Danmarks Breve

BREV TIL: Vitus Bering FRA: Arní Magnússon (1709-09-16)

A[RNE] M[AGNUSSON] TIL KØBMAND VITUS BERING. Skalholt 16. sept. 1709.

Efter koncept med skriverhånd i AM. 452, folio. Anmoder V. B. om at foranledige, at hans moder som rederinde til havnen på Húsavík i købmandsbøgerne lader efterse, om et af hendes købmand dersteds, Windekilde, 1707 oppebåret beløb af lagmand Gottrups udsejlings-kontribution er bleven, som påstået, igen udbetalt på Island, eller i modsat fald at klarere det til A. M. eller hans kollega lagmand P. Vidalin.