Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Caspar Thomesen Bartholin (1710-06-07)

ETATSRÅD CASPAR BARTHOLIN TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenh. d. 7. Junii 1710.

Trykt efter orig. i AM. 439, folio. Adr. til assessor og professor Arnas Magnusen a Schalholt.

Velædle her Assessor høytærede kiere Collega,

Ved dette ville Jeg, efter min skyldighed, hafve den ære og gratulere min her Collega til hans avancement blant Assessores in Consistorio, og vil ønske vor herre vil føre ham hiem til os igien med helbred og sundhed, voris fædreland og Universitetet til ære og tieniste. I det øfrige beder Jeg om continuation af voris mellemværende venskab og ville ønske at kunde bevise min her Collega, efter skyldighed, nogen behagelig tieniste, saasom Jeg, nest flittig helsen fra min kone og andre gode venner, stedse er og forblifver

Min høytærede her Collegæ ydmygste og skyldigste tiener C. Bartholin.

28. 11. 1716 forpligter Arnas Mag’nussen sig til at betale etatsråd Caspar Bartholin 153 rdl. 78 ß af Torvesens hos ham stående penge, når han får notice om, at dette beløb, som etatsråd B. efter A. M.s begæring har givet stiftskriveren i Stavanger ordre til af studieskatten at betale til kgl. historiograf Thormod Torvesen, er udbetalt til T. Efter koncept i AM. 453, folio.