Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Málfrídur Björnsdóttir (1705-06-05)

MÁLFRÍÐUR BJÖRNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON. Eidum 5. junii 1705.

s. 78 Efter orig, i AM. 450, folio. Beder A. M. »vegna einstædingsskapar myns og tilfallinna báginda« at hjælpe sig. Fik »i tilgiof á kaupdeige« en jord Rangá, 12 c. i skyldsætning, som hun testamenterede sin yngste søn Jón, da børnenes faderarv blev skiftet, under forudsætning af, at hun skulde besidde jorden sin livstid; men nu har sønnen solgt den, ud af ætten og uden at tilbyde den til rette vedkommende. Sender kopi af arveskiftet, for at A. M. kan se, hvorledes dette er beskaffet. Beder A. M. sørge for, at skifteforretningen dømmes ulovlig, hvad mange ansér den for. Tre hundred i fast ejendom, som er tilfaldet sønnen i faderarv, har hun tilladt ham at sælge.

Màlfrydur Biorns dottir med handsale.

Hertil er for Arne Magnusson påtegnet:

Hier uppá svarad Sr. þorvarde Stefans syne, ad Malfridur mune ei liettlega komast til jardarinnar, nema hun hana brigde og betale þeim er keypte sina peninga aptur [1707 i Aprili egh. tilf.]. Ætle hun sier mune þad ördugt verda, þá kann hun, ef vill láte [sål. ved A. M.s egh. rettelse af ad hun láte] þad þá bida til þess eg austur kiem, og mun eg þá til leggia hvad riettast svnest.