Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Povl Beyer (1704-11-09)

LANDFOGED P. BEYER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested 9. nov. 1704.

Efter orig. i AM. 449, folio. Da lagmand Sig. Bjørnsson har berammet ting på Kopevåg i sagen mod Sigurd Arason, som efter tilskyndelse af den dræbtes kone har ombragt Sæmund Thorarinsson, og da P. B. på amtmandens vegne skal bekræfte dommen, beder han i denne vanskelige sag om et godt råd, særlig, om kvinden, som ikke har lagt hånd på den dræbte, kan dømmes fra livet, hvad han betvivler og mener må henstilles til kgl. resolution. Drabsmanden bør sikkert henrettes »menß om hand bør tilstædes kierkegaard, s. 60 er aldeliß icke udi mine ringe tancker, vilde dog gierne vide min Hr. Secreterers høyfornuftige betenckende herom med nerværende bud tilbage«.