Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Magnús Arason (1710-04-18)

MAGNÚS ARASON TIL ARNE MAGNUSSON. København 18. april 1710.

Efter original i AM. 1057 VI, 4to. Er svar på A. M.s brev forrige høst. Om de mange indtrufne forandringer tør han kun skrive med forbehold. Beretter om kongens hjemrejse sidst i juli fra Sachsen og Holsten, hvor administratoren blev elefantridder — her har brevskriveren for en tid måttet afbryde ved efterretning om en truende svensk flåde. »Þegar eg var komenn SO lángt ad skrifa blad þetta, komu hier frietter, at Svensker læi med nockur skip vid Boringholm, og maattu þvi þaug skip, sem skilldu til Norge, fara i Austursióenn; enn þa þar var komed, er sagt, ad Svecus, sem lá med 9 edur 10 skip, hafe hoggved syna strenge og hleifft inn i Karlßhafn. Nu eru somu skip komenn hingad afftur og skulu i dag nidur til Helsingeirar med Islands og Norvegs förum. Annars þa skipen foru i Austursióen, voru menn ordner temmelega bliku skielder, ad ei mundi verda af Islands ferdum i aar, og þvi hefi eg sydann hallded upp ad skrifa«. Ønsker A. M. til lykke som konsistorial-assessor og fortæller, at hans hus har haft æren af Hans Majestæts besøg i egen høje person (dette hus købte siden kongen, se Arne Magnusson, Embedsskrivelser s. 507). Beretter adskillige dødsfald, udnævnelser og lign., og berører nogle politiske forhold. s. 17 »Hier var halldenn hátyd af Ctzarans hálfu firer hanns stora sigur móte Svenskum vid Pultawa. - - - Greifinna Skindler (ͻ: Schindel) byr i Knud Storms gardi, hvörn menn seigia ad kongur hafe keifft fyrir 18000 rdl. Menn seigia þar mune vera aavaxtar von i þesßum mánudi. D. Eikel er hennar medicus. Sydann slaged stód i Skaane, hefur og eitt og annad passerad, nefnelega ad Reventlow skal hafa feinged afskeed, admiral Gedde, estatsraad Gíse, um gen. major Brukdorf og Rostein skal standa so og so«. Islandske personalia (udnævnelser etc.). »Þær islendsku bækur, sem Jon þorsteinßon liet sier efter, hefe eg keifft, og skulu þær vera hia mier forvaradar, til eg fæ ordre fra Idar velbyrdigh. edur og nyt þeirrar æru ad tala vid minn Herra, sem vona ad skie muni i haust óbrigdult, ef eg hier verd. Aller þeir reide peningar, sem voru efter Jon þorsteinsßon, eru burtstolner, eirnenn gull og smydad silfur, sem Monsr. Birkerod mun Idar velbyrdigh. tilkinna i hier medfilgiande brefe, so eg þikest ei þurfa ad fiölirda þar um«. Har samlet alle til A. M. fra Island med købmændene ankomne breve undtagen et, som vedkommende ikke har villet udlevere, og afleveret dem til A. M.s frue. »Ei vard af minne ferd til Noregs i sumar, vegna þesß ad strax kongur kom heim, visßu menn alldrei nær stryded mundi upp á koma, og vard þvi örvænt, ad menn mundi kunna vel heim afftur ad koma. Þar med komu hier bref fra Monsr. Þormodi til justitzraad Reitzer, sem hann hafdi sialfur skrifad, og var þar af ad sia, ad hann være ordenn heill bædi á rænu og lykama, so meinte eg su reisa hefdi ordid til eingrar nitsemdar. Ecke hefi eg helldur feinged nockur bod fra magister Rask edur Irgens um document sal. Aasgeirs«. Brinjolfur þordarson har fået kgl. tilladelse til ægteskab med Jorunn Skuladatter og vielse uden tillysning. »Mumpur (ͻ: vicelagm. O. Sigurðsson?) hafde i eina bannsetta tijd slett þar aa klónne og sagt hverigt af þesßu væri heirt«. Har redigeret en supplik til Gyldenløve fra Ingebiorg þorkelsdatter om at hun måtte efter islandsk lov nyde sin mands jordegods til underhold for sig og børnene. »Þar hefur han Og fallega ritad uppá. Exempli gratia, ad þetta hefdi vered Magn. B. s. hid nyunda mord, efter sem alkunnugur rómur geingi i Islandi; Eggert brooder M. væri skyldugur ad hallda konuna og börnenn efter isl. lögum og margt annad Jmlíkt edur enn verra. So og hefur hann skrifad Gyldenlew til slett bref til um Monsr. Jon Magnusson, sem eg sá hia Petri Aagesine firer skömmu, aasamt þesßari erklæringu. Paul Beyer hefur hann ei helldur láted hlutlausann; hvar af þad kiemur, veit eg ei. Minn Herra sier, s. 18 hverßu dristugt eg skrifa, sem eg mundi ei giöra, ef ei visß væri um Hans velbyrdigheita godheit til mín.« …