Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Árnason (1729-09-15)

BP. JÓN ÁRNASON TIL ARNE MAGNUSSON. Skalhollte 15. sept. 1729.

Efter orig. i AM. Access, 1. … Sydann eg skrifade ydur til sydast med Budaskipe ifirra þann 20. september, hefe eg eckert bref fra ydur feinged, enn fretter hormulegar fra Kaupenhafn vidvykiande þeim skadlega elldzbruna, sem þar skal hafa geinged og fortært ad seigia helming stadarens og hans þeim besta hluta, kyrkiumm og collegiis þeirra geistligu, samt ypparligumm gordumm og byggingumm innbiggiaranna, a medal hvorra mier er sagt, ad ydar gardur hafe og so afbrunned og meste partur af ydar bibliotheca og ödrumm fiemunumm. Gud giefe ydur Hr. Assessor goda þolennmæde og bæte ydur þann skada, sem þier feinged hafed, og ef hann er irreparabilis, þa soddann giedzmune, ad fornægder sieud med ydar hlutskiffte og þa blessann, sem Gud vill hier epter ydur veita. — — Elldur brennur mikelega i fiöllunumm vid Myvatn, so ad Reykiahlyd, su besta jord þar, og þriár adrar er mier i sumar tilskrifad ad sieu foreiddar, og siae svo ut, ad su sveit öll mune innann skams eidast. — — Concept til þeß ißlendska rituals innrettad effter þvi danska af biskupenum mag. Steine og mier sendest nu framm i cancellied, item project annarar bokar laganna de re ecclesiastica og þad effter kongsens befalingu, enn þær verdzligu bækurnar eru enn þa ecke bunar. Alle her i syslet (Árness s.) er i stor forlegenhed, fordi Ørebakke skib er udeblevet. Berører pengemellemværendet med A. M.

I et brev fra J. A. til professor H. Gram 5. sept. 1730 (kgl. bibl.s brevsml.) er indlagt ekstrakt af et brev fra A. M. til J. A. af 15. juni 1729, hvorved A. M. erkender modtagelsen af 3 beløb, i alt 74 rdl., hvorefter deres regnskab er »á badar sydur klár og kvyttur, so eg ætla hverugann ockar vera ödrum nockra peninga skilldugann«.

I nævnte brev til Gram udtaler J. A. i anledning af A. M.s død »Tvende ting falde mig ellers bedrøvelig, naar jeg betænker det sal. Menniskes afgang, det første at hand saa gandske har sammenskravet og her ud af landet [ført mgl.] alle antiqviteter angaaende Nordmændenes bedrifter, hvilke antiqviteter nogle vil sige at siden skal være til aske opbrændt i Kiøbenhavn. For det andet, at han hår spenderet bort alle hans lifsdage til at sanke Historier og læse dennem i giennem, mens hår intet in scriptis ladet efter sig Posteritati, det mig er vitterligt, hverken sine Landzmænd til nytte eller andre; og er saadant vel icke at forundre, thi det kommer ret over eens med vor Herres alvise dispensation, som hand hår brugt fra Verdens begyndelse, at naar een hår sat alle sine Tanker til at komme over noget, som icke merkelig hâr tient til Gudz æres og vor næstes aandelig og ævig velferdts Forfremmelse, da hâr der tidt kommet een hastig ødeleggelse paa, Thi siger Vor Herre Matth. 6. v. 19: I skal s. 34 icke samle Eder liggende Fæ paa Jorden, hvor Møl og Rust fordærver, og hvor tyve i giennem bryde og stiæle, men samler Eder liggende Fæ i Himmelen etc.«