Danmarks Breve

BREV TIL: Magnús Björnsson FRA: Arní Magnússon (1707-04-18)

ARNE MAGNUSSON TIL SYSSELMAND MAGNÚS BJÖRNSSON. Skálholt 18. april 1707.

Etter egh. underskreven kopi med skriverhånd i AM. 447, folio, Islandsk. Efter at rederne pa Grundarfjord og Kumbaravåg havne i rentekamret havde andraget om, at disses distrikt mod Stykkesholm måtte blive bestemt afgrænset, er det bleven overdraget A. M. og P. Vidalin at adskille disse distrikter De bestemmer da herved, at Berserkjahraun skal danne grænsen, og opregner fordelingen af de nærmeste gårde og de udenfor liggende øer. Sysselmanden anmodes om at bekendtgøre dette for bønderne tillige med anvisning ang. afvikling af mulig gæld i fremmed distrikt. Sml. Arne Magnusson, Embedsskrivelser nr. 77.