Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1708-04-10)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 10. april 1708.

Efter egh. underskreven orig. i AM. 449, folio. Sender — med angivelse af lejekvilder og landskyld — fortegnelse over 39 gårde i Guldbringe syssel og Mosfellssveit, som enten ligger øde, eller hvor tjænestefolk mangler. Beder A. M. som kgl. kommissær resolvere, hvad herved er at gøre.