Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Johannes Brøgger (1722-04-15)

J. BRØGGER TIL ARNE MAGNUSSON. Bergen d. 15. Aprilis A0 1722.

Trykt efter orig. i AM. 1057 X, 4to. Adr. til »Arnas Magnæus, Prof.« etc. med vedtegning »Herhos følger et forseglet pakke. Med een ven dend Gud leedsage« og A. M.s påtegning »annamet 2. Maii 1722«. Ang. den omtalte forsendelse se A. M.s brev til B. af 19/9

Velædle Hr. Professor!

Med nærværende ven Jens Pedersen Sønderborg fremsender Jeg herhos dend paa Pergament skrevne Guletings Lovbog og det om Hveen paa papier skrevne, som Jeg forleeden Aar lovede Dennem, tviiler ikke paa del jo vel bliver overleverit, og beder Jeg at, naar det er overleverit, mig derom el þar ord tilmeldes, paa det Jeg kand være forsikret at formeldte Dennem er vel indhændiget. Jeg forbliver stedze

Velædle Hr. Professors hereedvillige tiener
J. Brøgger.