Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Birck FRA: Arní Magnússon (1709-09-16)

A[RNE] M[AGNUSSON] TIL KØBMAND NIELS BIR[C]K. Skalholt 16. sept. 1709.

Efter skriver-kopi i AM. 448, folio. Beder N. B. af sine handelsbøger uddrage hvad der i Isefjords syssel er bleven indbetalt af kontributionen til dækning s. 74 af lagmand Got[t]rups Københavns rejse på landets vegne, »saasom jeg, nest guds hielp til foraaret agter mig der vester paa i deres eign, og faar da vel den ære at tale med hannem paa hans haufn«.