Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1711-04-14)

LANDFOGED P. BEYEB TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 14. april 1711.

Efter orig. i AM. 443, folio. Beder den af A. M. fremsendte obligationskoncept forandret, så at den ikke lyder på indbetaling i zahlkamret, men til P. Beyer eller arvinger. Kan kun med vanskelighed afse en så stor sum som 200 rdl., »menß ellers giør mand meget for en god ven - - min Herre maa icke ilde optage dette, jeg skulde vel hafve lagie 10 procento af mine egne penge, vi lefver nu dißvære udi en vanskelige tid«. De begærte domme og dokumenter er først efter en del vanskeligheder udleverede af vicelagmand Eiolfsen og medfølger nu. Beder om »tiender fra fæderlandet«, dersom Ørebakke eller Vestmanøskib er ankommet.