Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Thomas Broder Bircherod (1701-02-12)

PROFESSOR T B. BIRCHEROD TIL ABNE MAGNUSSON. Odense 12. febr. 1701.

Efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift »Arnas Magnæus. Professeur« etc… »Garman var skielmsactig mod mig, og fich ieg alldrig en eniste skilling for mine plader: Erythropilus har væred en haab vanskelig, och pressered mig over min efne med at skaffe ny plader til veye, som og med min store bekostning over hals og hoved skeed er, alligevel at ieg alldelis indted af ham skal nyde for mit arbeide og mine penge uden 50 Exemplarier«. Beklager E.s store hastværk, så at der ikke har været tid til gentagen korrektur og ordning af kobberpladerne m. v. Lader mest af hensyn til forlæggeren dette specimen nu udgå istedenfor at trykke det hele værk »saasom det er over 3 gang større end dette«; vil dog også på denne måde kunne erfare folks dom og rette sig derefter. »Og saasom ieg en særdelis confidence til min Herre haver, alt saa beder ieg indstændig, hand for all sin trofasthed imod mig vil sincerè give mig sin mening, og andris tilkiende, hvilched venskab i mit sind er uskatterlig, og ieg iche alleniste skal efterleve, mens med all tachnemmelighed erkiende«. Vil gærne have en køber til de danske mønter, som findes trykte i hans bog, samt til 2000 romerske, græske og fremmede »Og Jeg, som inclinerer til alle slags curieusiteter, og befinder mig iche kraftig til at supplere hvad som feiler, eller stiche mere penge der udi, kand have dend fornøyelse, at have væred possessor der af, og saa at see dem i en god mands værge, saasom de mig have kaast megen umage og fortræd at sammensanche, som en anden kand finde nu paa et stæd«. Vilde ikke have begyndt dette og andre foretagender, dersom han havde vidst, hvor lidt det vilde blive påskønnet.

Th. B. Bircherod.