Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1710-12-16)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 16. dec. 1710.

Efter orig. i AM. 443, folio. Besvarer A. M.s brev af 12. dec. De resterende 200 rdl. af det ønskede lån står til rådighed. »Angaaende dend closter-breve bog ønskede jeg gierne, at min Herre mig dend vilde sende med første bud, allerheldst om derudi kunde findes noget, som mig kunde tiene til effterretning«. Dokumenterne i lagmand Sig. Bjørnssons sag er hos vicelagmand Eyolfsen, »som præsis er for dette verk. Imidlertid har jeg ham tilskrefvet derom, at det skal være udi parat, hviß som begært er, naar dereffter vorder bud sendt«. Glæder sig til et besøg af A. M.