Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Guðbrandur Björnsson (1704-05-12)

GUÐBRANDUR BJÖRNSSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN). Vestmannaeyjum 12. mai 1704.

s. 79 Efter orig. i AM. 449, folio. Beder kommissærerne om hjælp til at fá ret overfor sysselmand Páll Torfason, som har tiltaget sig jorden Tunga i Skutulsfjord, hvoraf halvdelen som arv tilhører klageren; ønsker en forsvarsmand beskikket, som kan foretage hans sag. Endvidere har han i sin tid fået kgl. missive om, at han i sin fraværelse skulde hjælpes til sin ret her i landet hvilket er forblevet resultatløst.

To dokumenter ang. førstnævnte sag er vedlagt. Egenhændig underskrift:
Gudbranndur Biörnsson.