Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: L. Bærtelsen (1703-07-04)

L. BÆRTELSEN TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN). Revets (»Rebetz«) krambod 4. July Anno 1703.

Efter orig. i AM. 447, folio. Memorial på principalinden Mette sal. Matz Christensens og Jacob Søfrensen Graahes vegne, stilet til professor »Aaurne Magnuson« og vicelagmand P. J. Widalinus som kgl. kommissarier. 1. Bringer i erindring rentekamrets ordre af 23/5 1702 ang. en undersøgelse af det ulovlige fiskeri i distriktet og fremstiller sagens beskaffenhed. 2. Fremhæver særlige vanskeligheder ved handelen på denne havn. 3. Her trykkende fattigdom og faren for udestående fordringer. 4. De store restancer må søges inddrevne og yderligere lån forhindrede. 5. På grund af havnens tilsanding må Olofsvig benyttes, hvad der medfører besværlig transport i båd; kræver mandskab til fast takst for dette arbejde. 6. Havnen har stadig været vel forsynet og almuen er bleven velvillig behandlet, mener derfor med rette at kunne kræve, at her ikke handles med fremmede, til skade for de oktroyerede, som mangler fragt til skibene; dog er ingen herfor bleven straffet eller mulkteret.

L. Bærtelsen.