Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Niels Birck (1702-08-21)

KØBMAND NIELS BIRCK TIL ARNE MAGNUSSON. Isafjords krambod 21. avg. 1702.

Efter orig. i AM. 454, folio. Har efter begæring hos stedets præst efterladt 1 tønde skonrog og skibsbrød, ½ t. 4 rd. øl, ½ anker brændevin og 11½ pund rulletobak. Hertil A. M.s påtegning »1703. fra Altinget, begiert af Monsr. Birck, at efterdi ieg icke kand komme der hen i egnen, hand da vilde tage disse vare i gien, og hvad der kunde der af vere kommen til skade, vil ieg betale«.