Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Árnason (1726-09-17)

BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON. Skalhollte 17. sept. 1726.

Efter orig. i AM. 439, folio med skriverhånd og egenhændigt tillæg. Gentager tidligere påmindelse om trykningen af Joh. Arndts værk og anvisning for bogtrykker o. a.; ønsker ligeledes sine Qvæstiones catecheticas optrykte. Minder om Jon Magnussons supplikats til det nu ledige Setberg sognekald. Forespørger sig om udtalen af det tyske bogstav ü i anledning af overvejelser om udtalen af det græske v. Beder A. M. om et middel mod mave-dårlighed. Hentyder til sønnens forestående hjemkomst.