Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Niels Birck (1710-06-07)

KØBMAND NIELS BIRCK TIL ARNE MAGNUSSON. Hafniæ 7. Juny 1710.

Efter egh. orig. i AM. 1057 II. 4to. Adr. »a Isefiord«.

Veledle Hr. Professor Arne Magnusen, tiennistl. salutem, Hans mig beærede missiue af datto Schalholt d. 16de Septembr. er mig ved Sr. Terchesen indhendiget, huor fore ydmygst tacher, der af fornemmer at Hans tancher er at besøge Issef. eign i sommer, huilkit giør mig ondt, ieg ey kand nyde den ære at være der self til stede, at tage i mod hannem, Aarsagen er disse vanschel. tider vy nu lefver vdy, som ieg ey paatuiler Hannem io for rom tid siden er kundgiort. Gud i naade see til OS, her er dyr tid, krig og stoer svaghed. Sender fortegnelse over de i Isefjords distrikt indbetalte bidrag til den Gottrupske rejsegodtgørelse. Har forstrakt A. M.s brodersøn Snorre Jonsson med 30 rdl.