Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1710-04-05)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 5. april 1710.

Efter orig. i AM. 443, folio. Har været undergiven adskillige svagheder. »Om min Herre hafde en liden dehl af enebær og anniß olier, bad jeg tienstl. hand vilde med-dehle mig lidet deraf«. Udbeder sig oplysning om Jón Hreggviðssons sag og kopi af de pågældende akter. Vedlægger kopi af A. M.s revers over de til ham fra amtskisten udlånte dokumenter, »om min Herre maatte behage dem at ihuekomme, saa de samme effter leilighed kunde komme til sin rette stæd igien«. Efterretning om egnens fiskeri.