Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Katrín Björnsdóttir (1728-09-25)

KATRÍN BJÖRNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON. Stadarfelle 25. sept. 1728.

Efter orig. i AM. 450, fol. Takker for udvist velvilje mod sig og sine. Forespørger sig om muligheden af at fá den til Skogarstrandjorderne hørende kongsjord Kiðey købt og beder i så fald A. M. på hendes vegne købe den »med billegu verde eg er ei peninga sterk sem nærre kunned ad gieta«. Ønsker den navnlig for at kunne lade heste gå dêr ved vintertid. Sender sin hilsen og »1. Astrydar M. d.« og takker i en efterskrift for »ydar þægelega sending«.