Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Árnason (1726-09-02)

BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON. Skalhollte 2. sept. 1726.

Trykt efter orig. i AM. 450, folio.

a. Gentager ønsket om snarlig trykning af Joh. Arndts værk og takker s. 31 for, at A. M. vil lære hans søn korrektur-læsning. Schwartzkopf-sagen har forhindret visitations-rejser, og han har derfor ikke kunnet forhøre sig om forskellige af A. M. nævnte bøger og håndskrifter. Lover præsten på Helgafell (A. M.s slægtning) sin støtte mod et krav fra amtmandens side. En kommission til afgørelse af forholdet mellem ham og bispeenken er nedsat.

b (udateret indlæg). »Svo hlytur madur ad segia óþægar frietter sem þægar«. A. M.s slægtning Jon Magnusson (hidtil vistnok hører ved Skalholt skole) er bleven kapellan på Setberg og har ægtet Anna Margreta, som kom med biskoppen fra København. »Hun er, svo sem jeg hefe ydur ádur skrifad, skickanleg i frammferde, enn eingannvegenn svo hvaßsækenn og frammkvæmdarsöm i þvi ad drifa islendska buskaparhætti sem skyllde og hun hefur þörf firir hier i lande, enn þad gietur vel vered hun take sier stacka skipte, þá hun sier, hvar hun er ad komen, þvi fint höfud hefur hun; hitt þyker mier meira, ad jeg ætla sr. Jon Magnußon mune ecki vera neinn merkelegur busyslumadur« — frygter for, at han på Setberg er for nær ved købstaden. Beder A. M. at hjælpe ham til at få brev for kaldet. Beklager sin vanmagt overfor sønnen og i andre livets forhold.