Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Brøgger FRA: Arní Magnússon (1722-09-19)

ARNE MAGNUSSON TIL J. BRØGGER. Kiøbenh. den 19. Sept. 1722.

Trykt efter orig. indhæftet i en Bergens museum tilhørende papircodex af Magnus lagabøters Gulatingslov (kat. nr. 81). Udskrift »A Monsieur Monsr. Jean Brogger, amy tres-honoré tres humblement a Bergen«. Tidligere trykt i Norsk Illustreret Nyhedsblad X 1861), s. 160. Den i brevet omtalte »rare s. 84 piece« er vistnok den i univ. bibl. add. 107, folio indeholdte, såkaldte Hvenske krønike.

Monsieur, Høitærede ven.

Hans beærede af dato Bergen den 15 Aprilis hujus anni er mig den 2 Maji vel indhændiget, tillige med den hosfølgende Gulethings bog paa pergament og den relation om Hven, at ieg icke før end nu haver aflagt min skyldige tacksigelse her fore, Beder ieg hand vilde icke fortryde paa, Jeg vil herudi bekiende sandheden, at sommetids havde ieg glemt det, og sommetids icke haft leilighed. Præstat sero qvam numqvam. Jeg tacker meget tienstligen for denne gode rare piece, og ønsker at noget kunde være i min magt, Hannem til velgefal og tieniste. Jeg skulde gierne udi slig occasion udvise, at ieg næst ald velstands erønskning, er og altid bliver

Monsieur Hans tienstvilligste tiener
Arnas Magnussen.

Ved occasion beder ieg at lade min tienslig helsen tilmældes Monsr. Heinrich Miltzow paa Voss, og at ieg bad hannem gierne, icke at glemme den efterspørgsel om de beviste documenter, som hand var saa god at paatage sig.