Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Pétur Ásmundsson (1708-06-07)

PÉTUR ÁSMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON. 1708—11.

(7/6 08). AM. apographa dipl. isl. nr. 3037, brevuddrag med skriverhånd. Giver efter A M.s anmodning navnene på klosterholderne på Skriða fra og med hans farfader Jón Einarsson, af hvilke de fleste tillige har været sysselmænd i Mula syssel.