Danmarks Breve

BREV TIL: Sverrig Adolf Frederik Bassewitz FRA: Arní Magnússon (1719-02-08)

ARNE MAGNUSSON TIL [A. F] BASSEWITZ. København 1719.

(8/2 1719). Efter en tak for B.s besøg og besigtigelse af hans samlinger genoptager A. M. en mellem dem ført samtale om sproget i de 4 evangelier i Codex argenteus i Upsala, som er bleven udgivne i Dordrecht 1665 under titlen Novum testamentum Gothicum. A. M. hævder, at oversættelsen ikke er gotisk, men germansk (tysk), da Goterne er udgåede fra Skandinavien og må have talt samme sprog som de gamle svenske (som også Svenskerne kalder deres sprog gotisk). Tyskere og Nordboer har vel oprindelig talt et fælles sprog, men visse forskelligheder skiller alle tyske dialekter fra de nordiske sprog. Som hovedafvigelser opregnes: tyskerne har ingen efterhængt artikel eller passiv-endelse, men har forstavelserne ge- og be-Da Codex argenteus i disse henseender nærmest stemmer med tysk, må sproget henregnes til denne gruppe. Mener, at oversættelsen er foretagen fra latin med lejlighedsvis benyttelse af en græsk tekst, og at den ikke skyldes biskop Ulfilas. Brevet er, med undtagelse af indlednings- og slutningsordene, trykt i E. Benzelius’ udgave Sacr. Evangeliorum versio Gothica, Oxonii 1750, p. VII—XI, endv. i uddrag hos J. C. H. Dreyer, Monumenta anecdota, Lübecæ et Altonæ 1760, p. 188—90, samt kort refereret i Miscellanea Berolinensia, Continuatio I, 1723, p. 47.