Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1711-10-23)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 23. oktb. 1711.

Efter kopi med AM.sk skriverhånd i AM. 443, folio. Så som »handt (ͻ: A. M.?) har fremvist kgl. Majts. højesteretsstævning i mordsagen ang. Jón Hreggviðsson, som P. B. har læst og påtegnet, og da J. H. ikke kan svare til de heraf flydende bekostninger og som fredløs mand må befrygtes at ville bortrømme, »derfore er jeg hermed Eder Hr. Assessor omspørgende, om hand vil herefter og til sagens uddrag være Jon Hregvidßens cautions mand udi ovenbemte. 2de poster«.

Hertil følgende, af A. M. egenhændig underskrevne påtegning »Mit tienstlige svar herpaa er dette. Jeg veed icke med hvad ret eller føie af mig skulde kunde exigeres at gaa i nogen caution for Jon Regvidsen«.