Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Árnason (1727-09-24)

BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON. Skálhollte 24. sept. 1727.

Efter original i AM. 439, folio. Henviser til et nylig afsendt brev, sendt med et skib, med hvilket amtmand Fuhrmann afsejlede. Et jøkelløb i Skaftafells syssel har gjort stor skade: »skrif hef eg feinged ad austann nylega umm Öræfa jokuls hlaup, sem skiede næstlidenn 4da augusti og giört hefur stórann skada enn ad nyu þeirre sveit, so fólk er ad flia þadann hingad a bógienn«. Præsten må rimeligvis flytte bort og adskillige gårde forlades. Har sidste forår visiteret østlandet. Den til endelig opgørelse mellem bispestolen, biskop J. Vidalins enke Sigríður og Br. Thorlacius (søn af bp. V.s forgænger) nedsatte kommission er nu afsluttet; fru S. skal udrede til bispestolen 340 rdl. og til biskoppen 60 rdl. i sagsomkostning, men B. Th. skal til hende betale betydelige beløb på grund af mangelfuld aflevering til bp. Vidalin; »honumm var Og tildæmt ad færa afftur hingad i Skalhollt þad sylfurbuna domkirkiunnar horn, sem hann hafde fært med sier hiedann, item stóra kistu, sem s. 32 kirkiunne hier tilheirer. — — — Jeg bad kaupmannenn Monsr. Therkelsen ad taka vid þvi islendska exemplari af Arndt, sem hiá ydur hefur vered Hr. Assessor i næstlidenn 2 ar, þar fyrer bid eg ydur ad afhenda honumm þad, þvi hann lofade mier ad siá til þad yrde þryckt«.