Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Magnús Björnsson (1704-07-08)

SYSSELMAND MAGNÚS BJÖRNSSON TIL ARNE MAG NUSSON. Arnarstapa 8. july 1704.

Efter orig. i AM. 448, folio. Takker for udvist velvilje på sidste alting. Minder om sin supplik fra ifjor om afslag på den gamle restans i Arnarstape ombuds afgift. hvorpå ingen resolution er fulgt, og beder A. M. anbefale den hos alle vedkommende Og at være »minn munnur og fader vid Majestetid – – þad i firra umm Biarnarhöfnena er effterkomed, sem Monsr. Ketell minn Paulsson kann mynumm stórgunstiga Hr. Patron ad demonstrera«. Sender Vigfús Árnason op på altinget med sine papirer, da han selv er upasselig. Ønsker at vide, hvor meget han er skyldig at betale lagmand L. Gottrup i udsejlings-godtgørelse, da det forekommer ham hårdt at skulle udrede 40 rdl. og de andre i syslet intet; har foreløbig tilbageholdt G.s lagmandstold for ifjor. Hermed oversendes forskellige dokumenter. Ang. Arnarstapens klosterjorders landskyld m. v. henvises til en forrige høst afleveret udskrift, hvis original Vigfus nu vil fremvise, og tilføjes yderligere oplysninger om Arnarstape ombud.

Magnus Biörnsson.