Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ormur Daðason (1729-09-16)

SYSSELMAND O. DAÐASON TIL ARNE MAGNUSSON. Fagradal 16. sept. 1729.

Efter orig. i AM. Access. 1. Besvarer to fra A. M. modtagne breve. Under Snæbjørns (Pálssons) vidtløftige processer — hvorom underretning gives — er noget jordegods tildømt O. D., som delvis er indløst af mad. Þorkatla; hun vil ved testament arvelede Snæbjørn og hans børn, således at O. D. forfordeles, hvad A. M. bedes forhindre. Takker for A. M.s afgørelse ang. gården Leirulækur s. 110 og gør rede for ordningen af forskellige arveforhold (efter sal. þórður, ang. Ástríður) m. fl. Beklager på ny Vatnøre skibets forlis med en kiste (stockenn þann sama, sem adur hafde mille ockar geinged) fuld af dokumenter »þar á medal myn copie-bók af öllumm Saurbæiar skiolumm« og »brefed Ara sal. Magnussonar ur Haga, sendt af Halldoru ingre ad fyrersogn sal. capita ins«. Berører A. M.s frænde Magnus uheldige vandel i sit ægteskab. Beder A. M. interessere sig for en supplik ang. ægteskab i forbudne grader. Har måttet for et med ubillig hårdhed behandlet ægtepar føre proces mod sysselmanden Teit (Arason), af hvilken sag en fremstilling gives med anmodning til A. M. at forebringe den på højere steder.