dyrhoole i Myrdal eller H

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1710-11-02)
BISKOP J. Þ. VIDALIN TIL ABNE MAGNUSSON . Skalhollte , þan 2. Nov. Ao. 1710 . Efter orig. i Islands landsbibliotek (J. Sig. 98, fol.). Adr. »verandi ad Hvamme i Hvammsveit.« Kom efter afskeden med A. M. hjem d. 16. okt. Giver nogle nyheder ång. skibsfart og sejlads. Inden fal

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1711-07-09)
BISKOP J. Þ. VIDALIN TIL ABNE MAGNUSSON . Skalholt 9. July Anno 1711 . Efter AM. 454, folio, dansk og islandsk. Kontrakt mellem Arne Magnusson (på Katrine Erlingsdatters arvingers vegne) og bp. Jon Vidalin på egne og svogeren Jens Spendrups vegne, hvorved de f

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1712-09-18)
BISKOP J. VIDALIN TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Sk[alholti] d. 18. Sept. Ao. 1712 . Efter orig. i AM. 451, folio. Skriver i hast med rektor þorleifur (Arason), som rejser syd på for om muligt at træffe A. M. Oversender et fra bispeenken rúður modtaget brev, gravskrif

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1713-08-26)
BISKOP J. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Skálhollte d. 26. Aug. Anno 1713 . Efter orig. i Islands Landsbibliotek nr. 202, folio. Adr. »A. M. Assessori etc. i Kiøbenhaun«. Sender dette sandsynligvis sidste brev, med mindre Grundarfjord-skibet kommer. Andre breve

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1717-07-04/1717-08-23)
BISKOP J. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Skalholt 1717 . Efter orig. i AM. 450, folio. 3 breve. 1. (4. Juli). Henviser til en nedsendt supplik fra Snorre Jonsson om Breidabolstad samt sin fremstilling af »Odd«’s forhold til denne sag og giver nogle sup

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Jón Thorkelsson; (1719-08-12/1719-09-03)
BISKOP J. VIDALIN TIL ABNE MAGNUSSON . Skalholt 1719 . Efter origg. i AM. 446, folio. 2 breve. 1. (12. avgust). Henviser til et tidligere brev, som har omhandlet den mod V. rejste retssag. Beder A. M. i sit navn indgive en supplik til kongen om at sa

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Magnús Pálsson; (1729-10-07)
MAGNÚS PÁLSSON VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON , Videdalstungu d. 7. Octobr. Anno 1729 . Efter orig. i AM. Access. I. Takker for modtaget brev med Höfde-skibet. Beklager sin stilling, som forværres ved flere og flere fordringer i dødsboet; frygter nu for, at han in

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalin, Magnús Pálsson; (1728-09-12)
MAGNÚS PÁLSSON VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Budutnm þann 12. Septembris Anno 1728 . Efter orig. i AM. 453, folio. Har af A. M.s brev 22. 8. med overraskelse erfaret, hvor stor faderens gæld til A. M. er, vil efter ævne søge at afbetale sin del og sender nu med

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1705-08-26)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND PÁLL JÓNSSON VIDALIN . Gördum á Alptanese þann 26. Augusti anno Christi 1705 . Efter kopi med skriverhånd og egh. underskrift i AM. 449, folio. A. M. anmoder P. V. om at skaffe en pålidelig mand, som kan sagsøge lagmand L. Gottrup ti

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1707-04)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND P. J. VIDALIN . April 1707 . Trykt efter egh. gennemrettet koncept med skriverhånd i AM. 449, folio. Bevisførelse for, at Píningsdómur har lovskraft og redegørelse for den betydning, som kan tilkomme lignende såkaldte domme. Hertil A. M.s egh. oversk

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1709-06-04)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND [P. VIDALIN] . Kiöbenhafn d. 4. junii anno 1709 . Efter kopi med skriverhånd i AM. 439, folio. Oversender 2 kopier, hvoraf ses, at rentekamret har begæret oplysning af A. M. om Magnus Benedixens forvirkede midler. Ormer Dadesen vil f

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1712-03)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND P. J. VIDALIN . Marts 1712 . Trykt efter excerpt med skriverhånd og A. M.s egh. rettelser i AM. 76 b, folio. Hertil A. M.s påtegning »Ur brefi minu til Pals Lögmanns i Martio 1712.« I en senere tilføjet notits af år 1723 udtaler A. M. at lagmand Gott

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1724)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND P. J. VIDALIN . 1724 . Trykt efter A. M.s egh. excerpt i AM. 76 b, folio, påtegnet » Pale Lögmanne 1724.« I fyrra bad eg ydur ad láta minna vegna uppskrifa ydar Olafs sögu (puta þá med hendi Þorsteins Sigurdzsonar). Svörudud þier mier ad þi

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1724)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND P. J. VIDALIN . 1724 . Trykt efter kopi med skriverhånd i AM. 76 b, folio. Hertil A. M.s egh. påtegning »petta tilskrifad lögmanninum Pále Jonssyni Widalin 1724.« Med dette brev må sammenholdes A. M.s optegnelse af år 1726 i AM. 76 b, fol., hvor han

BREV TIL: Vídalín, Páll Jónsson; FRA: Magnússon, Arní ; (1728-05-19)
ARNE MAGNUSSON TIL LAGMAND P. VIDALINS DØDSBO . Kaupenhafn þann 19da maii a. 1728 . Efter egh. underskr. kopi i AM. Access. I. 1. Opgørelse over P. V.s gæld til A. M. fra og med år 1712, med rente og rentes rente, 250 rdl. 4 Mk. 8 ß. 2. (In

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1705-01-05)
P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Vydedalstungu d. 5. Januarij Anno 1705 . Efter orig. i AM. 1057 1, 4to. Hertil A. M.s påtegning »medtekid og svarad d. 11. Martii 1703.« Har siden de skiltes skrevet tre breve til A. M. uden at få svar; længes efter be

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1704-06-16)
P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Skalhollte 16. Junii Anno 1704 . Efter orig. i AM. 448 folio. Da A. M.s ophold i Vestmannaeyjar trækker i langdrag vil P. V. fortsætte jordebogsarbejdet i Mosfellsveit. Minn Herra! Allar heiller, med minne pi

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1712-01-27)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . 27. januar 1712 . Trykt efter A. M.s egh. uddrag i AM. 76 b, folio, med overskrift: »Extract ur brefe lögmannsens Pals Jonssonar Widalin. 27. Januarii 1712.« Þorsteinn Sigurdzson er nu ad skrifa fyrer mig Olafs Helga sögu, sem

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1713-07-20)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . 1713. Vid Auxaraa þann 20. Julij .. Efter orig. i AM. 441, folio. Hertil A. M.s påtegning »Medteced 24. April 1714.« Har omtrent samtidig modtaget 5 breve fra A. M. og har erfaret udfaldet af kommissærernes sag for højes

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1713-08-15)
Vydedalstungu , 15. Augusti . Efter orig. i A. M. 441, folio. Henviser til sit brev af 20. 7. med foreløbig meddelelse om den ham overgåede uret. Han er af Oddur Sigurðsson og P. Beyer 11. juli bleven suspenderet og senere dømt fra sit embede. Håber at kongen vil ophæve de ham o

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1713-09-06)
Heima 6. September 1713 . Efter orig. i AM. 441, folio. Ordrig og vidtløftig fremstilling af forfølgelserne mod ham og anmodning om A. M.s bistand med tillæg af adskillige enkeltheder. »Leinge stod Skiefing streittur ad vilia ei dæma mig fra embættenu, og treger voru þeir til þes

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1713-09-11/1713-09-29)
Vydevollum i Skagafirde , 11.—29. September . Efter orig. i AM. 441, folio. Vidtløftig fremstilling — med ordrige beklagelser og gudelig anråbelse —, som for 4. gang redegør for den P. V. overgåede uret ved dom til embedsfortabelse og ved tilbageholdelse af sagens akter. Forsvar

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1713-09-26)
Vydevollum 26. September . Efter orig. i AM. 441, folio, hvortil hører 3 seddelnotitser. Ifg. A. M.s påtegning modtaget 4. dec. Henviser til sine dagen forud afsendte breve. Har i dag hørt et rygte om vicelagmand Jón Eyjólfssons død og udtaler sine formodninger om de deraf flyden

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1715)
[ 1715 ]. Efter origg. i AM. 441, folio. Udaterede og uunderskrevne meddelelser. a. »Þetta tel eg i fretta nafne.« De meddelte nyheder er mest af ufordelagtig art om islandske embedsmænd: sysselmand Beck m. fl. »Þingbækur ætlar biskup eflaust ad lata þrickia, leitast mu

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1714-08-06)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . 1714. Vydedalstungu 6. augusti . Efter orig. i AM. 441, folio (i to ekspl.). Har modtaget A. M.s brev af 1. maj og takker for al udvist bistand og velvilje. Beklager, at den mand, fra hvem han mindst ventede det (d. v. s

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1714-09-27)
1714. Gordum a Alftanese 27. Septemb . Efter orig. i AM. 441, folio. Har modtaget brev fra A. M. af 5. og 8. juli med vidnesbyrd om hans trofaste bistand. Beretter om sine foranstaltninger mod den ham overgåede retsforfølgelse (stævning af forskellige mænd). O.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1714-09-28)
Gordum á Álftanese 28. sept . Efter orig. i AM. 441, folio. Foreliggcr i to noget indbyrdes afvigende eksemplarer. Beklager, at hans første brev i år, hvortil han ofte har henvist, er blevet liggende i Havnefjord og først nu afsendes. Der raser storm og uvejr me

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson;
Udateret. Efter orig. i AM. 441, folio. Uden underskrift. Udførlig fremstilling som i 25 punkter imødegår en relation af foregående år (»i fyrra«), øjensynlig fra A. M.s broder Jón Magnusson, angående en landemærketrætte mellem gårdene Ásgeirsá og Lækjamót, hvorunder mange mod P.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson;
Udateret. Efter orig. i A. M. 441, folio. a. Følgeskrivelse, hvormed supplik oversendes, og hvori stævningen mod L. Gottrup og Jón Eyjólfsson berøres. b. Anmodning om at fremdrage L. Gottrups forhold ang. en på Tingøre sand opdreven hval.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1715-07-21)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Vid Auxará , þann 21. Julii Anno 1715 . Efter egh. underskreven orig. i AM. 441, folio. Meddeler bispeenken Ragneids dødsfald, havis på nordvestlandet og uår. Bebuder sin nedrejse til København. Beretter om den mislige rettergang på alt

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1715-09-09)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Vydedalstungu 9. September 1715 . Efter orig. i AM. 446, folio. Har modtaget A. M.s brev af 16. juni, men ikke tidligere med skibene fra Norge sendt, heller ikke biskoppen har modtaget sit brev, de befrygtes opsnappede i

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1715-11-06)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . 1715 a skipenu S. Petur liggiande til Ankers i Ruesund , 6. november (ved fejlskrift »october«). Efter orig. i AM. 441, folio. Opregner tidligere afsendte breve, som alle har bebudet hans afrejse. Denne foregik d. 12. Okt. fra Skagastr

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1721)
LAGMAND P. VIDALIN TIL A. MAGNUSSON . 1721 . Trykt efter A. M.s egh. uddrag i A. M. 76 b, folio. Hertil overskrift »Pall Jonsson Widalin 1721.« Olafs Saga membrana, sem Sr. Eyolfr epter skrifade Exemplar Lauritz lögmanns, ætla eg eflaust mune vered hafa su, er Heidem

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1722-08-10)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Wydededalstungu d. 10. Augusti Anno 1722 . Efter kopi i Rask 57. Har gennem sin hjemkomne søn Jon den yngre hørt, at A. M. befinder sig vel. Efter et på altinget indtruffet brev til Orm sysselmand og P. V. har han forhør

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1722-09-12)
LAGMAND P. VIDALIN TIL ARNE MAGNUSSON . Wydedalstungu d. 12. Septembr. Ao. 1722 . Etter kopi i Rask 57. Har modtaget A. M.s brev af 16. juni og takker for udvist velvilje. Efter deri indeholdt anmodning har P. V. til rette vedkommende udbetalt en sum penge og

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1722-09)
[ LAGMAND P. VIDALIN ] TIL ARNE MAGNUSSON . [ September 1722 ]. Trykt efter udateret og uunderskreven kopi med skriverhånd i P. V.s kopibog for år 1722, Rask 57, s. 477—92, 549; er muligvis skrevet tidligere end brevet af 12. sept. Henviser til det 10. august afsendte brev. Da h

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Páll Jónsson; (1722)
[ LAGMAND P. VIDALIN ] TIL ARNE MAGNUSSON [ 1722 ]. Trykt efter kopi i Rask 57, udaterede og uunderskrevne optegnelser bestemte til indlæg i breve til A. M. a (s. 472). Meddelelse om kaptejn Magnus Arason. A lausum sedle til Assessor Magnussonar. Allmisiafn

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Þórður Þorkelsson; (1704-06-22)
ÞÓRÐUR ÞORKELSSON VIDALÍN TIL ARNE MAGNUSSON . »Þorolfsdal « d. 22. Junii Ao. 1704 . Trykt efter orig, i AM. 450, folio. Underskr. »þordur þorkelsson W.« Forfatteren, naturforsker og læge, boede på gården þórisdalur i Øster Skaftafells syssel. Giver besked om nogle dær beligg

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vídalín, Þórður Þorkelsson; (1705-09-24)
ÞÓRÐUR ÞORKELSSON V[ÍDALÍN] TIL ARNE MAGNUSSON . Þorersdal d. 24. Septembris Ao. 1705 . Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. (med særlig hånd) »a Kioben Hafn.« Må besvare A. M. i anledning af den nye forordning om bortdøde lejekúgildi. Da denne blev op

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Wielandt, Joachim; (1717-12-19)
BOGTRYKKER J. WIELANDT TIL ARNE MAGNUSSON . [ Kobenhavn ] 19. dec. 1717 . a. Efter orig. i AM. 454, folio. Udbeder sig to latinske perioder oversat »paa got Danske«. København 1717—1728. b. Efter origg. i AM. 452, folio. Anmodninger om smålån eller pengevek

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vigfússon, Sigurður; (1729-10-10)
SIGURDUR VIGFÚSSON TIL ARNE MAGNUSSON . Hofsós d. 10. Octobr. Anno 1729 . Efter orig. i Access. I. Ønsker A. M. med familie alt godt og takker for udvist velvilje.« Jeg skrifade minum Herra til i fyrra med Hofs óss skipe og sende Hönum þar med kvered, sem ádur

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vigfusius, Vigfús Jónsson; (1709-12-20)
VIGFÚS JÓNSSON VIGFUSIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Leyraa , den 20. Deccmbris Ao. 1709 . Efter orig. i AM. 451, folio. Takker for god behandling under sidste samvær. Har ingen nyheder at meddele: Þvi þo þeir sieu ad kyfa sin á millum Kialnesingar, þa vill þó fátt hingad yfer fiord

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Vigfusius, Vigfús Jónsson; (1711-10-06)
VIGFÚS JÓNSSON VIGFUSIUS TIL ARNE MAGNUSSON . Leyraa hastarlega d. 6. 8bris Ao. 1711 . Effter original i AM. 451, folio. Takker for tilsendelsen af nogle skindbreve ang. Engey og Laugarnes. Om nogle bøger hos A. M. og hr. Odds memoriale. »Þad vid vyk

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: des Vignoles, Alphonse; (1696-01-13)
PASTOR A. DES VIGNOLES TIL ARNE MAGNUSSON . Lipsiæ Idib. Januarii (13. Jan.) 1696 . Trykt efter orig. i AM. 913, 4to. Udbeder sig oplysninger fra de biblioteker, som A. M. kommer til at besøge. Pro memoria sublevandâ. Humanissimum Amicum Dominum Arnam Mag

BREV TIL: Magnusson, Arne; FRA: des Vignoles, Alphonse; (1696-06-02)
PASTOR A. DES VIGNOLES TIL ARNE MAGNUSSON . Brandenburgi Postridie Kal. Junii (2. juni) 1696 . Trykt efter orig, i AM. 913, 4to. Adr. »A Monsieur Monsieur Magnæus chez Monsieur Eckart dans la Reichstrass a Leipsig.« Forespørgsler og meddelelser om bøger og håndskrifter.

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Jacob; (1698-05-29)
LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Leiden d. 29. Maj 1698 . St. n. I hast. Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsr. Arne Magnussen Secretaire« etc. Monsieur. Paa hans andensidste skrifvelse kunde jeg strax ej gifve nogen fuldkomme

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Jacob; (1697-08-28/1697-09-07)
LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Amsterdam 7. Sept. — 28. August 1697 udi største Hast. Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr.: »Monsr. Arnas Magnæus.« Monsieur. Kunde ej undlade med disse faa oc hastig udjagede linier, næst Hierteli

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Jacob; (1697-12-04)
LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Amsterdam d. 4. Dec. 1697 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Mr. Arnas Magnussen« etc. »Par un tres-estimé Amy, le quel Dieu conduise.« Monsieur. Aarsagen, at jeg udi saa lang tid har ej besvare

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Jacob; (1698-02-25)
LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Leiden , den 25. Februar 1698 st. nov. udi største hast. Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsr. Arne Magnussen Secretaire« etc. »At aflegge hos Mr. Bendixen udi Posthuset.« Monsieur. Hans kiærkomne af dato 22

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Jacob; (1698-03-29/1698-04-08)
LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Lugd. Bat . 29. Marts—8. April 1698 . Efter orig. i AM. 453 folio. Adr. »Mr. Arne Magnussen Secretaire« etc. »Franco Hambourg Recommandé à Monsieur J. Lercke«. Monsieur. Saasom her var vakantz i forleden uge rejste jeg

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Peder Jacobsen; (1699-04-19)
SOGNEPRÆST P. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Præstöe den 19. April 1699 . Trykt efter orig, i AM. 453, folio. Adr. »Hr. Archivario .. Arnas Magnussen.« Til meddelelsen om biskop Arnes brev har A. M. noteret i margin »habeo.« Nobilissime Dn. Archivarie

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winsløw, Peder Jacobsen; (1699-11-27)
SOGNEPRÆST P. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON . Præstöe , den 27. Nov. 1699 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. »Adr. »Hr. Archivario … Professor Arnas Magnæus.« Nobiliss. Dn. Professor, Amice Honoratissime. Hiertens Tak, oc Naade, løn af Gud, for Hans kiærli

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Winther, Bent Nielsen; (1698-09-12)
B. WINTHER TIL [ ARNE MAGNUSSON ], Visborgg(aar) d 12. Sept. 1698 . Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Vedlagt er en bogliste, på foden af hvilken A. M. har noteret »Visborg gaard i Managers fiord Bent Winter.« Endvidere har A. M. på et indlagt kvartblad opteg

BREV TIL: Worm, Christen; FRA: Magnússon, Arní ; (1729-03-15)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL BISKOP CHRISTIAN WORM Kiøbenhafn d. 15. Martii 1729 . Efter egenhændig koncept i AM. 452, folio. Da præsten i Eggeslöfmagle efter universitetets statuter bør betale til den professor, som pro officio har procuratorium Veil

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: Ögmundsdóttir, Guðrún; (1704-06)
GUÐRÚN ÖGMUNDARDÓTTIR TIL [ ARNE MAGNUSSON ]. Flatey , 1704 i Junio . A. M.s egh. brevuddrag i AM., 162, 8vo. »Eg sendi ydur hier med Skalldu, sem eg lofadi i fyrra, og hefi eg ei gietad hana betri utvegad nie fyllri. Enn Eddu fæ eg ei med ödru móte enn þá er eg fiec

BREV TIL: ukendt FRA: Magnússon, Arní ; (1710-10-22)
[ ARNE MAGNUSSON ] TIL X. Hvam præstegaard vesten paa Island d. 22. october a. 1710 . Trykt efter en af A. M. gennemrettet koncept med skriverhånd i AM. 450, folio. Brevet er sandsynligvis stilet til en af centraladministrationens højere embedsm

BREV TIL: Magnússon, Arní ; FRA: ukendt (1721~/1723~)
X TIL [ ARNE MAGNUSSON ?]. [ København c. 1721—23 ?]. Trykt efter udateret og uunderskreven original i Rostg. sml. nr. 121, 4to. LIII. Islandsk indberetning — utvivlsomt til Arne Magnusson — om oldbreve og antikviteter i Norge. Indlagt er A. M.s egh. blyantsnoti

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene