Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1707-12-20)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 20. dec. 1707.

Efter orig. i AM. 449, folio. Har ved en rejse i Guldbringe syssel fundet forholdene meget slette. »For det første blifer lidet eller ingen skibsudgiørsel s. 56 til forestaaende vertid, for det andet er unt at faa jorderne bebygt, og syfniß nu, ligesom og lader sig ansee, at endehl af landsetterne, om det kunde gaa dem an, vil raade meer endsom hoßbonden, som dem er forordnet, og allerheldst om de maatte have deriß egen villie, udi adskillige maader«. Takker for vejledningen af 3/12 og beder om fortsat bistand »thi 4 øyen see altid meer end toe«. Et brev ang. Skogerstrands jorder og Kidø tør han ikke udlevere, da en anden gør samme krav. »Tacker ydmygst for tilsendte thee, hvorudi jeg og min kieriste strax ved hiemkomsten fra min syder-reiße har erindret hans sundhed saavelsom til min egen helbrediß conservation.«